Vacature conrector bovenbouw in Den Haag

Onderwijs

Over Maerlant-Lyceum

Naam school
Maerlant-Lyceum
Contactpersoon
Mevr. M. Vrijenhoek
Plaats
Den Haag
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
havo, vwo, gymnasium
Beschrijving
Het Maerlant-Lyceum is een school voor gymnasium, atheneum en havo in de Haagse wijk Benoordenhout. Het Maerlant bestaat  100 jaar en heeft een rijke historie. De school telt iets meer dan 1000 leerlingen en 104 medewerkers en is gevestigd in een monumentaal gebouw, dat recent is uitgebreid en geheel is gemoderniseerd.

De school kenmerkt zich door een veilige en plezierige leer- en werksfeer en een uitstekende begeleiding van de leerlingen. Het Maerlant schenkt extra aandacht aan drie speerpunten. De school biedt een volwaardig gymnasium en zet zich daarnaast actief in voor aantrekkelijk en kwalitatief hoogstaand bètaonderwijs. Verder is er extra aandacht voor het vak Engels en biedt de school regelmatig internationaal georiënteerde onderwijsactiviteiten aan.
Bijzonderheden
Sinds 2003 maakt de school, samen met acht andere scholen in Den Haag en Rijswijk, deel uit van de Stichting VO Haaglanden.

Vacature

Functietitel
conrector bovenbouw 
Plaatsingsdatum
6-12-2018
Met ingang van
1 augustus 2019
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,8-1,0
Omschrijving
Vanwege de benoeming van de huidige conrector bovenbouw tot rector op een andere school, is het Maerlant-Lyceum Den Haag per 1 augustus 2019 op zoek naar een conrector voor de portefeuilles
 • Bovenbouw havo en vwo
 • Facilitaire zaken en organisatie

De conrector vormt samen met de conrector onderbouw en de rector de directie van de school.
De brede schoolleiding bestaat uit de directie en de 4 leerlaagcoördinatoren.
De schoolleiding wordt ondersteund door een managementassistente.

Het gaat om een 0,8 - 1,0 fte vacature in functieschaal 13.

Wie zoeken we?
Het Maerlant-Lyceum is een school met uitstekende prestaties en examenresultaten. Het gedreven en professionele team is onder begeleiding van de coördinatoren havo en vwo bovenbouw zelfverantwoordelijk. Meer informatie is te vinden op www.maerlant-lyceum.nl

Om eigentijds onderwijs te blijven aanbieden zoeken we naar een conrector die nieuwe onderwijsideeën heeft over zaken als het aanbieden van maatwerk, flexroosters, extra- curriculaire activiteiten of een ander (21e-eeuws) curriculum.
Maar nog belangrijker is dat de nieuwe conrector deze ideeën ook kan concretiseren in een goed gestructureerde en stabiele organisatie als het Maerlant-Lyceum is.
De uitdaging is: hoe wordt het onderwijs verder vernieuwd terwijl de hoge kwaliteit en resultaten gewaarborgd blijven?
 
Praktisch
Als conrector bovenbouw ben je verantwoordelijk voor en geef je sturing aan het onderwijskundig klimaat en de onderwijskundige ontwikkeling van de leerlingen uit 4 en 5 havo en 4 tot en met 6 vwo.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de 2 leerlaagcoördinatoren van havo en vwo bovenbouw.
 
Onder de verantwoordelijkheid van de conrector valt in ieder geval:
 • PTA’s, toets- en examenreglement
 • Examensecretariaat
 • Diplomering
 • Profielwerkstukken
 • Internationalisering en versterkt talen onderwijs
 • Decanaat
 • Plusprogramma’s in de bovenbouw
 
Als lid van de directie heb je onder andere de volgende verantwoordelijkheden:
 • Beoordeling niet vast benoemde/nieuwe collega’s
 • Contacten met de diverse vaksecties
 
Als conrector ben je eindverantwoordelijk voor alle organisatorische en facilitaire zaken:
 • Roosters (jaar-, toets- en examenroosters)
 • Jaarplanning
 • Ict (hierbij neem je ook zitting in diverse bestuurswerkgroepen)
 • Facilitaire zaken

In bovengenoemde stuurt de conrector de roostermakers, de systeembeheerder, de ict-coördinator en de medewerker facilitaire zaken aan en heeft regelmatig overleg met hen.
 

Eisen

Opleiding
1e graads
Functie-eisen
Over welke kwaliteiten en achtergronden moet je beschikken?
Je bent in het bezit van een eerstegraads lesbevoegdheid en hebt ervaring als docent in de bovenbouw van het havo-vwo. Tevens heb je leidinggevende ervaring als bijvoorbeeld teamleider, leerlaagcoördinator of conrector.
Boven alles heb je leidinggevende kwaliteiten en (heel belangrijk!) humor en relativeringsvermogen. Je kunt verbinding maken met de leerlingpopulatie van het Maerlant en bent een goede communicator richting ouders, zowel mondeling als schriftelijk.
Op het Maerlant-Lyceum is de afstand tussen de schoolleiding en het overige personeel klein, je moet je prettig voelen in de informele sfeer waarin we met elkaar opereren.
Als verantwoordelijke voor facilitaire zaken en organisatie heb je ervaring met en feeling met alles wat er rond het onderwijs speelt. De school beschikt over een uitstekend draaiende facilitaire afdeling, waar je sturing aan geeft.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
schaal 13

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
De procedure
Je kunt je interesse in de functie van conrector bovenbouw kenbaar maken door het schrijven van een sollicitatiebrief met cv via Meesterbaan. Deze dient uiterlijk dinsdag 8 januari 2019 in ons bezit te zijn. De brief dient gericht te worden aan de rector van de school, de heer R.G. Vogel.
Uiterlijk vrijdag 11 januari a.s. worden de kandidaten voor de eerste ronde uitgenodigd, deze ronde vindt plaats op donderdag 17 januari a.s.
Het streven is om de procedure op 1 februari 2019 afgerond te hebben.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.