Belang van technisch lezen in het VO

Organisatie
Share |

Organisatie
DIT IS WIJS Academy
Plaats
Amsterdam / Rotterdam / Hilversum
Beschrijving
De DIT IS WIJS Academy biedt wokrshops aan voor professionals in het onderwijs.

Opleiding

Opleiding
Belang van technisch lezen in het VO
Omschrijving
Het technisch lezen komt zeker op het praktijk onderwijs onvoldoende aan bod. DIt zijn vaak de leerlingen die al met een laag leesniveau naar het VO zijn gegaan en vaak ook zonder dyslexie verklaring. Doordat er helemaal niet meer gelezen wordt betekent
dit problemen in de toekomst. Tijdens deze cursus aandacht voor interactie lezen, leesmotivatie, hulpmiddelen en wat u er op school aan kan doen.