Hoofd roosterzaken

Ingangsdatum

zo snel als mogelijk

Dienstverband

Tijdelijk met uitzicht op vast

Beschikbaarheid

Parttime of fulltime

FTE

0,8 - 1,0 fte

Salaris

Schaal 8

Functieomschrijving

Voor het Castor College te Beverwijk zijn we op zoek naar een hoofd roosterzaken. Houd je van puzzelen? Ben je analytisch ingesteld? Werk je graag planmatig, maar kun je ook waar nodig snel schakelen? Ben je een doorzetter en weet je goed om te gaan met werken onder tijdsdruk?

Vind je werken met computerprogramma’s nog net iets leuker dan werken met docenten of leerlingen; maar wil je wel graag in positieve zin het verschil voor hen kunnen maken?

SCHRIJF DAN OP ONZE VACATURE HOOFD ROOSTERZAKEN!

Ervaring met roosterprogramma’s in voortgezet onderwijs is een pré, maar geen must. Nadrukkelijk willen wij ook mensen van buiten het onderwijs uitnodigen te reageren.

Scholing en training in het je (steeds meer) eigen maken van het rooster-programma Zermelo vormen een onderdeel van het inwerk-programma dat het Castor College biedt.

De werkzaamheden vinden plaats op het Castor College te Beverwijk. Het Castor College is een van de scholen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK).
Het hoofd roostering is onder verantwoordelijkheid van de directie belast met het adviseren van de directie met betrekking tot de planning van het onderwijs, met de (jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten en de toewijzing van onderwijsfaciliteiten.
De directie stelt regels/criteria vast waaraan de jaarplanning en de roosters moeten voldoen.
Het Hoofd roostering geeft leiding aan de 2e roostermaker, die verantwoordelijk is voor de dagroostering en de toetsroostering.

Werkzaamheden
1. Adviseert de directie met betrekking tot de planning van het onderwijs door:
* het voeren van vooroverleg met de (centrale) directie, sector-/locatiedirectie en unitleiders over de op te stellen jaarplanning met betrekking tot het les- en lokalenrooster en de centrale criteria die daarbij gelden;
* het ten behoeve van de (centrale) directie opstellen van notities over (langere termijn) knelpunten in het roosterproces en het aandragen van oplossingen daarvoor.
2. Is belast met de (jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten en de toewijzing van
onderwijsfaciliteiten door:
* het verzamelen van informatie over onderwijsprogramma's, aantallen klassen/groepen, inzetbaarheid van docenten, beschikbare onderwijsruimten, e.d.;
* het inventariseren van de roosterwensen van docenten;
* het zoveel mogelijk vertalen van de wensen van de diverse belanghebbenden in het (concept) jaarplan, het bespreken daarvan en het aangeven van alternatieven en consequenties;
* clustering van lesgroepen:
- het verwerken van vakkenpakketten van leerlingen tot een systeem van lesgroepen waarbij recht wordt gedaan aan gemaakte keuzes passend binnen het kader van de formatieplanning;
- signaleren van eventuele knelpunten en overleg met directie en/of afdelingsleiders over oplossingen;
- genereren van lijsten met deze indelingen zodat ze ingebracht kunnen worden in andere
schoolsystemen
- overleg over, adviseren over en bijhouden van wijzigingen in clustergroepen.
* het maken van jaar-, periode- en lesroosters aan de hand van centraal vastgestelde criteria:
- de organisatie rondom toets momenten;
* het aanpassen van roosters na overleg met betrokkenen als gevolg van bijzondere c.q. wijzigende
omstandigheden;
* het verwerken van de dagelijkse roosterwijzigingen;
* het maken van diverse roosters zoals bijv.: het proefwerkrooster, het rooster voor de
rapportvergaderingen, het lesrooster tijdens rapportvergaderingen, het rooster bij vervanging
personeelsleden, het rooster tijdens excursies, e.d.;
* het tijdig informeren van docenten en leerlingen over roosters en roosterwijzigingen en het eventueel verstrekken van aanvullende informatie;
* het produceren van overzichten van alle roosteractiviteiten.
3. Is belast met het doorrekenen van onderwijsvernieuwingen
- denkt mee over consequenties van onderwijsontwikkelingen voor zover deze betrekking hebben
op roosters en planningen:
* gaat na of er ruimte beschikbaar is in het rooster;
* onderzoekt of er ruimte beschikbaar gemaakt kan worden in het rooster;
* weegt formatie gegevens t.o.v. rooster gegevens
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
- Het hoofd roostering is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft de (jaar)planning van de verschillende onderwijsactiviteiten en de inhoud van de notities;
- Het hoofd roostering is verantwoording schuldig aan de directie voor wat betreft de inzet van
onderwijsassistenten en de organisatie van de informatie/wervingsdagen voor basisschoolleerlingen
- de roostermaker werkt binnen het kader van de regels/criteria waaraan de jaarplanning en de roosters moeten voldoen, zoals die worden vastgesteld door de (centrale) directie;
- de roostermaker neemt beslissingen over de inhoud van de jaarplanning, bij het maken van de diverse roosters en over de inhoud van de notities met betrekking tot de planning van het onderwijs.
 

Functie-eisen

Kennis en vaardigheden
- kennis van en vaardigheid in het werken met Zermelo, Magister en Foleta is een pré;
- kennis van de regels en criteria die gelden voor het opstellen van de roosters;
- kennis van de aansluitingsproblematiek basisschool -VO- om vragen van leraren, ouders en leerlingen te kunnen beantwoorden
- inzicht in de organisatie en werkwijze van de school;
- vaardigheid in het maken van complexe roosters en in het maken van een inzichtelijke en
beargumenteerde afweging tussen de wensen van de organisatie en die van de medewerkers;
- vaardigheid in het opstellen van beleidsnotities en overzichten.
- vaardig in het sociaal omgaan met diverse belanghebbenden binnen de scholengemeenschap
- contactuele vaardigheid
- analytische vaardigheid
- stressbestendigheid
 
Contacten
- met de (centrale) directie over de (concept)jaarplanning en over regels en criteria die gelden bij het
maken van roosters om overleg te plegen en tot afstemming te komen;
- met afdelingsleiders om tot afstemming te komen over pakket- en clusterindeling van leerlingen;
- met docenten om informatie te verstrekken over mogelijkheden en onmogelijkheden van gewenste
roosterwijzingen en daarover tot afstemming te komen.
- met de 2e roostermaker
 

Wat wij bieden

Binnen het Castor College volgen wij de CAO Voortgezet Onderwijs. Dit betekent een 13e maand, vakantiegeld en een persoonlijk budget om duurzame inzetbaarheid te reguleren.

Meer weten

Geinteresseerden kunnen hun sollicitatie insturen via Meesterbaan.
Voor vragen over deze vacature kunt u een email sturen naar Petra van Dok (conrector): p.vandok@castorcollege.nl of naar Nienke Visser (teamleider): n.visser@castorcollege.nl

Contact

Mevr. Karin Bol

Interesse in deze baan?

Klik op onderstaande link om te solliciteren. Daarbij maken wij gebruik van MeesterBaan.

Solliciteer  Overzicht vacatures

Powered by MeesterBaan.