Coördinator trajectklas Kiem Montessori

School

Kiem Montessori

Ingangsdatum

1-10-2022

Dienstverband

Tijdelijk

Beschikbaarheid

Parttime

FTE

0,6 - 0,8

Salaris

CAO-VO

Functie omschrijving

Kiem Montessori zoekt een gedreven nieuwe collega als 'assistant to the manager' die daarnaast (tijdelijk) een administratieve zwangerschapsvervanging kan vervullen. 
Kiemm is een jonge school en vanwege de dynamiek die daar bij past zijn wij op zoek naar collega's met pioniersgeest die meewerken aan verdere profesionalisering.
De school richt zich in haar onderwijs op wereldburgerschap, montessori en innovatief leren. En Kiemspecifiek is het onderwijs gericht op het jongensbrein. Met veel bewegen en ook heel geschikt voor meisjes.

Trajectklas Kiem Montessori  
De trajectklas van Kiem Montessori is een project dat het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen voor tenminste voor twee jaar subsidieert. Dit project heeft als doel uitval en afstroom van leerlingen te voorkomen. De trajectklas is er voor leerlingen die op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied voor een korte of langere tijd extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Om dit doel te bereiken worden leerlingen die het nodig hebben zes dagdelen per week intensief begeleid door zowel een trajectcoördinator als drie vakdocenten (alpha, bèta en gamma). Ze werken aan hun studievaardigheden, executieve functies en werken kennishiaten weg. De begeleiding van de trajectklas zet in op ondersteunen bij huiswerk, rust bieden bij studeren en het bevorderen van opstromen. Wanneer er gedragsproblemen of anderszins zijn dan wordt hier de juiste begeleiding voor gezocht. De resterende dagdelen volgen de leerlingen de reguliere lessen met hun klas. De bedoeling is dat tijdens een maximaal twaalf weken durend traject leerlingen voldoende rust, ruimte en begeleiding krijgen om weer volledig mee te kunnen draaien in het reguliere onderwijs. De trajectcoördinator is de coördinator van de begeleiding en onderhoudt het contact met docenten en OOP, ouders en externe organisatie. Daarnaast is de coördinator de belangrijkste coach van de leerlingen in de trajectklas. Samen met de zorgcoördinator geef je het beleid van de trajectklas vorm en breng je dit in de praktijk. Jullie maken een projectplan en evalueren de voortgang elke periode.  

Functieomschrijving:  
  1. Zes dagdelen per week de leerlingen van de trajectklas begeleiden en de nodige voorbereiding hiervoor treffen;  
  1. Afstemmen over het aanbod en/of de aanpak met docenten, het zorgteam en indien nodig externe hulpverlening;  
  1. Leerlingen intensief coachen, met name op het gebied van studievaardigheden en executieve vaardigheden. 
  1. Tussentijdse (evaluatie)gesprekken voeren met de leerlingen, docenten en ouders en het vastleggen van deze gesprekken en gemaakte afspraken;  
  1. Een bijdrage leveren aan de kennismaking-, informatieverstrekking en presentatiebijeenkomsten van de trajectklas.  
  1. Mede ontwikkelen van beleid van de trajectklas.  
  1. Evaluatieonderzoek doen naar de resultaten van de trajectklas, verbetermogelijkheden formuleren en inzichten intern en extern delen. 

Wat wij vragen

Functie-eisen 

Wat wij bieden

Basis zorgcoördinator trajectbasis 2 jaar schaal 10 
Metis/Kiemm biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, ruimte voor ontwikkeling en training van haar personeel, doorgroeimogelijkheiden, een dynamische en gezellige werkomgeving en een enthousiaste groep collega's. 

Meer weten

U kunt alleen via Meesterbaan.nl reageren.

Contact

Mevr. Klopper

Interesse in deze baan?

Klik op onderstaande link om te solliciteren. Daarbij maken wij gebruik van MeesterBaan.

Solliciteer  Overzicht vacatures
Powered by MeesterBaan.