Vacature Intern begeleider in Amsterdam

Onderwijs

Over basisschool Polsstok

Naam school
basisschool Polsstok
Contactpersoon
Mevr. S. Noija
Plaats
Amsterdam
Denominatie
Algemeen bijzonder
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
Stichting Bijzonderwijs verzorgt in Amsterdam Zuidoost voor circa 2.100 leerlingen het basisonderwijs op levensbeschouwelijke grondslag. De Stichting bestaat uit 7 basisscholen en twee nevenvestigingen. Er zijn ongeveer 236 personeelsleden werkzaam.

Onze scholen staan voor modern, aantrekkelijk en eigentijds onderwijs, gericht op een veilige sfeer voor leerlingen en waarbij wij voortdurend aandacht hebben voor de kwaliteit van ons onderwijs.
Ons onderwijs wordt gevoed door de levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit, waar vooral het kind centraal staat. Samen met ouders, kinderen, medewerkers en bestuur geven we daar invulling aan.

Vacature

Functietitel
Intern begeleider 
Plaatsingsdatum
6-12-2018
Met ingang van
zo spoedig mogelijk
Soort vacature
Fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,8-1
Omschrijving
Polsstok is een Brede Community school en verzorgt onderwijs op levensbeschouwelijke basis. De school is het kloppend hart van de wijk. Vanuit de rijkdommen van het kind begeleiden wij hen in hun ontwikkeling naar proactieve wereldburgers. Polsstok maakt gebruik van actuele methodes in een digitale omgeving (Snappet). Er is binnen Polsstok ruim aandacht voor de sociaal emotionele en creatieve ontwikkeling (Leerorkest). Polsstok heeft hechte banden met de ouders en de wijk. Zo leveren welzijns, zorg, sport, cultuur, commerciële en educatieve sectoren uit de wijk actieve bijdragen aan het aanbod naar de kinderen. Polsstok heeft een gezonde leefstijlfocus waarbij het welbevinden een belangrijke doelstelling is (Jump-In).  
Het basisuitgangspunt “respect”, zowel voor elkaar als voor de verschillen, maakt dat we ieders eigen’aardig’heden kunnen zien en respecteren. Polsstok telt op dit moment circa 380 leerlingen.  

Wij zijn op dit moment op zoek naar een Intern Begeleider (0,8-1 fte)

De intern begeleider (IB) levert onder verantwoordelijkheid van de directeur een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, casemanagement van toegewezen leerlingdossiers. De taken zullen vooral gericht zijn op het afstemmen van het onderwijsaanbod op ondersteuningsbehoeften en leerstijlen van leerlingen, het analyseren en interpreteren van toetsgegevens op kind-, groeps- en schoolniveau. Samen met leerkrachten worden groepsplannen, OPP’s etc. opgesteld en gemonitord. Je adviseert en denkt mee met de directie t.a.v. het onderwijskundig beleid, houdt het zorgschema bij en bewaakt het leerlingvolgsysteem. Je onderhoudt externe contacten binnen het zorgnetwerk en bespreekt aanmeldingen bij externe hulpverlenende instanties met ouders en mentoren. Je bewaakt het navolgen van handelingsplannen door de collega-leerkrachten. 
 

Eisen

Functie-eisen
Functie-wensen: 
  • diploma PABO of Orthopedagogie;
  • diploma IB of master SEN is gewenst; 
  • kennis van het leerlingvolgsysteem Parnassys is gewenst; 
  • kennis en ervaring bij het opstellen van groepsplannen en van handelingsgericht werken; 
  • kennis op het gebied van de diverse lesmethodes en leerlijnen (onderwijskundig leiderschap); 
  • goede communicatieve eigenschappen, waaronder een positieve en stimulerende benadering van leerkrachten, ouders en leerlingen; 
  • snel en accuraat handelen en een flexibele houding;
  • uitstekend in staat om kinderen met gedragsproblemen verder te helpen in hun ontwikkeling;
  • een onderzoekende houding en goed kunnen reflecteren op eigen handelen. 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
L11
Arbeidsvoorwaarden
Wat bieden wij? 
Aantal uren: volledig, 0,8 is bespreekbaar 
Periode: schooljaar 2018-2019 
Dienstverband: Het gaat om een tijdelijke benoeming, met bij goed functioneren zicht op een benoeming voor onbepaalde tijd. 
Inschaling: conform de CAO PO 2018-2019

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Meer informatie?

Bel met Bart Jan Commissaris (schooldirecteur) op 06-51380736 voor meer informatie of met Sharon Noija (recruiter) op 020-6999655.
 
WIL JE DIRECT SOLLICITEREN, KLIK DAN hier OM JE MOTIVATIEBRIEF EN CV TE UPLOADEN.

Sluitingsdatum: 20-12-2018
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.