Vacature Leerkracht midden en bovenbouw in Rotterdam

Onderwijs

Over Tuinstad 

Naam school
Tuinstad 
Contactpersoon
Afdeling Werving
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier, Montessori
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
De School
Tuinstad Schiebroek is gehuisvest in een modern gebouw in een groene wijk. De 15 groepslokalen bevinden zich op de begane grond samen met een speellokaal en een handvaardigheidsruimte. Rond de school is een aparte speelruimte voor onder- en middenbouw en er zijn sportvelden voor de bovenbouw beschikbaar. Deze liggen naast het schoolgebouw.

Het onderwijs
Montessorischool Tuinstad kenmerkt zich door:
  • onderwijs voor ieder kind
  • aandacht voor eigenheid
  • vrije werkkeuze
  • individueel werken in heterogene groepen
  • gebruik maken van de gevoelige periode
  • eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
  • montessorimaterialen
  • Engels vanaf groep 1
  • Minervaproject voor meer- en hoogbegaafden
  • gegarandeerde plek bij de naschoolse opvang
Er zijn vakleerkrachten voor handvaardigheid, gymnastiek en humanistisch vormingsonderwijs. Een kindvriendelijke sfeer, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal staat, vinden wij belangrijk. De leerkrachten worden hierbij ondersteund door de interne begeleiders. Naast de lesgebonden activiteiten wordt in de brede school aandacht besteed aan cultuur en techniek.

Waarden
Tuinstad werkt volgens de ideeën van Maria Montessori en haar stelregel 'vrijheid in gebondenheid' wordt dagelijks in praktijk gebracht. Kinderen leren van elkaar en met elkaar. 
Wij richten ons op op maximale talentontwikkeling van elk kind dat aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook.
Wij voeden onze kinderen op tot burgers met een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.

Doelstellingen
De doelen van ons onderwijs zijn, dat onze leerlingen:
- zich optimaal ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel vlak
- zich ontwikkelen tot wereldburger die kunnen deelnemen aan het   
  maatschappelijk verkeer
- een grote mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid   ontwikkelen

Highlights
Onze kinderen noemen als aantrekkelijk op Tuinstad:
- het schoolplein
- het schoolkamp
- met elkaar mogen samenwerken
- zelf het werk mogen indelen

Vacature

Functietitel
Leerkracht midden en bovenbouw 
Plaatsingsdatum
7-2-2019
Omschrijving
We zijn op zoek naar een (liefst)Âfulltime groepsleerkracht voor een van onze midden- en bovenbouwgroepen. Onze voorkeur gaat uit naar iemand in het bezit van een motessoridiploma of die bereid is dit te behalen. Affiniteit met deze vorm van onderwijs is dus noodzakelijk.
U komt te werken in een betrokken team waarin vertrouwen en veiligheid voorop staan. Het pedagogische klimaat binnen onze school is optimaal en hechten daar veel waarde aan.ÂÂ
De school is volop in ontwikkeling o.a. op gebied van spelling, kosmisch onderwijs en techniek.Â

ÂNadere informatie en solliciteren:
Ronald Bakker
Directeur
010-4180862
r.bakker@montessorischooltuinstad.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.