Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen

Organisatie
Share |

Organisatie
Open Universiteit
Plaats
Nederland

Opleiding

Opleiding
Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen
Omschrijving
De bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen van de Open Universiteit analyseert cultuuruitingen, interpreteert deze en plaatst ze in een breder perspectief. Het betekent dat de opleiding zich niet alleen richt op het bijbrengen en vergroten van de kennis op het terrein van de cultuur, maar ook op het 'actief omgaan' met ciltuuruitingen. Het leren reflecteren op cultuur lijkt daarom bijna vanzelfsprekend. Niet alleen kennis verwerven, maar met deze kennis ook echt iets doen, is de insteek van het studieprogramma van de OU waarin veel aandacht is voor academische vorming en vaardigheden. Inhoudelijk stoelen de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen en de masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen op vier disciplines: geschiedenis, kunstgeschiedenis, letterkunde en filosofie.

Meer informatie over de Open Universiteit: http://www.ou.nl/web/over-ons/wat-is-de-open-universiteit