Vacature office manager in Amsterdam

Onderwijs

Over Calvijn College

Naam school
Calvijn College
Contactpersoon
Dhr. Laan
Plaats
Amsterdam
Denominatie
Samenwerking
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
vmbo
Beschrijving
Calvijn College is de school waar je wil zijn

Het Calvijn biedt leerlingen een vmbo-basis of kader leerweg in combinatie met een MBO-2 opleiding in het hart van Amsterdam Nieuw-West. Het is een school met een eigen gezicht. Een school die uitgaat van ieders kracht en motivatie. We scheppen voorwaarden, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen en steeds meer zelf de regie kunnen nemen. Vanuit een professionele lerende organisatie en met een duidelijke onderwijsvisie leren en werken we samen om onderwijs op maat te kunnen bieden. Zo kunnen leerlingen in ons unieke beroepscollege in een doorgaande leerroute en eigen tempo een startkwalificatie behalen in de richtingen Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn en Sport & Bewegen. We werken hierin samen met het ROCvA
De school heeft ca. 550 leerlingen, waarvan twee derde de basisberoepsgerichte leerweg volgt en een derde de kaderopleiding.

In ons gloednieuwe gebouw wordt het onderwijs aangeboden in leergebieden en oefengebieden en wordt nadrukkelijk de praktijk benut. Onder de noemer Next, gaan we als school een sterke verbinding aan met de buurt en de arbeidsmarkt.
We beschikken over een dienstenwinkel en een kapsalon. Calvijn maakt intensief gebruik van ICT: alle leerlingen en docenten werken naast boeken ook met de I pad.
Bijzonderheden
Het Calvijn College maakt deel uit van stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs met scholen in Zaanstad, Amsterdam en Monnickendam. Deze 23 scholen verzorgen voor ruim 11.000 leerlingen het onderwijs in deze regio, van praktijkschool tot gymnasium. Het zijn herkenbare, kleinschalige scholen met een eigen gezicht, oog voor de individuele leerling en met een sterke binding met de omgeving.

Vacature

Functietitel
office manager 
Plaatsingsdatum
11-2-2019
Met ingang van
1-4-2019
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,6
Omschrijving
Het Calvijn College, een school voor vmbo en mbo in Amsterdam Nieuw-West, heeft een heel eigen gezicht. Het talent, de kracht en de motivatie van de individuele leerling zijn voor ons het uitgangspunt voor onze leerroutes. Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen opdat ze succesvol kunnen zijn, nu en in de toekomst. Dat zie je terug in alles wat we doen, van leerklimaat tot LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding), en van topsport tot de inrichting van ons nieuwe schoolgebouw.
We creëren een omgeving waarin leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en dagen ze uit die verder te ontwikkelen, zodat ze goed voorbereid zijn op de kansen en uitdagingen van de huidige arbeidsmarkt. Wij scheppen de voorwaarden, zodat leerlingen zelf steeds meer de regie in handen kunnen nemen. We hebben oog voor verschillen en bieden ruimte voor diversiteit.
In een professionele lerende organisatie en met een duidelijke onderwijsvisie leren en werken we doorlopend samen om onderwijs op maat te kunnen bieden. Zo kunnen leerlingen in een doorgaande leerroute in hun eigen tempo een startkwalificatie behalen in de richtingen Economie, Zorg & Welzijn en Junior Kapper. We staan in nauwe verbinding met de buitenwereld en we halen die naar binnen door de samenwerking met externe partners op te zoeken waardoor een breed professioneel en ondersteunend netwerk ontstaat voor onze leerlingen.
Vandaar ons motto: Calvijn is de school waar je wilt zijn!
 
De school heeft circa 600 leerlingen. Ongeveer de helft van de leerlingen volgt de basisberoepsgerichte leerweg (vanaf het derde leerjaar vakmanschapsroute/mbo2) en de andere helft de kaderberoepsgerichte opleiding.

Het bedrijfsbureau van het Calvijn College is ondersteunend aan het onderwijsproces en geeft in gezamenlijkheid met de teams vorm aan het behalen van de organisatiedoelen vanuit de visie van de school.

De office manager coördineert en monitort de werkprocessen binnen het bureau bedrijfsvoering (BB). Hij of zij geeft leiding aan de medewerkers in de uitvoering van het BB vanuit de visie op HRM van het Calvijn College. De office manager is verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen en zorgt ervoor dat de verbinding met het onderwijsproces gestalte krijgt. De office manager zorgt ervoor dat processen gestandaardiseerd worden.

Facilitaire processen zijn een belangrijk integraal onderdeel van de totale organisatie van het Calvijn College: De Office manager regelt, simpel gezegd, het huishouden van de school. De office manager stuurt conciërges, gastvrouw docentenkamer en receptioniste vrijwilligers en stagiairs inhoudelijk aan op een manier zodat iedereen eigenaarschap neemt over zijn of haar eigen taak en zorgt ervoor dat het profiel van de Calvijn medewerker hierin terug te zien is. De medewerker zorgt dat de medewerkers van de school diensten en middelen (faciliteiten) tot hun beschikking hebben om hun werk goed te kunnen doen. Daarbij hoort ook het onderhouden van contacten met (ver)huurders en externe leveranciers. Verantwoording wordt afgelegd aan Hoofd Bedrijfsbureau. De officemanager is in staat een goed overzicht te behouden en heeft organisatie-sensitiviteit en abstractievermogen en zal bij alles wat hij of zij doet het belang van de leerlingen en het onderwijs voorop stellen.
De office manager beschikt over voldoende pedagogische kwaliteiten om in de dagelijkse gang van zaken met de leerlingen om te gaan zoals we dat op het Calvijn College vorm willen geven.

Kerngebieden
 
Vorm geven aan facilitair beleid gekoppeld aan het onderwijsproces / visiedocument/ schoolplan
Gebouw en materiaal beheer
Horeca en evenementen
Administratie
Inhoudelijk leiding geven aan het facilitaire team
Contractmanagement en budgetbewaking


 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
ja
Opleiding
Overige
Functie-eisen
Gewenste opleiding HBO/WO

Competenties
Deze medewerker is iemand die:
o          organisatorische kwaliteiten heeft
o          prioriteiten kan stellen
o          flexibel, creatief en dienstverlenend is
o          kan werken met contracten en mensen daarop aan kan spreken
o          communicatief vaardig is op diverse niveaus (van directie tot conciërge)
o          organisatie-sensitiviteit heeft
o          past bij de visie van het Calvijn College
o          kan relativeren en gevoel voor humor heeft
o          een stabiele factor is binnen de school en het bedrijfsbureau
o          betrokken is
o          vanuit het onderwijs kan denken
o          affiniteit heeft met de leerlingen
o          alles doet in het belang van de leerlingen en het onderwijs
o          affiniteit heeft met facilitair werk en een huishoudelijk oog
o          feedback kan geven en ontvangen
o          zelfreflectie heeft
 

 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
8
Arbeidsvoorwaarden
We bieden je arbeidsvoorwaarden conform de cao VO.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
In de week van 25 februari ontvangt u reactie op uw sollicitatie.
Voor de eerste gespreksronde worden 3- 5 kandidaten uitgenodigd.
Afhankelijk van de uitkomst wordt besloten in hoeverre een tweede gespreksronde nodig is.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.