Coördinator Rekenen (Post-HBO)

Actuele informatie en startdata: http://www.marnixonderwijscentrum.nl/

Organisatie
Share |

Organisatie
Marnix Onderwijscentrum
Plaats
Utrecht
Beschrijving

Het Marnix Onderwijscentrum (MOC) is een instituut voor nascholing en onderwijsadvies. We bieden:
-  Opleidingen (Post-HBO)
-  Masters
-  Cursussen
-  Maatwerk

(Post-HBO) Opleidingen
Post-HBO Deelnemers ontvangen een officieel certificaat van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) en worden opgenomen in het Abituriëntenregister.

Cursussen en maatwerk:
Elk jaar wordt het aanbod vernieuwd, afgestemd op de actuele vragen uit het onderwijs. Door onze omvang zijn we heel goed in staat om vraaggestuurd te werken en begeleiding, advies, studie- en opleidingstrajecten op maat te leveren.

Masters
- Master Educational Leadership
- Master Special Educational Needs
- Master leren en innoveren

Opleiding

Opleiding
Coördinator Rekenen (Post-HBO)
Omschrijving
Word coördinator rekenen in je eigen school en bewaak en bevorder de inhoudelijke kwaliteit van het reken-wiskunde onderwijs.​De post-hbo-opleiding tot Coördinator Rekenen is een product van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). Deze geregistreerde opleiding is ontwikkeld door een landelijke werkgroep in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science
en Mathematics Education (FIsme).De opleiding wordt voortdurend geactualiseerd en gereviseerd. In de opleiding is aandacht voor beproefde vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. De opleiding sluit ook aan op actuele ontwikkelingen
als:

  • de referentieniveaus rekenen
  • resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen en rekenverbetertrajecten
  • de 1-zorgroute en het handelingsgericht werken in het rekenonderwijs
  • het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)
  • bovenpresteerders in de reken-wiskundeles

Certificering

De opleiding is geregistreerd bij de  Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.