Vacature Directeur in Assendelft

Onderwijs

Over Praktijkschool De Brug

Naam school
Praktijkschool De Brug
Contactpersoon
B&T
Plaats
Assendelft
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
pro
Beschrijving
In een mooi gebouw in Assendelft is Praktijkschool de Brug gevestigd. De school heeft bijna 150 leerlingen. Alle medewerkers van Praktijkschool de Brug zetten zich in om leerlingen die speciale zorg nodig hebben, te begeleiden naar een passende baan of naar een vakgerichte opleiding in het mbo. Praktijkschool de Brug: samen bouwen aan jouw toekomst!
 
Hoofd, hart en handen
Leerlingen leren door te doen. Met praktijklessen ontwikkelen onze leerlingen praktische vaardigheden voor de toekomst. We hebben aandacht voor sociale en persoonlijke ontwikkeling door onder andere een maatschappelijke groepsstage.
 
Structuur biedt ruimte
Wij bieden leerstof die aansluit bij het niveau van onze leerlingen. Elke leerling heeft een eigen gepersonaliseerde leerroute en bepaalt ook zelf zijn tempo daarin. Zo doen we recht aan de talenten en mogelijkheden van elke leerling.
 
Docent als lerende professional
Leerlingen moeten zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat betekent dat een docent niet alleen voor de klas staat, maar ook coach en begeleider is. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, werken onze medewerkers steeds aan hun professionalisering.
 
Onze extra’s
Trajectgroep voor extra ondersteuning, vakgerichte certificaten, stages, kleinschaligheid.
Bijzonderheden
Praktijkschool De Brug is onderdeel van OVO Zaanstad. OVO Zaanstad staat voor buitengewoon goed onderwijs voor iedereen. We verbinden theorie met praktijk, we bieden onderwijs op maat en we willen dat onze medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Zo bereiden we onze leerlingen voor op hun plek in de maatschappij.
 
In totaal heeft OVO Zaanstad zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Onze 800 medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan bijna 6300 leerlingen. Elke leerling uit de regio bieden we een passende plek.

Kijk voor meer informatie over OVO Zaanstad op www.ovo-zaanstad.nl.

Vacature

Functietitel
Directeur 
Plaatsingsdatum
1-2-2019
Met ingang van
1 augustus 2019
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
1,0
Omschrijving
Praktijkschool De Brug
De Brug is een goede en veilige school voor praktijkonderwijs, waar leerlingen in een prachtig gebouw werken aan hun toekomst. Bij De Brug wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de leerlingen en daarbij wordt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectiefplan gemaakt. Maatwerk is de norm bij De Brug. "Bij ons kun je doen waar je goed in bent," zegt de huidige directeur. Niet voor niets is het motto: samen bouwen aan jouw toekomst.

De Brug kenmerkt zich door:
 • kleine groepen;
 • groepsmentoren;
 • een duidelijk herkenbare structuur;
 • kleinschaligheid;
 • onderwijs op maat;
 • veel praktijklessen;
 • stage als basis om praktijkleren te stimuleren
De Brug wordt geleid door een directeur en een afdelingsleider. Daarnaast zijn er een stagecoördinator en een coördinator ondersteuning en begeleiding. De afdelingsleider geeft binnen de huidige  taakverdeling leiding aan het onderwijzend personeel en de directeur aan het onderwijsondersteunend personeel.

De opdracht
De nieuwe directeur heeft voor de komende jaren de volgende opdracht:
 • Verdere ontwikkeling en implementatie van koers, kaders en onderwijskundige ontwikkeling; focus brengen en vasthouden;
 • Talenten van medewerkers (nog) meer benutten; ruimte geven aan docenten (uiteraard binnen kaders);
 • Stimuleren en benutten van talenten en ideeën uit de teams. Verder bouwen aan een professionele en lerende cultuur;
 • Boegbeeld zijn (zowel intern als extern) voor leerlingen, docenten, ouders, maar ook voor het bedrijfsleven en andere stakeholders.
Klik hier voor een uitgebreide profielschets.

Eisen

Opleiding
Overige
Functie-eisen
Praktijkschool De Brug is onderdeel van OVO Zaanstad. De koers van OVO Zaanstad tot 20202 heet ‘Buitengewoon goed onderwijs’. Dit betekent dat elke leidinggevende:
 • met de teamleden komt tot een herkenbare en aantoonbare vertaling van de koers 2020 in de klas en de leiderschapsstijl op hen afstemt;
 • eigenaarschap bevordert en betrokkenen faciliteert om samen te leren en te vernieuwen;
 • kennisuitwisseling tussen de OVO-scholen activeert.
Van een OVO-directeur wordt verwacht dat hij een constructieve en visierijke bijdrage levert aan het totaal van OVO Zaanstad. De directeur staat voor zijn school, maar denkt en handelt daarbij ook in dienst van het geheel van de stichting.

Voor het praktijkonderwijs in het bijzonder, geldt dat een directeur visie op het praktijkonderwijs heeft en affiniteit met de doelgroep. Hij heeft een realistisch beeld van de buitenwereld en onderzoekt het spanningsveld tussen mogelijkheden en realiteit.

De nieuwe directeur zal een combinatie van eigenschappen/kwaliteiten moeten hebben die samen te vatten is als: ferm en warm.

Ferm
De directeur is daadkrachtig zonder dominant te zijn, zet inhoudelijke lijnen uit, maar is ook leidend in de organisatiecultuur. De nieuwe directeur zet, in samenspraak met medewerkers de koers uit en houdt hieraan vast. Deze duidelijkheid creëert rust en vertrouwen. De directeur heeft een natuurlijk overwicht, houdt de rug recht zonder star te zijn. De directeur toont voorbeeldgedrag, durft moeilijke  zaken aan te pakken en spreekt mensen aan. Gaat conflicten niet uit de weg, maar werkt ook de-escalerend.

Warm
De nieuwe directeur realiseert zich dat hij de organisatie samen met de medewerkers verder bouwt. We zoeken een directeur die beschikt over organisatie- en omgevingssensitiviteit. Iemand die empathisch is, heel goed luistert (ook naar leerlingen), die mensen samenbrengt en de talenten van medewerkers optimaal wil benutten. Een leider die transparant is in daden en besluiten en mensen meeneemt bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen. De directeur staat tussen de mensen, is zichtbaar in de school, toegankelijk en waarderend. Door zijn stijl creëert hij draagvlak en verbinding. Hij heeft hart voor de leerlingen en zijn medewerkers

Omwille van de leesbaarheid wordt niet steeds hij/zij geschreven. Uiteraard worden wel beiden bedoeld.

Overige functie-eisen
 • Analytisch, snel overzicht hebben
 • Planmatig
 • Onderwijskundig sterk
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ruime ervaring in een leidinggevende rol, inclusief bedrijfsvoering
 • Ervaring in het onderwijs en affiniteit met praktijkonderwijs
 • Vaardig in de omgang met ouders en leerlingen
Maar misschien wel het allerbelangrijkste is dat de nieuwe directeur oog heeft voor de leerlingen, dat hij plezier heeft in en met deze leerlingen! En dat gaat het beste met gevoel voor humor.

 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
14
Arbeidsvoorwaarden
Het gaat om een aanstelling van 1,0 fte. De functie wordt conform de cao VO gewaardeerd in schaal 14 (min. € 4942, max. € 6604).

Voor alle medewerkers van OVO Zaanstad zijn de afspraken over hun arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de cao VO. Ook bieden we een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bedrijfsfitness, een fietsenplan en een collectieve verzekering. Kijk voor meer informatie op www.ovo-zaanstad.nl.

Daarnaast heeft OVO Zaanstad de 8ste school: de drijvende kracht achter innovatie op onze scholen. Enthousiaste teams en ambitieuze docenten ontmoeten en inspireren elkaar in de 8ste school. We nodigen ook jou uit om in de 8ste school jouw visie te delen op buitengewoon goed onderwijs.

Voor en door alle OVO-medewerkers is er de OVO Academie. De academie ondersteunt het leren en floreren van onze medewerkers, met een uitgebreid aanbod op het gebied van na- en bijscholen en (persoonlijke) ontwikkeling. Onderwijs van de toekomst vraagt om vaardigheden en kennis van de toekomst.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Voor de werving voor deze vacature worden wij ondersteund door B&T. Voor meer informatie over deze vacature, een uitgebreide profielschets en reageermogelijkheden verwijzen wij daarom naar de website van B&T.

Meer informatie
Meer informatie via www.vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600.
Nadere informatie over De Brug is te vinden op www.praktijkschooldebrug.nl.
Informatie over OVO Zaanstad is beschikbaar op www.ovo-zaanstad.nl.

Belangrijke data
Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 24 februari via www.vbent.org, ter attentie van mevrouw drs. J. Meulenbrug, onder vermelding van kenmerk 20180600.
De voorselectiegesprekken vinden plaats op 28 februari. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 13 maart en de tweede op 22 maart. Alle gesprekken vinden plaats in de regio Amsterdam/Zaandam.

Een assesment of functiegericht interview kan deel uitmaken van de procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.