Basiscursus Taalcoördinator vo

Organisatie
Share |

Organisatie
CED groep
Plaats
Rotterdam
Beschrijving
De CED-Groep helpt de onderwijspraktijk innoveren en richt zich op groei van professionals in het onderwijsveld, van werkvloer tot bestuur.

Opleiding

Opleiding
Basiscursus Taalcoördinator vo
Omschrijving
Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten in het voortgezet onderwijs of de roc’s, die zich gaan specialiseren tot taalcoördinator of al werkzaam zijn als taalcoördinator maar daar een betere basis voor willen hebben. U kunt voor deze cursus een Lerarenbeurs aanvragen bij de IB-groep.

Waar gaat het over?
Wanneer een school de leerprestaties van leerlingen op de basisvaardigheden taal/lezen wil verbeteren, is het aanstellen van een taalcoördinator van wezenlijk belang. Het opstellen van een taalbeleidsplan, het verbeteren van de didactische vaardigheden t.a.v. taalgericht vakonderwijs van alle docenten, het afnemen van taaltoetsen, het kiezen van (extra) methodes behoren tot de verantwoordelijkheden van een taalcoördinator. Ook fungeert de taalcoördinator vaak als taalcoach in de school. Het is essentieel dat iemand binnen de school de kennis en vaardigheden ontwikkelt, nodig voor een verantwoord taalbeleid en de implementatie van dat beleid.

Doel en inhoud van de cursus

De taalcoördinator heeft na afloop van deze cursus:
kennis en inzicht in factoren die van invloed zijn op goed taal-/leesonderwijs op school-, groeps- en leerlingniveau, met als doel de leerlingresultaten te verbeteren;
kennis van recente ontwikkelingen in het taal-/leesonderwijs en taalgericht vakonderwijs;
kennis van veranderingsprocessen;
kennis van uitgangspunten, opbouw leerlijnen van de programma’s en methodes die op de eigen school gehanteerd worden;
vaardigheden in innovatie- en implementatieprocessen en het begeleiden en coachen van leerkrachten;
zelf een taalbeleidsplan opgesteld voor de eigen school.

Wat u verder nog moet weten…

Deze cursus voldoet aan de richtlijnen van het ministerie voor het aanvragen van een Lerarenbeurs bij de IB-Groep.
Voorafgaand aan de opleiding wordt met iedere cursist een (telefonische) intake gehouden waar ingegaan wordt op de eigen schoolsituatie en persoonlijke leerdoelen. U krijgt een literatuurlijst met verplicht te lezen boeken die u zelf moet aanschaffen.
Certificaat: na de tien bijeenkomsten wordt een CED-certificaat uitgereikt, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden: 80% aanwezigheid bij de bijeenkomsten; uitvoeren van de huiswerkopdrachten en een presentatie van het eigen taalbeleidsplan.
De bijeenkomsten hebben een interactief karakter, de eigen inbreng van de deelnemers staat voorop. Afwisselende werkvormen en ruimte voor discussie zorgen voor een coöperatieve sfeer.
U krijgt naast de 10 cursusmomenten ook 2 schoolspecifieke consulten en huiswerkopdrachten. In totaal kunt u uitgaan van 200 studiebelastingsuren.
Voor het opstellen en invoeren van taalbeleidsplannen kan ook gekozen worden voor een begeleidingstraject voor de hele school. U kunt hiervoor aparte afspraken maken en een offerte aanvragen.