Vacature Bestuurder in Zoetermeer

Onderwijs

Over samenwerkingsverbanden PO en VO Zoetermeer

Naam school
samenwerkingsverbanden PO en VO Zoetermeer
Contactpersoon
Mevr. Mooten
Plaats
Zoetermeer
Denominatie
Samenwerking
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
De Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer-primair onderwijs 2817 en de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer 28-07 (Regsam) behartigen beide de vormgeving van Passend Onderwijs binnen de geografische grenzen van de gemeente Zoetermeer.
 
Het samenwerkingsverband primair onderwijs wordt gevormd door zeven aangesloten schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). In totaal bevat dit samenwerkingsverband ruim 11000 leerlingen, 38 reguliere basisscholen, twee scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en twee scholen voor speciaal onderwijs (SO) in de regio.

Het samenwerkingsverband Regsam (VO) wordt gevormd door zeven aangesloten besturen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. In totaal bevat Regsam tien scholen en ruim 8000 leerlingen. De uitvoerende taken van Regsam zijn belegd in de centrale dienst het ‘ICOZ’ (Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer).

Vier van de zeven besturen zijn aangesloten bij beide samenwerkingsverbanden, zowel in PO als in VO. Meer informatie over beide samenwerkingsverbanden is te vinden op de websites  http://passendonderwijszoetermeer.nl/?page_id=837  en  https://www.icoz.nl/.    
Beide samenwerkingsverbanden hebben de missie om ‘goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen waarbij (onderwijs)ondersteuning en begeleiding voor leerlingen en leerkrachten beschikbaar is en hulp zo snel mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij huis en op de meest adequate wijze wordt gegeven’. Het doel is om talenten van kinderen zo goed mogelijk te ontwikkelen, ongeacht eventuele beperking of behoefte aan ondersteuning. 
 

Vacature

Functietitel
Bestuurder 
Plaatsingsdatum
7-2-2019
Met ingang van
1 juni 2019
Dienstverband
Vast
FTE
1
Omschrijving
De twee samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor primair en voortgezet onderwijs zoeken in gezamenlijkheid
een bestuurder die:
 • vanuit een heldere visie en passie voor goed onderwijs mensen en organisaties verbindt en passend onderwijs verder ondersteunt en faciliteert.
 • die beleid in dialoog met alle lagen van de betrokken organisaties vormgeeft waarbij scholen hun gezamenlijke kracht benutten en de regie voeren over de (extra) ondersteuning.
 • die met deze samenwerking tussen beide samenwerkingsverbanden beoogt om voor alle leerlingen in Zoetermeer de kracht van de doorlopende lijn tussen het PO en VO in alle aspecten van Passend Onderwijs te benutten en verder te ontwikkelen.

Het volledige functieprofiel kunt u vinden op  www.icoz.nl  of www.passendonderwijszoetermeer.nl bij de vacaturetekst

 

Eisen

Functie-eisen
De kandidaat:
 • heeft academisch denk- en werkniveau;
 • heeft brede fundamentele kennis van en inzicht in onderwijskundige en beleidsmatige ontwikkelingen rondom ·passend onderwijs in het regulier basis-, en voortgezet onderwijs en het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs; 
 • heeft strategisch inzicht en het vermogen om vanuit fundamentele kennis en ervaring aan te kunnen sluiten bij de missie, visie en ambitie van de samenwerkingsverbanden;
 • bezit uitgebreide kennis van en affiniteit met de praktijk in het funderend onderwijs;
 • heeft bewezen ervaring met / begrip van het leidinggeven aan professionals bij voorkeur in een omgeving die (sterk) aan verandering onderhevig is en heeft daarbij een open endirect toegankelijke leiderschapsstijl;
 • heeft brede kennis van en vaardigheid op het gebied van financiën (begrotingsvoorbereiding en budget bewaking), management en personeelszaken
 • is communicatief krachtig, heeft invoelingsvermogen en uitstekende sociale vaardigheden
 • is vaardig in het ontwikkelen van draagvlak voor het beleid (zowel op bestuurs- en uitvoeringsniveau), in het        omgaan met tegengestelde belangen en is in staat hiermee strategisch om te gaan
 • heeft brede kennis van en inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs (en de jeugdhulp) en de politiek-bestuurlijke (besluitvormings-)processen op lokaal, regionaal, dan wel landelijk niveau
 • is vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid
 • heeft inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs en de jeugdhulp
 • is vaardig in het onderhandelen met gemeenten, besturen, organisaties en instellingen uit de sectoren onderwijs, welzijn en jeugdhulp, alsmede met relevante marktpartijen over toekenning van middelen en gelden
 • is in staat en heeft de ambitie tot het opbouwen en onderhouden van een breed en relevant netwerk in de regio
 • is integer, resultaatgericht en besluitvaardig

 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
15
Arbeidsvoorwaarden


Het betreft een structurele  functie voor 1 fte, gewaardeerd in schaal 15 (Cao VO).

De werktijd wordt gelijkelijk voor beide samenwerkingsverbanden ingezet. De bestuurder wordt formeel aangesteld bij het samenwerkingsverband VO.
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Reageren op deze functie is mogelijk tot maandag 25 februari 2019. U kunt uw reactie richten aan de leden van de benoemingsadviescommissie en sturen naar Mariska Mooten, P&O adviseur. mailadres: mmooten@scz.nl

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de huidige bestuursvoorzitters van de beide Samenwerkingsverbanden. Dat zijn de heer Roel van Leerdam (SWV PO)  tel. (06) 2294 8444 en mevrouw Monica Robijns (SWV VO) (06) 8377 8042.
 
De eerste gesprekken zijn gepland in de laatste week van maart tussen 15.00 en 20.00 uur. De tweede gesprekken zijn gepland op 9 en 10 april a.s. tussen 17.00 en 20.00 uur.
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.