Beoordelen spreek- en schrijfvaardigheid ERK

Organisatie
Share |

Organisatie
CPS Academie
Plaats
Amersfoort

Opleiding

Opleiding
Beoordelen spreek- en schrijfvaardigheid ERK
Omschrijving

Beoordelen van spreek- en schrijfvaardigheid met het ERK.

Duur van de training: twee middagen van 13.00 tot 16.30 uur.

Voor wie: docenten moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs die het ERK actief bij hun lespraktijk
betrekken.
 
Betrekt u de verschillende vaardigheidsniveaus van het Europese ReferentieKader (ERK) bij uw onderwijspraktijk? Dan weet u dat het ERK niet alleen uitstekende handvatten biedt om onderwijsdoelen te formuleren, maar ook om productieve vaardigheden als spreken en schrijven te toetsen. Met de beoordelingscriteria van het ERK kunt u vaststellen of u op de goede weg bent. Dat levert extra motivatie op, voor u en voor uw leerlingen. Zeker nu leerlingprestaties in de schijnwerpers staan, is dat van grote waarde. Als u uw vaardigheid in het ontwikkelen en uitvoeren van effectieve beoordelingsprocedures voor moderne vreemde talen wilt ontwikkelen, dan is de training 'Beoordelen van spreek- en schrijfvaardigheid met het ERK' geschikt voor u.
 
Inhoud
Hoofddoel van deze training is dat u leert hoe u de prestaties van uw leerlingen kunt beoordelen met behulp van het ERK. U investeert dan ook veel tijd in concreet oefenen,en krijgt feedback van de trainer op uw beoordeling van de leerlingprestaties. De eerste middag spitsen de praktijkoefeningen zich toe op schrijf- en spreekprestaties op de ERK niveaus A1 en A2. De tweede middag zijn de niveaus B1 en B2 leidend. U wordt dan ook gevraagd naar de eerste bijeenkomst schrijfwerk van leerlingen uit de onderbouw mee te nemen en naar de tweede bijeenkomst schrijfwerk van leerlingen uit de bovenbouw.