Vacature Docent informatica 2e graad in Goes

Onderwijs

Over Pontes Locatie Het Goese Lyceum

Naam school
Pontes Locatie Het Goese Lyceum
Contactpersoon
Mevr. E.M. Hooijdonk
Plaats
Goes
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium, technasium
Beschrijving
Pontes: Een brug naar de toekomst!

Stichting Scholengroep Pontes is een scholengroep die sinds 1 september 1999 bestaat. In Zeeland is ‘Pontes’ de enige combinatie van middelbare scholen die alle opleidingsvormen in huis heeft: lwoo, vmbo (basisberoeps, kaderberoeps, gemengd, theoretisch), havo, vwo ,tweetalig vwo (Engels), gymnasium, kunst- en cultuurklassen, technasium en sportklassen.

‘Pontes’ telt twee locaties: Het Goese Lyceum (locaties Bergweg en Oranjeweg) en Pieter Zeeman te Zierikzee.

In Goes zijn alle opleidingen te volgen, in Zierikzee evenzo, minus tweetalig vwo en gymnasium. De centrale administratie is in Goes gevestigd. De contacten tussen Goes en Zierikzee zijn optimaal. Dit is nodig, bijvoorbeeld om de naam van de scholengroep eer aan te doen. (‘Pontes’ is Latijn voor ‘bruggen’.) Het is dus niet alleen de Zeelandbrug die ervoor zorgt, dat de locaties verbonden zijn...

Het Goese Lyceum is gehuisvest in de Bergweg en Oranjeweg. Het prettige van de twee locaties van het Goese Lyceum is, dat de school klein blijft: elke teamleider kent immers ‘zijn’ kinderen!

Onze kijk op het onderwijs:
Een krachtige, uitdagende en veilige leeromgeving voor de leerlingen met aandacht voor hoofd, hart en handen. Goede examenresultaten en doorstromingsmogelijkheden. Het gebruik van moderne leermiddelen. Aandacht voor sociale, culturele en creatieve vaardigheden.

Het Goese Lyceum .. een school voor iedereen!
Pontes is een openbare scholengroep. Pontes is er dus voor iedereen; het maakt niet uit welke godsdienst of levensovertuiging een leerling heeft. Niet alleen de leerlingen, ook de personeelsleden verschillen van achtergrond. In zo'n omgeving leert een leerling respect te hebben voor de ideeën, normen en waarden van de ander.

Een veilige school:
Een schoolklimaat dat gekenmerkt wordt door orde, rust en structuur. Een warme sfeer en betrokkenheid.

Het Goese Lyceum….een zorgzame school:
Veel tijd en aandacht voor de ontwikkeling van de individuele leerling. Loopbaanoriëntatie en loopbaan-begeleiding. Een team van gespecialiseerde docenten voor een gedegen en professionele leerlingbegeleiding. Hulp- en ondersteuningslessen, faalangstreductie en examentraining.

Het Goese Lyceum .. een school voor uitdagend onderwijs
Het Goese Lyceum houdt rekening met de interesses en capaciteiten van leerlingen.

Een "leuke" school:
Een actieve leerlingenvereniging Vlam die veel activiteiten organiseert, aandacht voor kunst & cultuur, dans en muziek,drama, toneel, sport- en spelactiviteiten. Kortom , te veel om op te noemen.

Een "Unieke" school:
VMBO met aandacht voor Technologie en Theatertechniek,  een mediatheek en Open Leren Centrum, Cultuurprofielschool en Sportactieve school.

Vacature

Functietitel
Docent informatica 2e graad 
Plaatsingsdatum
19-12-2018
Met ingang van
z.s.m.
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk
FTE
0.16
Aantal uren
4
Omschrijving
Het betreft in eerste instantie 4 lessen informatica aan havo 4.  Op termijn (binnen 2 jaar) zal dit worden uitgebreid naar ca 16 lessen aan havo en vwo van Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg.

 

Eisen

Opleiding
2e graads
Functie-eisen
Wij verwachten: Een enthousiaste docent informatica met een passende bevoegdheid.

Functiebeschrijving:
De docent stuurt het leerproces aan en geeft een aanzet tot het leren leren, speelt in op de leefwereld van twee leeftijdsgroepen in de verschillende onderwijsvormen van het voortgezet onderwijs en begeleidt leerlingen met enkelvoudige ontwikkelingsproblemen, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van periodeplannen en de afstemming van lessen binnen het eigen team of de vaksectie, initieert, in overleg met de leiding, incidentele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen, kan sturing geven aan kleinschalig overleg en aan activiteiten/projecten binnen de scholengemeenschap en is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en de -didactische kennis en vaardigheden op ervaren niveau.
 

De docent moet zich kunnen vinden in onze missie en visie en de kernwaarden van de organisatie:
 
Missie:
Wij zijn de logische keuze voor voortgezet onderwijs van leerlingen en ouders vanwege onze kwaliteit, thuisnabij onderwijs en ons onderscheidend aanbod.
 
Visie:
Pontes is een continu lerende openbare onderwijsorganisatie die door excellent onderwijs de talenten uit haar leerlingen haalt door gedifferentieerde onderwijsprogramma’s aan te bieden die alle leerlingen uitdagen, inspireren en nieuwsgierig maken naar meer onderwijs. Wij leiden onze leerlingen op tot zelfbewuste jongeren met een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
 
Kernwaarden:
Openbaar.
Ons onderwijs staat voor iedereen open. Dit heeft niet alleen betrekking op de leerlingen, ook onze medewerkers hebben verschillende achtergronden. Respect hebben voor ideeën van de ander is het uitgangspunt van dit gedachtegoed. Wij staan midden in de samenleving.
 
Ambitieus.
Wij hebben allemaal een intrinsieke wil om beter te worden. Wij willen blijven leren om de verbinding met de maatschappij tot uiting te laten komen in ons onderwijs en leerlingen zich te laten ontwikkelen.
 
Klantgericht.
Wij stellen de klant centraal in onze processen en wij kennen de wensen van onze klanten. Dat kan de leerling of ouder zijn en voor onderwijsondersteunende medewerkers zijn dat hun directe collega’s. Iedereen streeft ernaar de klant tevreden te stellen.
 
In gezamenlijkheid.
Het vragen om en bieden van hulp aan elkaar is vanzelfsprekend binnen de gehele scholengroep. Wij brengen en halen. Door onderling samen te werken binnen en tussen de locaties worden de beschikbare capaciteiten maximaal ingezet. Een lerende organisatie zijn is alleen mogelijk wanneer er consequent wordt samengewerkt.
 


 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
passend
Arbeidsvoorwaarden
* Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VO, afhankelijk van opleiding en ervaring.

 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Nadere inhoudelijke informatie betreffende de functie kunt u opvragen bij de heer J. Timmermans, afdelingsleider vmbo locatie Oranjeweg, verantwoordelijke voor de bèta vakken.
Indien wij, naar aanleiding van uw motivatiebrief en CV, nader met u willen kennismaken krijgt u hiervan z.sm. na de sluitingsdatum bericht.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.