Vacature Management Assistent - CvB secretaresse in Rotterdam

Onderwijs

Over Stichting BOOR

Naam school
Stichting BOOR
Contactpersoon
Afdeling Werving
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier, Montessori, Dalton, Jenaplan, Speciaal, Praktijkonderwijs
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
pro, lwoo, vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium, technasium
Beschrijving
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Management Assistent - CvB secretaresse 
Plaatsingsdatum
7-2-2019
FTE
0,8 fte
Omschrijving
BOOR Services is het servicebureau binnen BOOR met een hoogwaardig dienstenaanbod voor het BOOR-bestuur en de scholen vallend onder de koepel van BOOR. Daarnaast heeft het servicebureau een regisserende en sturende verantwoordelijkheid. Niet het uitvoeren van vooraf overeengekomen taken staat centraal, wel het werken aan de realisatie van vooraf overeengekomen opbrengsten. Binnen BOOR Services zijn diverse expertisegebieden ondergebracht, waaronder HR, Bestuur & beleid, Finance & control, Huisvesting & facilitair, Inkoop & ICT en Onderwijskwaliteit

Het team Onderwijskwaliteit zoekt een

Management Assistent (wtf 0,6 ) en secretaresse college van bestuur (wtf 0,2)

De management ondersteuner ont zorgt alle collegaâs van het team Onderwijskwaliteit (10 fte) door:
-Âhet zelfstandig plannen van audits
-Âdiverse commissies te notuleren
-Âde mailbox onderwijskwaliteit te beheren
-Âdocumentbeheer op te zetten en te bewaken
-Âdoor complexe afspraken voor ons te maken
-Âen nog tal van andere ondersteuningstakenââ


Daarnaast zoekt het bestuurssecretariaat een secretaresse die de voorzitter van het college van bestuur voor ÃÃn dag in de week ondersteunt. De werkzaamheden betreffen:
-ÂBijhouden en verwerken van e-mails van de voorzitter van het college
-ÂAfspraken maken en agendabeheer
-ÂDe voorzitter voorbereiden op vergaderingen, stukken verzamelen en opslaan in iBabs
-ÂActies bewaken
-ÂIn algemene zin ondersteuning van bestuur
-ÂRegistratie van post Verzoeken en vragen van scholen
-ÂAllerhande vragen en verzoeken van collegaâs van BOOR Services

Ontzorgen staat centraal en je bent de oren en ogen van de bestuurder . De werkzaamheden worden uitgevoerd in nauwe afstemming met de andere secretaresse van de voorzitter van het college van bestuur.

Wie zoeken wij?
âÂJe hebt een ondersteunende- en tegelijk proactieve houding, je bent doortastend en je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.
âÂJe hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken.
âÂJe bent goed in staat tot organiseren en het houden van overzicht, ook tijdens hectische perioden.
âÂJe bent zelfstandig, oplossingsgericht en resultaatgericht
âÂJe hebt verantwoordelijkheidsgevoel en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
âÂJe bent thuis in een ambitieuze, dynamische en veranderende organisatie.
âÂJe beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
âÂJe kunt notuleren en zelfstandig schriftelijk rapporteren.


Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Petra den Hollander nr.: 0622578783. Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Esmà van Leijden via sollicitatie@stichtingboor.nl. Solliciteren kan uitsluitend digitaal tot en met 21 februari. Je kunt je sollicitatie sturen naar sollicitatie@stichtingboor.nl.Nadere informatie en solliciteren:

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
8
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.