Vacature Decaan in Gouda

Onderwijs

Over Coornhert Gymnasium

Naam school
Coornhert Gymnasium
Contactpersoon
Dhr. Oehlenschläger
Plaats
Gouda
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
vwo
Beschrijving
Het Coornhert Gymnasium is een toekomstgerichte en innovatieve school waar leerlingen en medewerkers zich thuis voelen. Het homogene en kleinschalige karakter van de school speelt daarbij een belangrijke rol. Het Coornhert Gymnasium biedt de leerlingen een breed scala aan vakken. Werken en leren in de digitale wereld en met nieuwe technologieën vormen de kern van het toekomstgericht onderwijs. Daarbij organiseert de school binnen en buiten de lessen uitdagingen die leerlingen de gelegenheid bieden ook hun andere talenten te ontplooien.

Naast kennisoverdracht besteedt het Coornhert Gymnasium aandacht aan het ontwikkelen van de leerling als persoon, met vaardigheden die leerlingen nodig hebben voor een succesvolle universitaire studie. Ook besteden wij bewust aandacht aan de sociaal-emotionele vorming van de leerlingen.

Waar mogelijk worden culturele lijnen van de klassieke oudheid naar onze tijd doorgetrokken, waarbij ook de klassieken uit de andere Europese culturele tijdperken aan bod komen. Leerlingen leren zich open te stellen voor andere denkwerelden.
Het Coornhert Gymnasium is een ontwikkelingsgerichte organisatie die enerzijds voor docenten en leerlingen de noodzakelijke rust biedt om het werk goed te kunnen doen (goede roosters, optimale faciliteiten, een adequate indeling van het gebouw) en anderzijds leerlingen en docenten vrij genoeg laat om zich individueel te ontplooien. Het Coornhert Gymnasium zoekt steeds naar de juiste balans tussen structuur en flexibiliteit en streeft naar de acceptatie van de consequenties.

Het Coornhert Gymnasium is onderdeel van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda (StOVOG), een zelfstandige stichting met drie openbare scholen in Gouda. Het Coornhert Gymnasium heeft zich ook verbonden aan de Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG). Een samenwerking-verband tussen de zelfstandige gymnasia in Nederland.

Visie Coornhert Gymnasium
Een leerling leert op het Coornhert Gymnasium in toenemende mate zelfstandig, met succes, en onder begeleiding van inspirerende, competente en professionele medewerkers in een gymnasiale, uitdagende, veilige leeromgeving.
Bijzonderheden
Ons functieboek kent de docentenfuncties LB, LC en LD. Elke docent kan bij goed functioneren seniordocent (LC) worden. Voor een relatief groot aantal eerstegraads docenten dat aantoonbaar excellent functioneert als docent en daarnaast niet alleen het eigen vak ontwikkelt maar ook een evidente bijdrage levert aan de ontwikkeling van de school als geheel (bijna altjd in de rol van sectieleider) is een LD-functie bereikbaar.

Vacature

Functietitel
Decaan 
Plaatsingsdatum
3-12-2018
Met ingang van
1-4-2019
Soort vacature
Parttime
FTE
0,4
Aantal uren
nvt
Omschrijving
We zijn op zoek naar een enthousiaste decaan. Je begeleidt en adviseert leerlingen bij hun loopbaankeuze. Je geeft groepsgewijs en individueel voorlichting aan leerlingen. Je geeft informatie en advies over studie- en beroepsmogelijkheden. Je geeft voorlichting over de profielkeuze aan leerlingen en hun ouders/verzorgers. Je werkt nauw samen met een collega-decaan en met het docententeam.

 

Eisen

Opleiding
Overige
Functie-eisen
Functie-eisen:
 • Je bent in het bezit van een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur AMA;
 • Je hebt duidelijke affiniteit met het vo-onderwijs;
 • Je hebt kennis van vervolgstudies en onderhoudt contacten met het WO en HBO;
 • Je kan inspelen op de verschillende vragen van leerlingen en je hebt zicht op de leefwereld van de leerlingen;
 • Je bent uitstekend in staat om informatie duidelijk over te dragen;
 • Je bent bekend met de trends in het onderwijs en kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast ben je bereid om waar nodig cursussen te volgen.
_________

Taakomschrijving:
 
 • Je begeleidt leerlingen bij hun loopbaankeuze en bij het samenstellen van een vakkenpakket;
 • Je begeleidt leerlingen bij de (her)oriëntatie op opleidingsmogelijkheden;
 • Je zoekt samen met een mentor naar oorzaken van ontwikkelingsachterstanden en deficiënties als gevolg van een vakkenkeuze en je levert bijdragen aan structurele oplossingen;
 • Je doet voorstellen voor betere begeleiding bij keuzes maken van leerlingen;
 • Je inventariseert en bewaakt relevante gegevens voor LOB. Onder andere analyseer je samen met de schoolleiding de doorstroom- uitstroomgegevens van de school;
 • Je neemt testen af en bespreekt deze;
 • Je bewaakt het 'testbudget';
 • Je voorziet docenten en mentoren van informatie op het terrein van LOB;
 • Je geeft individueel en groepsgewijs voorlichting aan leerlingen;
 • Je verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten, zoals de “Driestaravond”;
 • Je bemiddelt actief in beroepenstages;
 • Je bemiddelt in de contacten met het vervolgonderwijs;
 • Je geeft voorlichting op de Open dag;
 • Je geeft voorlichting over vervolgopleidingen, beroepen en arbeidsmarktmogelijkheden;
 • Je ondersteunt mentoren en leerlingen bij de uitstroom naar een andere school;
 • Je documenteert (elektronisch) informatiemateriaal;
 • Je neemt deel aan externe decanenbijeenkomsten;
 • Je verzorgt de (administratieve) afhandeling inzake de keuzes die de leerlingen maken.
___________

Benodigde Competenties
 • Je bent communicatief sterk en kan goed luisteren naar een vraag;
 • Je bent vaardig in adviseren;
 • Je kan goed samenwerken (teamspeler).
 

 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
9 of 10 (afhankelijk van ervaring)
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft vier dagdelen. 
De decanendag is donderdag.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
In de week van 21 januari worden er gesprekken gevoerd.

Heb je belangstelling voor deze functie? 


De heer Van Gendt (decaan) geeft je graag meer inlichtingen over de vacature.

Voor informatie over arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met
de rector de heer Oehlenschläger
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.