Beelddenken in de praktijk EXPERT

Organisatie
Share |

Organisatie
Instituut Kind in Beeld
Plaats
Winkel
Beschrijving

Instituut Kind in Beeld verzorgt lezingen, studiedagen, workshops en opleidingen rondom het visueel leren, oftewel beelddenken, onder de bedrijfsnamen: Beelddenken in de praktijk, Beelddenken in bedrijf en Beelddenken Leren Leren.

Opleiding

Opleiding
Beelddenken in de praktijk EXPERT
Omschrijving

De jaaropleiding Beelddenken in de praktijk EXPERT bestaat uit de drie afzonderlijk opleidingen DIDACTIEK, SIGNALEREN en DIAGNOSTICEREN. Hiervoor wordt een korting gegeven bij inschrijving van het gehele opleidingstraject. Als Beelddenken-EXPERT kunt u kinderen begeleiden en onderzoeken en staat u als zodanig vermeld op de website www.beelddenkenindepraktijk.nl Deze opleiding valt onder de mogelijkheid tot vergoeding via de Lerarenbeurs onder de noemer `passend onderwijs`.


EXPERT opleidingstraject

De opleiding EXPERT is geaccrediteerd door de NBVH onder nummer 2011-119 voor 30 punten.
De opleiding EXPERT is geaccrediteerd door de ABvC voor 32 punten.


Een EXPERT is bekend met zowel de visuele leertechnieken van de LEREN LEREN Methode alsmede het diagnosticeren (onderzoeken) en begeleiden van (beelddenkende) jeugd.

Een EXPERT kan zich met de behaalde licentie aansluiten als professional en als zodanig met naam en contactgegevens op de website vermeld staan, gedurende het lopende licentiejaar. Een licentiejaar loopt van 1 augustus tot 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar. Verlenging van een licentiejaar is optioneel en geschiedt door betaling van 175,- euro en het bijwonen van de bijbehorende jaarlijkse licentiedag die in september gehouden wordt. Deze licentiedag is gericht op verdieping en netwerken met mede-licentiehouders.

Het complete opleidingstraject EXPERT omvat de drie opvolgende onderdelen:

1 dag     DIDACTIEK
1 dag     SIGNALEREN
2 dagen DIAGNOSTICEREN
De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

De drie onderdelen van de opleiding worden regelmatig aangeboden. U kunt zelf de data bepalen.

De totaalprijs van deze drie opleidingen los bedraagt € 2425,- (ex. 21% BTW).
Bij aanmelding en betaling ineens van alle onderdelen EXPERT, wordt een korting gegeven van € 450,-