Vacature Conrector Bovenbouw in Amsterdam

Onderwijs

Over Cygnus Gymnasium

Naam school
Cygnus Gymnasium
Contactpersoon
Mevr. Alida Burke
Plaats
Amsterdam
Denominatie
Samenwerking
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Beschrijving
De school
Het Cygnus Gymnasium is een jonge, eigenzinnige, goed presterende school met ongeveer 830 leerlingen, die midden in de samenleving staat. Ons gebouw, een monumentaal pand uit de vijftiger jaren, bevindt zich aan de Wibautstraat in Amsterdam.
We bieden uitdagend onderwijs, onze examenresultaten zijn uitstekend, de sfeer is goed en we zijn heel actief, zowel binnen als buiten de school. Er bestaat een laagdrempelige en goede relatie tussen leerlingen en docenten en onze Cygnianen hebben veel te kiezen: in de lessen, in vakoverstijgende projecten, in keuzemodules en tijdens buitenschoolse activiteiten. We werken vanuit een elektronische leeromgeving, iedere leerling beschikt over een laptop en docenten werken met een smartscreen.
 
Structuur
Op dit moment heroriënteert de school zich op een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur. Tevens herijken we de onderwijsvisie voor de komende jaren. In de nieuwe organisatiestructuur is voorzien in een driehoofdige directie, bestaande uit een eindverantwoordelijke rector en twee conrectoren. Daarnaast experimenteren we binnen deze vorm vanaf komend schooljaar met leerjaarcoördinatoren.
 
Opdracht
Het Cygnus richt komend jaar nadrukkelijker zijn pijlen op het onderwijs van de toekomst. We formuleren nieuwe uitgangspunten voor lesinhoud en roosterbreedte. Hierdoor wordt het mogelijk onze getalenteerde leerlingen extra uitdaging op individueel niveau te bieden en meer ruimte en rust voor docenten te creëren. Dit past bij onze visie op de zelfstandige leerling die zich bewust is van zijn eigen rol in het leerproces.
 
Een tweede belangrijke verandering betreft de organisatie(cultuur) van de school. Veranderingen in de professionele organisatiecultuur, met als steekwoorden eigenaarschap en verantwoordelijkheid, dienen verder vorm te krijgen. Daarnaast verdient de verbetering van de organisatie aandacht: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden willen we verhelderen en goed beleggen.
Bijzonderheden
Het Cygnus Gymnasium maakt deel uit van stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs met scholen in Zaanstad, Amsterdam en Monnickendam. Deze 23 scholen verzorgen voor ruim 11.000 leerlingen het onderwijs in deze regio, van praktijkschool tot gymnasium. Het zijn herkenbare, kleinschalige scholen met een eigen gezicht, oog voor de individuele leerling en met een sterke binding met de omgeving.

Vacature

Functietitel
Conrector Bovenbouw 
Plaatsingsdatum
5-2-2019
Met ingang van
01-08-2019
Referentienummer
190205/Conrector/RK/ABu
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
1,0 - 0,9 fte
Omschrijving
Functieprofiel conrector Cygnus Gymnasium
5 februari 2019
 
De school
Het Cygnus Gymnasium is een jonge, eigenzinnige, goed presterende school met ongeveer 830 leerlingen, die midden in de samenleving staat. Ons gebouw, een monumentaal pand uit de jaren vijftig, bevindt zich aan de Wibautstraat in Amsterdam.
We bieden uitdagend onderwijs, onze examenresultaten zijn uitstekend, de sfeer is goed en we zijn heel actief, zowel binnen als buiten de school. Er bestaat een laagdrempelige en goede relatie tussen leerlingen en docenten en onze Cygnianen hebben veel te kiezen: in de lessen, in vakoverstijgende projecten, in keuzemodules en tijdens buitenschoolse activiteiten. We werken vanuit een elektronische leeromgeving, iedere leerling beschikt over een laptop en docenten werken met een smartscreen.
 
Structuur
Afgelopen schooljaar is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd, die dit jaar wordt geëvalueerd Tevens herijken we de onderwijsvisie voor de komende jaren. In de nieuwe organisatiestructuur is voorzien in een driehoofdige directie, bestaande uit een eindverantwoordelijke rector en twee conrectoren. Daarnaast experimenteren we binnen deze vorm met leerjaarcoördinatoren.
 
Opdracht
Het Cygnus richt de komende jaren nadrukkelijker zijn pijlen op het onderwijs van de toekomst. Het schoolplan wordt herschreven dat in 2020 wordt ingevoerd, met als uitgangspunt dat onze getalenteerde leerlingen extra uitdaging op individueel niveau krijgen en dat er meer ruimte en rust komt voor docenten. Dit past bij onze visie op de zelfstandige leerling die zich bewust is van zijn eigen rol in het leerproces.
 
Een tweede belangrijke verandering betreft de organisatie(cultuur) van de school. De nieuw ingevoerde structuur vormt een natuurlijk moment om dit verder vorm te geven. De verbetering van de organisatie verdient verbetering:   taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden willen we verhelderen en goed beleggen.
 
De functie
We zijn op zoek naar een conrector voor de bovenbouw die lid is van het MT en leerjaarcoördinatoren aanstuurt. De directie verdeelt onderling de beleidsportefeuilles op basis van affiniteit en ervaring.


 

Eisen

Opleiding
1e graads of Overige
Functie-eisen
Functie-eisen conrector
 
Kennis en ervaring
De conrector:
 • heeft aantoonbare ervaring als manager van mensen, processen en resultaten als conrector of in een gelijkwaardige functie
 • heeft een academisch werk- en denkniveau
 • heeft ervaring met het implementeren van onderwijsverandering en -vernieuwing
 • heeft aantoonbare affiniteit met en netwerken in het gymnasiaal en academisch onderwijs
 • heeft een digitaal DNA
 • heeft affiniteit en ervaring met relevante beleidsportefeuilles en is daardoor onmiddellijk inzetbaar op in ieder geval Onderwijskundig- en Kwaliteitsbeleid

Vaardigheden en taken
De conrector:
 • weet mensen te (ver)binden en is zichtbaar in de school, toegankelijk en betrokken
 • geeft leiding aan leerjaarcoördinatoren en aan docenten
 • bevordert eigenaarschap en teamgeest van medewerkers en geeft hen de ruimte om zelf verantwoordelijkheden op te pakken
 • doet lesbezoek, neemt leerlingenquêtes af, voert functioneringsgesprekken met medewerkers in zijn afdeling
 • geeft leiding aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit in lijn met het schoolplan en implementeert de ingezette onderwijsvernieuwing
 • bevordert een professionele cultuur in de school waarin het geven van constructieve feedback een belangrijke rol heeft
 • is toegankelijk, benaderbaar en zichtbaar voor collega's, leerlingen en ouders
 • borgt de huidige gezonde en veilige situatie van onze school
 • bouwt contacten op en onderhoudt deze met de buitenwereld: de buurt, collega-scholen , universiteiten en hogescholen, de gemeente, organisaties/netwerken die interessant kunnen zijn voor onze school
 • adviseert en ondersteunt de rector en treedt op als haar sparring partner
 • werkt systematisch en planmatig
 
Kortom: een gedreven en ervaren manager met een duidelijke visie op onderwijsvernieuwing en op het onderwijs van de toekomst
 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
Conform CAO-VO / schaal 13
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden
De omvang van de functie is 0,9 fte of 1 fte met een kleine lestaak. De salariëring is conform directieschaal 13 zoals vermeld in de cao-VO. Op de functie is de cao-VO van toepassing. Bij gebleken geschiktheid volgt na één jaar een vaste benoeming in algemene dienst bij ZAAM.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Procedure en belangrijke data
Geïnteresseerde kandidaten nodigen we uit voor 25 februari 2019 een sollicitatiebrief en cv te mailen aan de rector: r.kloos@cygnusgymnasium.nl. Na een voorselectie worden op 5, 6 en 7 maart sollicitatiegesprekken gevoerd met een Benoemingsadviescommissie (BAC) die in ieder geval bestaat uit een lid van de schoolleiding, twee docenten en een OOP-lid. De school streeft ernaar 8 maart 2019 een kandidaat te benoemen, die uiterlijk 1 augustus 2019 kan starten.
Een assessment kan onderdeel van de procedure zijn.
 
Voor meer informatie over de school kunt u onze site raadplegen: www.cygnusgymnasium.nl.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.