21 st Century Skills

Organisatie
Share |

Organisatie
DIT IS WIJS Academy
Plaats
Amsterdam / Rotterdam / Hilversum
Beschrijving
De DIT IS WIJS Academy biedt wokrshops aan voor professionals in het onderwijs.

Opleiding

Opleiding
21 st Century Skills
Omschrijving
De cursus ‘21st Century Skills’ is bestemd voor leerkrachten, schooldirecties en andere onderwijskundigen die aan de slag willen gaan met het aanbieden van de 21 eeuwse vaardigheden binnen de eigen school. Binnen de cursus ‘21st Century Skills’ wordt allereerst
gekeken naar het nut en belang van de 21 eeuwse vaardigheden: Wat zijn de 21 eeuwse vaardigheden en waarom moeten de kinderen van nu deze vaardigheden ontwikkelen? De cursisten zijn na het volgen van de cursus ’21st Century Skills’ in staat om constructieve
en resultaatgerichte leerarrangementen te creëren waarbinnen de 21 eeuwse vaardigheden aangeboden worden aan de leerlingen.