Academisch Meesterschap

Organisatie
Share |

Organisatie
Nederlands Instituut voor Masters in Educatie
Plaats
Utrecht
Beschrijving
Het NiME biedt docenten in het Voortgezet Onderwijs de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in de professionele lijn via masteropleidingen. De opleidingen zijn bedoeld voor excellente docenten die meer inhoud willen geven aan hun leraarschap in de klas, de school en hun omgeving. Docenten die zich op wetenschappelijke wijze willen verdiepen in vakdidactiek, pedagogiek en onderwijskunde, met de eigen school als leeromgeving en aansluitend bij de schoolontwikkeling.

Opleiding

Opleiding
Academisch Meesterschap
Omschrijving
--------------------------------------------------------------------------------

De NiME masteropleiding Academisch Meesterschap biedt docenten de mogelijkheid om zich door middel van onderzoek te professionaliseren tot expert in het onderwijs van uw vak. In deze master wordt vakdidactiek gekoppeld aan actuele pedagogische en maatschappelijke thema’s, vernieuwende didactiek, innovatie en schoolontwikkeling.

Deelnemers ontwikkelen onderzoeksvaardigheden, werken samen met onderzoekers op hun vakgebied en verrichten onderzoek in de onderwijspraktijk binnen en buiten de eigen school. Bovendien publiceren zij voor hun vakgenoten en een breder (academisch) publiek.

Door deze master ontwikkelen docenten zichzelf als inspirator en initiator van (vakdidactische) innovaties in de schoolpraktijk.