Bachelorcursussen (contractonderwijs)

De laatste open dag kon helaas niet doorgaan. We bieden je graag een aantal (online) alternatieven, zodat je verder kunt met het maken van jouw studiekeuze! Voor de deeltijdbachelors, AD's, avondopleidingen, masters, flexibel studeren, cursussen en trainingen zijn er ook online alternatieven te vinden: https://fontys.nl/Open-dagen-bij-Fontys.htm

Organisatie
Share |

Organisatie
Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Plaats
Tilburg
Beschrijving
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, een instituut van Fontys Hogescholen, biedt als erkende instelling voor het hoger beroepsonderwijs, bachelor- en masterlerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie (vo/bve) in Nederland. Onze opleidingen zijn competentiegericht en worden aangeboden in voltijd en deeltijd. De deeltijdstudies zijn flexibel en op maat. Daarnaast bieden we cursussen, advies en training aan voor docenten in het werkveld, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.

 

Opleiding

Opleiding
Bachelorcursussen (contractonderwijs)
Omschrijving
Wil je in korte tijd je kennis en vaardigheden bijspijkeren op specifieke onderdelen? Of denk je aan een volledige bacheloropleidinig, maar wil je eerst eens ‘proeven’? Kies dan voor een korte cursus.Veel modules van de bacheloropleidingen kun je bij Fontys
PRO Educatie ook los volgen. Je volgt de lessen samen met medestudenten van de opleiding. Aan het eind van de cursus kun je desgewenst aan het tentamen deelnemen. Bij positieve beoordeling ontvang je een deelcertificaat, welke je bij inschrijving voor een
volledige opleiding meteen kunt inzetten als vrijstelling.Inhoud

Ga naar de bacheloropleiding van je keuze en bekijk de losse onderwijseenheden in de studiegids.Voor wie?

De cursussen zijn geschikt voor docenten met een eerste- of tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Hoewel een bevoegdheid niet verplicht is om deel te nemen, raden we dit wel aan om goed aan
de lessen te kunnen deelnemen.Kosten

De kosten voor contractonderwijs bedragen 95 euro per credit (28 studiebelastinguren). Het aantal credits staat per cursus vermeld. De kosten voor de toets bedragen 115 euro. Deelname aan het tentamen is op vrijwillige basis.Aanmelden

Je kunt in principe aan elke onderwijseenheid (module) deelnemen. We sluiten hiervoor een contract met je af. Nadat je een keuze hebt gemaakt welke onderdelen je wilt volgen, neem je contact op met de coördinator van de opleiding.