Bezuinigingen vo

Organisatie
Share |

Organisatie
AOb Scholing
Plaats
Utrecht
Beschrijving

AOB Scholing verzorgt cursussen, begeleiding en coaching voor PO, VO en MBO/HBO. Theoretisch onderbouwd én praktijkgericht. Van cursussen over alle aspecten van medezeggenschap tot trainingen voor leerkrachten en maatwerk.

Opleiding

Opleiding
Bezuinigingen vo
Omschrijving
De (meerjaren-) begroting bepaalt in belangrijke mate het beleid van een onderwijsorganisatie. De financiële mogelijkheden worden steeds krapper en het onderwijzend personeel krijgt meer taken. Veel schoolbesturen moeten bezuinigingen. Maar is dat zo?
Zijn er problemen van krimp, kortingen door de overheid? Of is er gekozen voor een andere onderwijskundige gekozen waardoor geld geïnvesteerd wordt in ondersteunende faciliteiten? Of kiest het schoolbestuur ervoor om de formatie terug te brengen? M.a.w.: is
er voor een andere financiële verdeelsleutel gekozen? Een mr moet zijn de gevolgen van deze keuzes kunnen doorzien. De raad heeft instemming- en adviesrecht ten aanzien van alle bovenstaande vragen. Zo kunnen keuzes rond formatie- en taakbeleid van directie
en bestuur worden beoordeeld en beïnvloed. Bezuinigen is dus meer dan alleen geld inleveren!

Tijdens de training stellen we vast welke fasen we onderscheiden  in besluitvormingsprocessen en hoe en wanneer de mr hierop invloed kan uitoefenen. We bespreken de gevolgen van de besluitvorming met betrekking tot leerlingen, personeel en ouders. Vervolgens
inventariseren we welke oplossingen er gekoppeld zijn aan specifieke medezeggenschapsbevoegdheden.

De cursus is in fasen opgebouwd:

1. Inventarisatie problematiek

2. Financiën: de verdeelsleutel bespreken

3. Welke oplossingen gekozen binnen de school?

4. Gevolgen inventariseren

Meer info leest u
hier
.De open traning vindt plaats in Utrecht. Bij een traning op maat komt de trainer naar jouw eigen school. Meer info over maatwerk lees je
hier.