Vacature 752024 Onderwijsassistent interne rebound 0,8 in Gennep

Onderwijs

Over Elzendaal College - locatie Gennep

Naam school
Elzendaal College - locatie Gennep
Contactpersoon
Zie omschrijving
Plaats
Gennep
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Beschrijving
Werken aan uw eigen toekomst en aan de toekomst van onze leerlingen. Dat doen we samen! Ons Middelbaar Onderwijs en haar scholen zien het samen zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs als belangrijkste taak. Dit als voorbereiding van onze leerlingen op een vervolgopleiding én op een plaats in de maatschappij. Onderwijs dus in het belang van onze leerlingen, ouders en de samenleving van morgen. Ongeacht talenten en sociale achtergronden. OMO is een schoolbestuur van meerdere scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Brabant. Scholen met bijna allemaal een katholieke signatuur, die ieder op hun eigen manier voortgezet onderwijs aanbieden. Ondersteund door een krachtig personeelsbeleid en volop faciliteiten voor innovatieve ontwikkelingen.

Vacature

Functietitel
752024 Onderwijsassistent interne rebound 0,8 
Plaatsingsdatum
3-12-2018
FTE
0,8
Omschrijving
Vacature onderwijsassistent interne rebound 0,8 fte
Per direct zijn wij voor onze locatie te Gennep op zoek naar een onderwijsassistent interne rebound 0,8 fte.
De interne reboundvoorziening is een tijdelijke opvang binnen de school voor leerlingen met sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen en daardoor dreigen vast te lopen. Bij deze leerlingen is er vaak sprake van zowel internaliserend als externaliserend probleemgedrag
Aan deze leerlingen wordt een kort opvangtraject aangeboden van maximaal 6 weken met eventueel verlenging, in nauwe samenwerking met de zorgcoördinator en orthopedagoog. Samen met hen wordt het gedrag geanalyseerd, getraind en nieuw gedrag geleerd om vervolgens terug te kunnen keren naar de eigen klas. Ook het team en eventueel externe ketenpartners worden hierbij betrokken. Bij de terugplaatsing van leerlingen vindt nazorg plaats vanuit Intern Ondersteunings Team (IOT). Bij iedere casus is maatwerk het uitgangspunt.
Doelgroep:
• Leerlingen die (tijdelijk) niet kunnen functioneren binnen de les (dit kan bij 1 of meerdere vakken het geval zijn);
• Leerlingen met ondersteuning behoefte op niveau 3;
• Leerlingen met een blokdag/dagen;
• Leerlingen die moeite hebben met emotieregulatie ruimte geven tot ontlading van hun emoties. Kortdurend en alleen via inzet van een time-outkaart;
• Leerlingen die tijdelijk uit de les worden verwijderd. Altijd gericht op het herstellen van het contact met de betreffende docent en het oplossen van het conflict;
• Leerlingen die zich om 8.00 uur dienen te melden i.v.m. verzuim/te laat komen;
De interne rebound bestaat uit maximaal 10 leerlingen. Iedere leerling krijgt zijn eigen lesstof mee vanuit het leerjaarteam. Duidelijk moet zijn aan welke lesstof ze kunnen werken zodat ze goed kunnen leren en hun toetsen op tijd kunnen maken. De vakdocent blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van de planners, leerstof, toetsen en verdere verwerking. De mentor blijft eerste contactpersoon richting ouders.

De onderwijsassistent houdt zich onder andere bezig met:
• Het geven van uitleg en instructie aan de leerlingen op basis van vooraf aangereikte lesmethodes;
• Het begeleiden van en actief toezicht houden op leerlingen tijdens zelfstandig werken;
• Registratie en signalering van het verzuim (ongeoorloofd verzuim, ziekteverzuim);
• Invoeren van leerlinggegevens in Magister;
• Registreren van extra facilitering in Magister;
• Afwikkeling en registratie gele kaarten, time-outkaart en ongeoorloofd verzuim. Dit rapporteren aan coördinatoren, zorgcoördinator en schoolleiding.
• Uitvoering en organisatie schoolboeken;
• Administratieve handelingen t.b.v. schoolleiding en (zorg)coördinatoren;
• Ondersteuning voorbereiding proefwerkweek;
• Eventueel extra surveilleren (indien er geen leerlingen in de opvang zitten);
• Regelmatig afstemming met de (zorg)coördinator en orthopedagoog;
• Het dagelijks systematisch bijhouden van de vorderingen en afspraken per leerling.

Functie-eisen:
Om deze functie goed te vervullen is een relevante opleiding dan wel ervaring (MBO-niveau) vereist.
• De kandidaat moet de missie en visie van de school onderschrijven.
• In verband met de doelgroep moet de onderwijsassistent stevig in zijn/haar schoenen staan en kunnen functioneren binnen een klein team.
• Ervaring in het werken met deze leerlingen is een pré.
• Georganiseerd en accuraat kunnen werken.
• De onderwijsassistent dient te beschikken over goede pedagogische kwaliteiten, beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden en een flexibele inslag.
• Daarnaast is zelfstandigheid en een gezonde dosis humor onmisbaar. Technisch- en creatief inzicht is wenselijk.
• Beschikbaar zijn op 5 werkdagen.
• Kandidaten met de opleiding Maatschappelijke zorg Niveau 4 en/of SPW-ervaring kunnen op de vacature reageren.

Denkt u dat u de geschikte kandidaat bent voor deze vacature? Reageer dan uiterlijk 6 januari 2019 via https://vacatures.omo.nl. Omdat we alle sollicitaties graag via dezelfde weg willen ontvangen, willen wij u vragen om uitsluitend via de link op de website van OMO te solliciteren op deze vacature.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.