Vacature INTERN BEGELEIDER De Piloot in Rotterdam

Onderwijs

Over De Piloot 

Naam school
De Piloot 
Contactpersoon
Afdeling Werving
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Speciaal (Basis) Onderwijs
Beschrijving
De Piloot is een cluster 4 school.
Cluster 4 scholen plaatsen en begeleiden leerlingen met onderwijsbelemmeringen als gevolg van diverse vormen van gedragsproblematiek. Naast inhoudelijke toelatingsargumenten is een Toelatingsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband van de huidige school van uw kind noodzakelijk.
Met betrekking tot de basisschoolvestigingen (S.O. afdelingen) van de Piloot kan gemeld worden dat de school in haar nu haast 50 jarige bestaan een uitgebreide expertise opgebouwd heeft in de opvang en begeleiding van kleuters en kinderen met:
 • Onderwijsbelemmeringen en leerproblemen.
 • Gedrags- en psychiatrische stoornissen, zoals kinderen met;
 • hyperactiviteit (ADHD),
 • kinderen met stoornissen binnen het autistisch spectrum (ASS) zoals PDD-NOS, syndroom van Asperger
 • hechtingsstoornissen.
 • oppositioneel opstandige gedragsstoornissen
Met betrekking tot de voortgezet onderwijsvestiging van het Passer College (V.S.O. afdeling van de Piloot): de  school heeft inmiddels een jarenlange expertise opgebouwd met leerlingen die een veilige en vertrouwde schoolomgeving vragen als gevolg van autisme, teruggetrokken gedrag of bijv. angsten.

Vacature

Functietitel
INTERN BEGELEIDER De Piloot 
Plaatsingsdatum
9-1-2019
FTE
0.6 FTE
Omschrijving
Profiel en taakomschrijvingÂIntern Begeleider voor zowel de internaliserende als exteraliserende afdeling van De Piloot

1. Informatie
Functienaam: Leraar (L11) met de taak interne begeleiding
Organisatie: De Piloot, school voor openbaar speciaal onderwijs
Locatie: SO De Piloot (Nieuwe Ommoordseweg)
2. Omgeving
De Piloot is een openbare school voor speciaal onderwijs (cluster 4), verbonden aan een Pedologisch Instituut en biedt onderwijs aan kinderen met psychiatrische en / of gedragsproblematiek, kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door PPO
3.ÂWerkzaamheden
 • Het ondersteunen en begeleiden van leerkrachten bij het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en OPPâs.
 • Het ondersteunen van de leerkracht bij klassenmanagement, activerende directe instructie model, wijzer onderwijs (tijd, ruimte, activiteit, interactie) en doorgaande leerlijnen.
 • De professionalisering van de didactische ontwikkeling van leraren ( observeren, sturen, coachen).
 • Het ondersteunen van de implementatie van onderwijskundige vernieuwingen.
 • Bewaken en borgen van de leerprocessen en Âinzet methodes.
 • Contact onderhouden met interne partners, externe ketenpartners betreffende de leerlingenzorg.
 • Onderhouden van contacten met ouders m.b.t. tot zorg.
4. Verantwoording
De IB-er legt verantwoording af aan de directie.
Het functioneren van de IB-er wordt besproken in functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken.
De IB-er handelt volgens de in het profiel en taakomschrijving opgestelde richtlijnen.
Â5. Kennis en vaardigheid
 • Flexibel
 • Stressbestendig
 • Oplossingsgericht
 • Sterke communicatieve vaardigheden
ÂDe intern begeleider beschikt over:
Âvakinhoudelijke kennis
 • Kennis en inzicht inzake ontwikkelingen didactische leerlijnen.
 • Gedegen kennis van psychopathologie en daaruit voortvloeiende onderwijsbelemmeringen.
 • Inzicht in veranderingsprocessen in het onderwijs.
 • Data analyseren aan de hand van toets resultaten en trends trekken.
 • Gedegen expertise benodigde interventies op sociaal gebied.
organisatorische vaardigheden zoals
 • Het voeren van een goed time -management
 • Kunnen organiseren en plannen
 • Kunnen samenwerken in een multidisciplinair teamverband
 • Goede vaardigheden in het omgaan met de computerÂ
begeleidingsvaardigheden zoals
 • Gesprekstechnieken
 • Het kunnen coachen en sturen van leerkrachten
 • Het bezitten van (ortho)pedagogische â didactische vaardigheden voor het begeleiden van leerlingen met psychiatrische problematiek en / of gedragsproblemen
7. Taakeisen;Âopleiding en ervaring
De IB-er heeft minimaal de akte volledig bevoegd leerkracht
Daadwerkelijke kennis van methodieken, leerlijnen van de groepen 1 tot en met 8

Nadere informatie en solliciteren:
Als je interesse hebt voor deze functie dan ontvangen we graag z.s.m. je motivatiebrief en CV op het e-mailadres:Âc.grootenboer@depiloot.nl of neem telefonisch contact op met 010-4205314

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
LB
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.