Basiscursus ICT coördinator

Organisatie
Share |

Organisatie
Heutink ICT
Plaats
Hengelo e.a.
Beschrijving
Heutink ICT is een ICT-totaalleverancier met ruim 100 jaar onderwijservaring. Met onze heldere visie, specifieke onderwijservaring en hoogwaardige technische kennis zijn we een gewild gesprekspartner voor alle geledingen in het onderwijs. Samen creëren we oplossingen die werken – vandaag én morgen.

Opleiding

Opleiding
Basiscursus ICT coördinator
Omschrijving

De onderwijskundige ICT-er

De cursus is opgebouwd uit modules die gericht zijn op de inhoudelijke taak van de hedendaagse ICT'er. Naast de techniek komen ook andere belangrijke facetten aan de orde, zoals vaardigheden met betrekking tot organisatorische kwesties, het omgaan met weerstanden, het creëren c.q. verwerven van draagvlak en het coachen van leerkrachten. Deze cursus is gevalideerd door registerleraar.nl

Aan de hand van opdrachten brengt de deelnemer het ICT-gebruik op zijn eigen school in kaart, zet een traject uit voor de komende jaren en krijgt zicht op zijn persoonlijke competenties. Na afronding van de opleiding wordt een certificaat uitgereikt dat de ICT'er kan gebruiken voor het bekwaamheidsdossier en eventueel voor een LB-functie. Ook een in-company opleiding op maat behoort tot de mogelijkheden.