Beoordelen van en feedback geven aan docenten vo

Organisatie
Share |

Organisatie
Martie Slooter Academie
Plaats
Utrecht

Opleiding

Opleiding
Beoordelen van en feedback geven aan docenten vo
Omschrijving
Om leerresultaten te verbeteren op uw school is het belangrijk uw docenten en hun lessen goed te kunnen beoordelen. Goed beoordelen is onlosmakelijk verbonden met feedback geven. Een goede beoordeling levert inzicht in wat goed gaat en welke verbeterpunten
er nog zijn. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van uw docent en uw school als lerende organisatie.

Deze eendaagse training geeft u de bagage die u nodig heeft om voortaan objectief een oordeel te kunnen geven over het concreet waarneembaar gedrag van uw docent en de lessen zonder uw relatie met hem of haar onder druk te zetten. Vervolgens is goed beoordelen
ook onlosmakelijk verbonden met feedback geven. Ook dit is een belangrijk onderdeel van de training.

Het beoordelen van lessen en docenten en het feedback geven zijn vaardigheden die u in een dag onder de knie krijgt. Het is belangrijk dat u zich bij het beoordelen niet laat leiden door uw gevoel of een eventuele vooringenomenheid. Een objectief oordeel is
gebaseerd op concreet waarneembaar gedrag.Docenten hebben tijdens hun lessen vijf kernrollen: de rol van gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter. Tijdens deze studiedag staan deze vijf rollen centraal. U krijgt beknopte achtergrondinformatie over deze rollen. Maar wat veel belangrijker
is: u leert te bepalen of een leerkracht de verschillende rollen goed uitvoert en u leert hoe u het gewenste gedrag in concreet waarneembaar gedrag kunt benoemen.In de training wordt gebruik gemaakt van lesfragmenten die de verschillende rollen van de docent zeer beeldend en duidelijk illustreren. Deze fragmenten zorgen ervoor dat u de verschillende rollen goed gaat herkennen.

Per fragment:

• bespreken we welk concreet waarneembaar gedrag zichtbaar is

• diagnosticeert u tot welk niveau het gedrag behoort (heeft u te maken met een startende, gevorderde of excellente docent?)

• bespreken we welke concrete procesgerichte feedback u kunt geven.

Daarnaast maakt u kennis met de (noodzakelijke) bijbehorende lesobservatieformulieren, die het beoordelen en nabespreken efficiënt en effectief maken.