Vacature Hoofd Facilitaire Zaken in Terneuzen

Onderwijs

Over Lodewijk College

Naam school
Lodewijk College
Contactpersoon
Mevr. Coppieters
Plaats
Terneuzen
Denominatie
Protestants-Christelijk
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium
Beschrijving
Het Lodewijk College is een ambitieuze en moderne school voor vmbo, mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig havo, atheneum en gymnasium in Terneuzen. We hebben twee locaties: Zeldenrustlaan en Oude Vaart. Op het Lodewijk College worden leerlingen op hun eigen niveau gestimuleerd hun talenten te ontdekken. Ze krijgen de ruimte om te schitteren en elke dag nieuwe dingen te leren. Of leerlingen nu meer technisch, talig, praktisch, sportief of cultureel aangelegd zijn: het Lodewijk College daagt uit en helpt verder.
Bijzonderheden
De denominatie van de school is Rooms-Katholiek / Protestands Christelijk met een algemene toegankelijkheid.

Vacature

Functietitel
Hoofd Facilitaire Zaken 
Plaatsingsdatum
19-11-2018
Met ingang van
z.s.m.
Soort vacature
Fulltime
Dienstverband
Tijdelijk
FTE
1,0
Omschrijving

De werkzaamheden zullen plaatsvinden op het Lodewijckcollege, locatie Zeldenrustlaan.
 

Werkzaamheden

1. Co├Ârdineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud door:

-          het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en huisvestingsprojecten;

-          het mede opstellen van kostencalculaties;

-          het, binnen de door de directie gestelde kaders en budgetten, inkopen van materialen (kantoorbehoeften,                                            werkplekinrichtingen en schoonmaakartikelen) en diensten (servicecontracten, catering, schoonmaakcontracten, e.d.);

-          het toezien op de staat van onderhoud van gebouwen en inventaris en het adviseren met betrekking tot vervanging en        
           reparatie;

-          het toezien op het naleven van regelgevingen voor de beveiliging van (de gebruikers van) de gebouwen en terreinen;

-          het aanleveren van gegevens voor het jaarlijks onderhoudsplan dat wordt afgeleid van het

           meerjarenonderhoudsplan (MOP) en het na vaststelling door de directie zorgdragen voor de uitvoering ervan;

-          het voeren van overleg met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en de gebruikers van de gebouwen en

           terreinen over geleverde of gewenste goederen of diensten (waaronder beveiliging), het aanvragen en

           beoordelen van offertes;

-          het beoordelen van door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op

          
technische haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid;

-          het organiseren van het verhuur en medegebruik van de gebouwen door derden;

-          het organiseren van de kantinevoorzieningen;

-          het uitvoeren van het energiebeheer op de locaties.

 

2. Geeft leiding aan de afdeling facilitaire zaken door:

-          het verdelen van de werkzaamheden over de medewerkers;

-          het toezien op een goede uitvoering van de werkzaamheden;

-          het opstellen van draaiboeken en protocollen voor de verschillende werkzaamheden;

-          het uitvoeren van de personeelszorg (o.a. functioneringsgesprekken).

 

Eisen

Opleiding
Overige
Functie-eisen
 Van het hoofd facilitaire zaken wordt verwacht dat hij/zij minimaal beschikt over een mbo+ werk- en denkniveau.
 

Kennis en Vaardigheden:

-              kennis van ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en inrichting en beheer en onderhoud van

                schoolgebouwen;

-              kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting en op het gebied

                van het beheer en onderhoud van onderwijsgebouwen;

-              kennis van veiligheids- en inspectierichtlijnen;

-              kennis van (de werking van) de technische installaties binnen de gebouwen en inzicht in

                materiaalspecificaties;

-              vaardigheid in het beoordelen van technische consequenties van onderhoudsprojecten en van

                vernieuwings- of vervangingsaanvragen;

-              vaardigheid in het overleggen met tal van organisaties over leveringsvoorwaarden, offertes e.d.;

-              leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, e.d.).

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
8
Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingedeeld in schaal 8 van de CAO VO. Inschaling vindt plaats op basis van ervaring.
Het betreft een tijdelijke functie tot september/oktober 2019

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.