Vacature Medewerker leerlingenverzuim in Arnhem

Onderwijs

Over Arentheem College

Naam school
Arentheem College
Contactpersoon
Mevr. S. van Grinsven
Plaats
Arnhem
Denominatie
Oecumenisch
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
pro, lwoo, vmbo, havo, vwo, gymnasium
Beschrijving
Het Arentheem College: een ambitieuze school!
 
De lat ligt hoog op het Arentheem College.
Het onderwijs op onze scholen is van hoog niveau en de komende jaren gaan we een stap verder. Daarbij is het leren van onze leerlingen ons uitgangspunt. Ons doel is dat zij eigenaar zijn van hun leerproces, zelf hun persoonlijke studiedoelen bepalen. Dat zij op basis daarvan bewust verdiepende of verbredende programma's kiezen. Wij coachen hen, zodat ze realiseren wat ze zich hebben voorgenomen, en meer dan dat.
 
Onze ambities
 
We bieden toekomstgericht en uitdagend onderwijs
Op het Arentheem College doen we niet aan een zesjescultuur. Alle leerlingen werken op hun eigen niveau aan excellentie. Ze halen de hoogst mogelijke resultaten op de kernvakken en ontwikkelen hun talenten bijvoorbeeld op het gebied van vakmanschap, muziek, dans, theater en sport. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, mogen daarop rekenen.
Onze lessen zijn uitdagend en sluiten aan bij de actualiteit en de belevingswereld van onze leerlingen. We maken slim en veelvuldig gebruik van de digitale mogelijkheden van onze tijd.
 
We zijn een professionele onderwijsorganisatie
Wat we van onze leerlingen verwachten, geldt ook voor ons als school! 
Ook onze leraren en ondersteunende medewerkers leggen de lat hoog. Zij zorgen voor excellente lessen, waarin zij leerlingen op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en leerstijl lesgeven. Samen met de schoolleiding werken zij aan het realiseren van onze ambities.
De schoolleiding zorgt voor uitstekende voorzieningen en biedt ook leraren met bijzondere talenten de kans die in te zetten voor de leerlingen. En om hun collega's te inspireren en te begeleiden.
 
Leren en verbeteren zit in onze genen
We werken met overtuiging aan de kwaliteit met ons onderwijs. We weten waar we naar toe willen en bespreken de voortgang. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs ligt waar die hoort: bij de docenten. Verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid afleggen is vanzelfsprekend voor alle medewerkers.
 
Het Arentheem College staat midden in de samenleving 
We willen dat onze leerlingen groeien tot wereldburgers die stevig in hun schoenen staan en van betekenis zijn in onze maatschappij. Zij ervaren wat het betekent iets voor een ander te doen en de omgeving ziet jonge mensen die het normaal vinden zich in te zetten voor de maatschappij.
Over ons onderwijs zijn wij voortdurend in gesprek met onze leerlingen en hun ouders.
Het contact met de basisscholen en de vervolgopleidingen is intensief en gericht op een uitstekende overgang van onze leerlingen. De relatie met onze collega-scholen voor voortgezet onderwijs, met het bedrijfsleven en de maatschappelijke partners ontwikkelen we verder en is gebaseerd op onderlinge uitwisseling. 

Vacature

Functietitel
Medewerker leerlingenverzuim 
Plaatsingsdatum
7-11-2018
Met ingang van
1-1-2019
Soort vacature
Fulltime
FTE
1
Omschrijving
Thomas a Kempis is een school voor nieuwsgierige leerlingen die hard willen werken aan hun eigen succes. Een school voor havo, atheneum en gymnasium+ waar het draait om leren met ambitie!
Het Arentheem College bestaat uit drie scholen en is er voor iedereen uit de regio Arnhem. Leerlingen kunnen bij ons alle opleidingen volgen, van de praktijkschool tot gymnasium. En welke opleiding ze ook kiezen: we dagen elke leerling uit tot excellentie op zijn eigen niveau. We vormen een betrokken leergemeenschap op een algemeen christelijke basis.

De functie
Als medewerker leerlingenverzuim;
 • Registreer je afwezige leerlingen (zowel te laat als verzuim);
 • leg je, binnen de gemaakte afspraken, disciplinaire maatregelen bij ongeoorloofd verzuim op, informeer je leerlingen hierover en het oefent controle op de nalevering uit;
 • neem je contact op met betrokkenen (ouders/docenten) om informatie uit te wisselen over de reden van het verzuim, het verzuimgedrag en de genomen maatregelen;
 • bespreek je ongewenst verzuim van leerlingen met mentor en afdelingsleider en doet voorstellen ten aanzien van een plan van aanpak;
 • ga je na of melding bij leerplicht aan de orde is en doen na overleg met de afdelingsleider de melding;
 • treed je op als contactpersoon voor de leerplichtambtenaar
 • Verricht je overige ondersteunende werkzaamheden zoals bv. het regelen van de rekentoetsen 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
Overige
Functie-eisen
Jouw profiel
 • Je beschikt over een relevante MBO+/HBO-opleiding 
 • Je bent pedagogisch sterk en bent in staat om leerlingen op een prettige en consequente wijze te begeleiden en te coachen;  
 • Je hebt ervaring met het werken met de doelgroep van het voortgezet onderwijs; 
 • Je bent in staat om in een team te werken 
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden 
 • Je beschikt over een zelfstandige, flexibele en proactieve werkhouding 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
6
Arbeidsvoorwaarden
Ons aanbod
Werken bij het Arentheem College betekent werken in een afwisselende omgeving.  Wij bieden:
 • Een tijdelijke aanstelling als onderwijsassistent B/medewerker leerlingenverzuim voor een periode van 12 maanden met uitzicht op een vast dienstverband
 • De inschaling vindt plaats in schaal 6 ( maximaal € 2.626 bruto bij een fulltime aanstelling, een algemene eindejaarsuitkering van 7,4% en een eindejaarsuitkering van € 1.200 bruto per jaar bij een volledige aanstelling ).

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Meer weten?
Wil je meer weten? Bel gerust met  E. van der Kruk, directeur  Thomas a Kempis . Zijn  telefoonnummer is 0264452447
Reageren?
Zorg dat je reactie uiterlijk 21 november a.s. bij ons is.

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.