Beoordelen van spreek- en schrijfvaardigheid ERK

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Beoordelen van spreek- en schrijfvaardigheid ERK
Omschrijving
In deze training staat "delen" centraal. Uw eigen kennis en ervaring en die van uw vakgenoten, vormen het uitgangspunt voor aansprekende oefeningen die u vaardig maken om leerlingprestaties te beoordelen. U brengt daartoe materiaal van eigen leerlingen
in. Ook uw trainer komt met aansprekende cases. Er wordt gewerkt in kleine, taalhomogene groepen.

Thema's die aan de orde komen, zijn onder meer:- Voorwaarden voor en kenmerken van een valide beoordeling

- Globale desrptoern, beschreven door het ERK

- De beoordelingscriteria van het ERK

- Het belang van de wegingsfactor