Basiscursus Rekendidactiek

De laatste open dag kon helaas niet doorgaan. We bieden je graag een aantal (online) alternatieven, zodat je verder kunt met het maken van jouw studiekeuze! Voor de deeltijdbachelors, AD's, avondopleidingen, masters, flexibel studeren, cursussen en trainingen zijn er ook online alternatieven te vinden: https://fontys.nl/Open-dagen-bij-Fontys.htm

Organisatie
Share |

Organisatie
Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Plaats
Tilburg
Beschrijving
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, een instituut van Fontys Hogescholen, biedt als erkende instelling voor het hoger beroepsonderwijs, bachelor- en masterlerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie (vo/bve) in Nederland. Onze opleidingen zijn competentiegericht en worden aangeboden in voltijd en deeltijd. De deeltijdstudies zijn flexibel en op maat. Daarnaast bieden we cursussen, advies en training aan voor docenten in het werkveld, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.

 

Opleiding

Opleiding
Basiscursus Rekendidactiek
Omschrijving

Geen leerling kan zonder goed rekenen. Ook niet in het mbo. Toch blijkt juist daar dat goede rekenlessen voor veel leerlingen meer dan welkom zijn. Geeft u les in het mbo? En wilt u leerlingen beter begeleiden? Of hebt u zelf behoefte aan extra rekenvaardigheden? Dan helpt Fontys u graag verder op weg met de cursussen 'Rekendidactiek' en 'Professionele gecijferdheid'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Telefoon: 08850-71766
E-mail: professionaliserenflot@fontys.nl