Vacature Afdelingsleider in Krommenie

Onderwijs

Over Trias VMBO

Naam school
Trias VMBO
Contactpersoon
Dhr. M. Sint Jago
Plaats
Krommenie
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
vmbo, mavo
Beschrijving
Trias VMBO is een school in Krommenie, met 1281 leerlingen. Leren is groeien, jezelf ontwikkelen en daar gaat het om bij ons op school. Leren is ook je talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daar werken we samen aan. De school is weliswaar groot van buiten, maar klein van binnen: elke leerling en elke docent heeft een eigen thuisplek in de school.
 
Hoofd, hart en handen
In onze school - samen met partners van buiten – willen we het mooiste onderwijs maken voor onze leerlingen. In onze H3O-klas (hoofd, hart en handen) krijgen leerlingen daarom geen les in vakken, maar in domeinen.
 
Structuur biedt ruimte
We zoeken met en voor elke leerling een leerroute die past bij zijn of haar mogelijkheden en wensen. We spelen in op de ontwikkelingen in onze directe omgeving, door ons onderwijs af te stemmen op de actuele en verwachte beroepskansen voor leerlingen.
 
Docent als lerende professional
De docenten van het Trias VMBO zijn echte vakmensen die leerlingen niet alleen iets willen leren, maar hen ook willen raken met hun passie voor hun beroep. We kijken naar onze school als een kennisbron voor nu en later en als oefenplaats voor de toekomst.
 
Onze extra’s
Havo-kansklas (i.s.m. Bertrand Russell College), H3O-klas, Trias BusinessPoint, BouleVaart, turboroute economie, maatschappelijke stages, beroepsoriënterende stages.
Bijzonderheden
Trias VMBO is onderdeel van OVO Zaanstad. OVO Zaanstad staat voor buitengewoon goed onderwijs voor iedereen. We verbinden theorie met praktijk, we bieden onderwijs op maat en we willen dat onze medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Zo bereiden we onze leerlingen voor op hun plek in de maatschappij.
 
In totaal heeft OVO Zaanstad zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Onze 800 medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan bijna 6300 leerlingen. Elke leerling uit de regio bieden we een passende plek.

Kijk voor meer informatie over OVO Zaanstad op www.ovo-zaanstad.nl.

Vacature

Functietitel
Afdelingsleider 
Plaatsingsdatum
11-1-2019
Met ingang van
1 maart 2019
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,8 tot 1,0
Omschrijving
Over de school
Trias in Krommenie biedt 1281 leerlingen vmbo-onderwijs in alle leerwegen op basis van de volgende kernwaarden: veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Trias biedt meer!
Het onderwijs is zo ingericht dat hoofd, hart en handen in samenhang aan bod komen. Onze leerlingen krijgen de ruimte en gelegenheid op een zorgvuldige manier hun richting te ontdekken. Tegelijkertijd zorgen onze gedifferentieerde lessen er voor dat onze leerlingen uitgedaagd worden.
Ouders worden intensief betrokken bij het leerproces van hun kinderen. Het onderwijs krijgt in samenhang met de omgeving (wijk, regio, bedrijfsleven) vorm en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Dit maakt de organisatie enerzijds complex en anderzijds consistent en staat hiermee midden in de maatschappij.
 
In de docententeams wordt hard gewerkt aan een uitdagend en veilig pedagogisch leerklimaat, waarin de onderlinge verbinding wordt opgezocht en verbetering van resultaten een belangrijke doelstelling is.
Leerlingen bouwen in vier jaar een loopbaandossier op dat aansluit bij hun individuele talenten en passies. Docenten ondersteunen de brede ontwikkeling van de leerlingen en zij stimuleren hen op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 
Wat geldt voor leerlingen, geldt ook voor onze collega’s. Zij krijgen de ruimte om te leren, te onderzoeken en te experimenteren en dus ook om fouten te maken. Alle medewerkers wordt actief scholing aangeboden. De scholing wordt door zowel Trias als door de OVO Academie aangeboden. Iedere docent is anders en heeft iets anders te bieden; dit wordt gezien, gewaardeerd en benut.
 
Het schoolplan ‘Trias ontwikkelt’ 2016-2020 is ambitieus. De doelstellingen zijn erop gericht de organisatie verder te professionaliseren en zo in te richten zodat, als vanzelfsprekend, gezamenlijk wordt gewerkt aan beter onderwijs voor alle leerlingen.

Over de functie
Door interne mobiliteit van één van onze afdelingsleiders zoeken wij een nieuwe collega voor het tweede leerjaar vmbo basisberoeps, kaderberoeps en theorethische leerweg. In nauwe samenwerking met de andere vier afdelingsleiders, de adjunct-directeur en de directeur geef je leiding aan de collega’s binnen je afdeling en ben je integraal verantwoordelijk voor onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Je maakt onderdeel uit van de schoolleiding en draagt ook verantwoordelijkheid voor een of meerdere schoolbrede portefeuilles. Je geeft op inspirerende wijze uitvoering aan het onderwijs- en kwaliteitsbeleid van de school en draagt bij aan de ontwikkeling daarvan.

De opdracht
Trias VMBO is in ontwikkeling en in beweging en heeft te maken (gehad) met een demografische krimp. De teams zetten onder leiding van de afdelingsleiders stevig in op een helder onderwijskundig profiel, professionalisering en kwaliteitsverbetering. In verbinding met elkaar en gericht op onderlinge afstemming vertaalt de schoolleiding in samenspraak met de medewerkers het schoolplan in een concrete onderwijsprogrammering. Resultaatverantwoordelijk is in deze een kernwoord.

Eisen

Opleiding
1e graads of 2e graads of Overige of Pabo
Functie-eisen
Wij zoeken een afdelingsleider die
 • aantoonbaar affiniteit heeft met vmbo-leerlingen en plezier beleeft aan de omgang met hen;
 • collega’s, leerlingen, ouders inspireert en in beweging krijgt;
 • collega’s (bege)leidt in de professionele- en persoonlijke ontwikkeling;
 • in staat is een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Trias als geheel en daarnaast ook betrokken is bij bovenschoolse ontwikkelingen;
 • empathie weet te combineren met standvastigheid;
 • humor heeft en weet te relativeren;
 • binnen de schoolleiding creatief en kritisch mee kan denken;
 • aanspreekt wanneer het nodig is en professionele feedback geeft;
 • reflecteert op het eigen handelen, zich kwetsbaar op kan stellen en deelt met anderen waar nodig;
 • verandering en vernieuwing ziet als een uitdaging die noodzakelijk is om hedendaags onderwijs te realiseren.
Verder blijkt uit jouw cv en sollicitatie dat je beschikt over:
 • Coördinerende of leidinggevende ervaring in het onderwijs;
 • Ervaring met het werken aan een verbetercultuur;
 • Kennis van de recente ontwikkelingen in het vmbo;
 • Een 1e of 2e graads lesbevoegdheid;
 • Een afgeronde (midden)managementopleiding (of je rondt deze dit schooljaar nog af).

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
12
Arbeidsvoorwaarden
Het gaat om een tijdelijke aanstelling per 1 maart 2019 (afhankelijk van een eventuele opzegtermijn) voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. De functie wordt gewaardeerd in schaal 12 (min. € 3486, max. € 5430). Afhankelijk van je opleiding en ervaring kun je daar een toeslag bij ontvangen.

Voor alle medewerkers van OVO Zaanstad zijn de afspraken over hun arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de cao VO. Ook bieden we een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bedrijfsfitness, een fietsenplan en een collectieve verzekering. Kijk voor meer informatie op www.ovo-zaanstad.nl.

Daarnaast heeft OVO Zaanstad de 8ste school: de drijvende kracht achter innovatie op onze scholen. Enthousiaste teams en ambitieuze docenten ontmoeten en inspireren elkaar in de 8ste school. We nodigen ook jou uit om in de 8ste school jouw visie te delen op buitengewoon goed onderwijs.

Voor en door alle OVO-medewerkers is er de OVO Academie. De academie ondersteunt het leren en floreren van onze medewerkers, met een uitgebreid aanbod op het gebied van na- en bijscholen en (persoonlijke) ontwikkeling. Onderwijs van de toekomst vraagt om vaardigheden en kennis van de toekomst.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Onderzoek of dit een school is die bij je past via www.triasvmbo.nl en www.ovo-zaanstad.nl voor een eerste indruk of vraag aanvullende informatie aan. Je kunt daarnaast vragen stellen aan de directeur van Trias, Karin van Gastel, via 06 50127219 of k.vangastel@triasvmbo.nl.

Ga je deze uitdaging aan?
Je kunt tot uiterlijk vrijdag 25 januari, 12.00 uur jouw motivatiebrief met cv sturen naar Monico Sint Jago, senior P&O-adviseur, via m.sintjago@ovo-zaanstad.nl. Je kunt ook solliciteren via onderstaande button.
 
Belangrijk voor jouw agenda!
De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 8 februari 2019
De tweede ronde wordt gehouden op vrijdag 15 februari 2019
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.