'Gediplomeerd NLP Practitioner voor Leraren

Organisatie
Share |

Organisatie
BTSW Opleidingen
Plaats
Burg Haamstede
Beschrijving
BTSW Opleidingen is zowel het instituut dat alle BTSW medewerkers opleidt (van restaurant medewerkerster tot en met GZ psycholoog) alsook het instituut dat via open inschrijving voor iedereen in Nederland kennis en ervaring overdraagt op het gebied van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). De ervaring opgedaan meer dan 20 jaar praktisch werken met mensen in onze psychologie-praktijken in Nederland is opgesloten in de kwaliteit van onze NLP opleidingen. De eigenaren en trainers zijn zelf leraar geweest alvorens zij zich hebben gespecialiseerd in Gedragswetenschappen. Centraal staat het integreren van nieuwe kennis en vaardigheden op onbewust niveau, waardoor je nieuw gedrag aanleert zonder erbij te hoeven nadenken. BTSW Opleidingen is dan ook een zeer gewaardeerd topinstituut dat iedere dag werkt op basis van de alsmaar evoluerende technieken van Dr. Richard Bandler, de bedenker van NLP. Cursisten ontvangen na afloop van de opleiding dan ook het felbegeerde NLP Diploma met de handtekening van Dr. Richard Bandler zelf, het belangrijkste bewijs voor kwaliteit en hoogstaand onderwijs.

Opleiding

Opleiding
'Gediplomeerd NLP Practitioner voor Leraren
Omschrijving
Een gediplomeerd NLP Practitioner is iemand die geleerd heeft de principes en technieken van NLP te gebruiken voor het verhogen van zijn of haar persoonlijke effectiviteit en diezelfde vaardigheden te verbeteren bij anderen.

De certificering geschiedt door Dr. Richard Bandler, de bedenker van NLP, zelf. Het felbegeerde diploma voorzien van zijn handtekening is voor de cursist die heeft gedemonstreerd dat hij of zij de attitude, de principes en de technieken van NLP beheerst en toepast bij anderen.

Lerarenbeurs
Het Ministerie van Onderwijs stelt een beurs aan leraren beschikbaar voor het volgen van deze opleiding. De kosten worden daarbinnen volledig vergoed aangezien onze opleiding is geaccrediteerd en voldoet aan de gestelde eisen.
Zie ook http://nlp-opleidingen.btsw.nl