Beelddenken in de praktijk SIGNALEREN

Organisatie
Share |

Organisatie
Instituut Kind in Beeld
Plaats
Winkel
Beschrijving

Instituut Kind in Beeld verzorgt lezingen, studiedagen, workshops en opleidingen rondom het visueel leren, oftewel beelddenken, onder de bedrijfsnamen: Beelddenken in de praktijk, Beelddenken in bedrijf en Beelddenken Leren Leren.

Opleiding

Opleiding
Beelddenken in de praktijk SIGNALEREN
Omschrijving

Een studiedag over de theorie en praktijk van het visuele leersysteem (beelddenken), waarbij u leert het beelddenken te signaleren m.b.v. het Wereldspel. Dit non-verbale onderzoeksinstrument geeft zicht op het voorkeursdenken van kinderen en hun sociaal-emotionele status. De dag geeft recht op de licentie voor aanschaf van het Wereldspel en het werken ermee binnen de school/praktijk. Een zinvolle dag voor iedereen die meer uit zijn leerlingen wil halen en wil werken vanuit talenten.

Beelddenken SIGNALEREN
is een studiedag voor leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, kindercoaches en logopedisten over het signaleren van het beelddenken (visuele leersysteem) bij jeugd met behulp van het Wereldspel.

Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. Het is een snel, ruimtelijk en visueel denken, waarbij er problemen kunnen ontstaan bij het leren. Dit ondanks een goede intelligentie. De belangstelling vanuit het onderwijs voor het beelddenken is de laatste jaren enorm toegenomen. De ervaring leert dat een tijdige diagnose en een gerichte didactiek (leer)problemen kunnen voorkomen. Vooral het feit dat de symptomen van beelddenken overlapping hebben met problemen als dyslexie, AD(H)D en ASS.

Een aantal reacties van oud-cursisten:

'Met de opgedane kennis kon ik veel gerichter begeleiden.'

'Ik dacht echt dat het dyslexie was en had dit, samen met de ouders, al bijna geaccepteerd. Gemotiveerd door de cursus ben ik aan het werk gegaan en nu is de achterstand bijna ingelopen en kan het kind zijn talenten op een effectieve manier gebruiken in het leerproces.'

'De brugklas was een complete terugval. De rapportcijfers lieten niet zien wat zij werkelijk kon, maar er was geen aanwijzing naar dyslexie. Een beelddenkonderzoek gaf duidelijkheid. Zo kon ik haar bewust maken van haar visuele manier van leren, inclusief haar mogelijkheden en valkuilen en passende leertechnieken aanbieden.' 

'Door het non-verbale Wereldspel kwamen we erachter dat Job heel slim was, zowel verbaal als performaal, maar dat dit er op school niet uitkwam.'

'Dat Lisa op haar tenen liep en veel boosheid in zich had, kwam direct uit het onderzoek naar voren. Met zoveel stress was het zinloos om eindeloos te oefenen met rekenen. We zijn eerst gaan werken aan het zelfvertrouwen van Lisa en hebben haar inzicht gegeven in haar unieke manier van denken.'Tijdens de studiedag SIGNALEREN komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Wat is beelddenken en hoe herken ik dat?
Het signaleren van het beelddenken m.b.v. het Wereldspel, een non-verbaal onderzoeksinstrument
Het signaleren van sociaal emotionele aspecten van het kind  m.b.v. het Wereldspel
Hoe uit zich het beelddenken ten aanzien van het leren en gedrag?
Beelddenken in de kleuterklas
Beelddenken op de basisschool
Beelddenken in het voortgezet onderwijs


De studiedag SIGNALEREN geeft inzicht in de mogelijkheden en basisregels van het Wereldspel. Het volgen van deze dag geeft recht op aanschaf van het Wereldspel met licentie.  Een zinvolle, en leerzame dag voor begeleiders die het beste uit hun leerling(en) wil halen.