Vacature Docent Geschiedenis 2e graads met uitzicht op 0,6-0,7 fte aanstelling per se...

Onderwijs

Over JSG Maimonides

Naam school
JSG Maimonides
Contactpersoon
Mevr. L. Licher
Plaats
Amsterdam
Denominatie
Joods
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
mavo, havo, vwo
Beschrijving
JSG Maimonides kent alle voorwaardes voor goed onderwijs en goede resultaten. Het Maimonides wil een kwaliteitsschool zijn die er naar streeft kwalitatief hoogstaand onderwijs te verzorgen. Door de kleinschaligheid zijn de klassen klein en de reultaten hoog. We focussen op de leerling en kijken wat de leerling nodig heeft. Het afgelopen jaar heeft de nadruk gelegen in het ontwikkelen van de individuele leerlingenzorg. Het onderwijs is erop gericht jonge mensen in staat te stellen zelf keuzes te maken en zelfstandig hun weg in de maatschappij te vinden.
Verder vindt de school het belangrijk een bijdrage te leveren aan de algemene vorming van de leerlingen.
Bijzonderheden
JSG Maimonides is een Joodse school. Docenten hoeven niets Joods te zijn of zich aan bijzondere regels te houden. Wel wordt er verwacht om respect op te brengen voor de eigenheid van de Joodse cultuur. Dat laatste is uiteraard veel breder dan alleen de Joodse godsdienst. Het hoofddoel van het onderwijs op het Maimonides is het toerusten van jonge mensen om optimaal te kunnen deelnemen aan de joodse en niet-joodse samenleving en met grote kans op goede resultaten kunnen deelnemen aan het (joodse) vervolgonderwijs en het beroepenveld waartoe het diploma hen toegang verleent.

Vacature

Functietitel
Docent Geschiedenis 2e graads met uitzicht op 0,6-0,7 fte aanstelling per september 2019! 
Plaatsingsdatum
8-1-2019
Met ingang van
15-02-2019
Soort vacature
Parttime
FTE
ca 0,3 fte
Aantal uren
8
Omschrijving
Profiel docent geschiedenis
Onderbouw klassen 2m, 2hv
Bovenbouw klassen 3m

Profiel
- Effectief klassenmanagement door betrokkenheid, helderheid en alertheid.
- Zelfstandig kunnen werken.
- Differentiëren op niveau (en tempo) ivm gemengde klassen. Niveauverschillen in deze groep zijn groot.
- Naast een goede verstandshouding met de leerlingen ook in staat zijn om een werkrelatie met hen op te bouwen, waarbij ze (grotendeels) eigen verantwoordelijkheid krijgen/ nemen in het leerproces.
- Actualiteit in de lessen, waardoor leerlingen de theorie kunnen koppelen aan de dagelijkse praktijk.
- Kritisch naar zichzelf, de lesstof in de lesboeken en naar het werk en de werkhouding van leerlingen.
 

Eisen

Opleiding
2e graads
Functie-eisen
- (bij voorkeur) leservaring in de onderbouw (mavo, havo en vwo) met specifiek een groot hart voor de mavo tot met het eindexamen;
- ervaring met formatief leren en toetsen en creatief met toetsen waarin ook vaardigheden aan de orde komen;
- bekend zijn met het ADI-model en in staat en/of bereid zijn dit model als didactische basis voor de lessen te gebruiken;
- naast kennisontwikkeling een grote nadruk in de klas weet te leggen op ontwikkeling van allerlei vaardigheden, zoals onderzoek en lees- en formuleringsvaardigheden;
- bekend zijn met OBIT en in staat en/of bereid zijn dit model als basis te gebruiken voor toetsing in zowel onder- als bovenbouw;
- in de kleinschaligheid van de klassen in staat en/of bereid zijn maatwerk te leveren voor individuele leerlingen;

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
LB/LC op basis van opleiding en ervaring
Arbeidsvoorwaarden
conform CAO-VO

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Motiveer in je sollicitatiebrief waarom Maimonides je aanspreekt en waarom je geschikt bent voor een kleine school en specifiek interesse hebt in de onderbouw en mavo.

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.