Vacature Groepsleerkracht groep 1-2 in Rotterdam

Onderwijs

Over De Pijler 

Naam school
De Pijler 
Contactpersoon
Afdeling Werving
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Groepsleerkracht groep 1-2 
Plaatsingsdatum
11-2-2019
FTE
0,4 - 0,6 - 0,8
Omschrijving
Basisschool de Pijler is een leuke en interessante school op de Kop van Zuid met 25 groepen. De school telt 7 kleutergroepen verdeeld over het hoofdgebouw (2) en de dependance (5).Â
Op de dependance heeft een collega een andere baan geaccepteerd en zij laat een vacature achter van 0,5. Omdat investeren in de onderbouw goed is voor de school en wij graag meerdere sollicitanten willen spreken, is de vacature voor verschillende werktijdfactoren open gesteld.
OBS de Pijler gaat en staat voor kwaliteit.
Voor meer informatie kun je de bijlage openen en meer over de school en de vacature lezen.

Harry Reitsma.

Nadere informatie en solliciteren:
Harry Reitsma, directeur, 0102900290 of 0624269156.
Irma de Carpentier, locatieleider 0104852952 0f 0651861174

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
L 10
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.