Beelddenken in bedrijf BEDRIJFSTRAINING

Organisatie
Share |

Organisatie
Instituut Kind in Beeld
Plaats
Winkel
Beschrijving

Instituut Kind in Beeld verzorgt lezingen, studiedagen, workshops en opleidingen rondom het visueel leren, oftewel beelddenken, onder de bedrijfsnamen: Beelddenken in de praktijk, Beelddenken in bedrijf en Beelddenken Leren Leren.

Opleiding

Opleiding
Beelddenken in bedrijf BEDRIJFSTRAINING
Omschrijving

Een training van één dag over de twee Basis Denksystemen van het menselijk brein. Het accent ligt op het verstevigen en verbeteren van de eigen talenten, de onderlinge samenwerking en de daarmee samenhangende communicatie. Hierbij worden visuele leer- en werktechnieken aangeleerd.Door een bewezen succesvolle aanpak van theorie, inzichttoetsen en effectieve praktijkoefeningen krijgen de deelnemers inzicht in het eigen denksysteem en dat van de ander. Deze (vaak onbewuste) denkvoorkeur bepaalt hoe je zaken aanpakt en hoe je communiceert met jezelf en de ander. Bewustwording is het uitgangspunt voor effectieve samenwerking en een verhoging van de intrinsieke motivatie. Ervaring leert dat er binnen een team, maar ook individueel, meer rendement en effectiviteit ontstaat. Deze dag heeft een sterk en direct effect op de kwaliteit en het rendement van de samenwerking en intrinsieke motivatie.