Vacature Intern Begeleider in Nieuwegein

Onderwijs

Over Oosterlicht College

Naam school
Oosterlicht College
Contactpersoon
personeelszaken
Plaats
Nieuwegein
Denominatie
Protestants-Christelijk
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
lwoo, vmbo, havo, vwo, gymnasium
Beschrijving
Kansen & Zekerheden. Dat is het Oosterlicht.
 
Even voorstellen
Het Oosterlicht College biedt  modern, gedegen en uitdagend onderwijs. Onze leerlingen krijgen de ruimte hun eigen talenten
te ontwikkelen in een veilige leeromgeving. Sport, kunst & cultuur en bèta maken een belangrijk onderdeel uit van onze profilering. 
 
Locatie Oosterlicht Nieuwegein (gymnasium, atheneum, havo, vmbo en lwoo)
Op de Nieuwegeinse locatie werken ca. 220 personeelsleden die onderwijs verzorgen aan 1875 leerlingen. Het Oosterlicht Nieuwegein is een erkend CultuurProfielSchool en SportAccentSchool met topsportbegeleiding. Wij hebben talentprogramma's op het gebied van sport, kunst & cultuur en bèta & techniek in het vmbo, havo en vwo met een doorlopende leerlijn naar de bovenbouw. In het havo/ vwo bieden wij bovendien nog Cambridge English en gamma-excellentieprogramma’s. 
 
Locatie Oosterlicht Vianen (havo/atheneum 1e fase, vmbo en lwoo)
Op de Viaanse locatie werken ca. 80 personeelsleden en hebben wij 680 leerlingen. De locatie Vianen is SportAccentSchool:
aparte sportklassen tl/havo  in de onderbouw, samenwerking met de FC Utrecht Academie en topsportbegeleiding. In de
bovenbouw bieden wij de veelzijdige vmbo-opleiding Horeca, Bakkerij en Recreatie naast de beroepsgerichte leerwegen Zorg & Welzijn en Handel & Administratie. Het Oosterlicht Vianen is een Excellente School.

Op onze school stellen we de kernwaarden respect, kwaliteit, vertrouwen, ambitie en samenwerking centraal.
    
Personeelsbeleid en -begeleiding leraar
Ons personeelsbeleid is erop gericht medewerkers een boeiende en professionele werkomgeving te bieden. Wij vatten dit samen
in de kernwoorden: ruimte, vertrouwen, verantwoordelijkheid, begeleiding en ontwikkeling. Wij zijn een ambitieuze school waarin
ieders talent wordt benut en ieders bijdrage telt.
Onze schoolopleiders bieden nieuwe leraren begeleiding gedurende de eerste twee jaar van hun aanstelling. Wij hebben een team
van interne lerarencoaches en twee VIB coaches (video interactie begeleiders). Het Oosterlicht neemt deel aan LeerKRACHT met als motto ‘Elke dag samen een beetje beter’. Wij stimuleren professionalisering via peer to peer coaching en consultatie.
 
Functie leraar
Wij stellen een benoeming beschikbaar in FTE om aan te geven dat je die tijd beschikbaar bent voor school. We focussen ons op de kerntaak van de leraar en hieronder verstaan we: lesvoorbereiding, lesgeven, leerlingenbesprekingen, mentoraat, professionalisering en toets-surveillance tijdens lestijd.
Als leraar stuur je het leerproces van de leerlingen aan en zorg je voor een positief leef- en leerklimaat. Je levert een bijdrage aan
de ontwikkelingen in je vaksectie en je team. Je bent actief in de beheersing, verdieping en verbreding van je vak. Tot slot draag je actief bij aan een goede communicatie en cultuur binnen het team en de school als geheel.  
 
Naast vakinhoudelijke kennis en de bevoegdheid voor het vak, zien wij graag dat de nieuwe collega beschikt over:
- Theoretische kennis van pedagogiek en didactiek, toe te passen op het niveau van een LB (LC/LD) leraar
- De gave heeft om soepel te bewegen tussen verschillende niveaus en culturele achtergronden
- Invoelingsvermogen, sociale vaardigheden en communicatieve vaardigheden
- Het kunnen geven van reflectie op eigen en andermans handelen
 
Voor onderwijsondersteunende medewerkers (OOP) gelden aparte functie-eisen en arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden

Het Oosterlicht College is onderdeel van de Willibrord Stichting, gevestigd te Utrecht. Naast het Oosterlicht College vallen nog tien
scholen voor voortgezet onderwijs in de regio onder deze stichting. Als je werkzaam bent op het Oosterlicht College, dan heb je
een bestuursbenoeming bij de Willibrord Stichting. Op de site van de Willibrord-stichting vind je meer informatie over de stichting. De CAO voor het Voortgezet Onderwijs is van toepassing voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden. Inschaling is in overleg.
 
Procedure
Bij de sollicitatiegesprekken zijn afgevaardigden van de schoolleiding, de vaksectie en de leerlingen betrokken. Het verzorgen van een proefles kan deel uitmaken van de procedure. Voor onderwijsondersteunende medewerkers geldt een aparte sollicitatieprocedure.

Het kan zijn dat we je vragen je gegevens voor maximaal een half jaar in portefeuille te mogen houden. Dat is het geval als we op dit moment geen passende vacature voor je hebben, maar dit wel op redelijke termijn denken te verwachten.

Vacature

Functietitel
Intern Begeleider 
Plaatsingsdatum
7-11-2018
Met ingang van
01-12-2018
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,7
Omschrijving
Intern Begeleider met HBO denk- en werkniveau in de sector VMBO en HAVO-VWO onder- en bovenbouw voor onze locatie in Vianen en Nieuwegein.

WIJ ZOEKEN:
 • Een Intern Begeleider/ Trajectvoorziening voor de vestiging in Nieuwegein: 0,5 fte.
 • Een Intern Begeleider voor de vestiging in Vianen: 0,2 fte.
 • Ingangsdatum: 01-12-2018. 
  WIJ VRAGEN een Intern Begeleider die:
 • maatwerk kan bieden aan leerlingen, individueel en in groepsverband, met verschillende ondersteuningsbehoeften;
 • praktische kennis heeft wat betreft complexe problematiek op sociaal, emotioneel, gedragsmatig en cognitief gebied, leerstoornissen, onderwijsbelemmeringen en weet hoe deze kennis in praktijk te brengen;
 • op de hoogte is van communicatie- en omgangsvormen. Dit betreft onder andere verschillende communicatietheorie├źn, groepsdynamica en interculturele communicatie. 
  De sollicitatiebrief met motivatie en CV uiterlijk 20 november 2018 per mail verzenden naar sollicitatie@oosterlicht.nl.
  
Verantwoordelijkheden Intern Begeleider
Taakomschrijving:
 • heeft contacten met overige intern begeleiders, mentoren en ouders;
 • verdere ontwikkeling van de trajectvoorziening;
 • ondersteunen bij het ontwikkelingsdoel van de leerling.
 De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 48.

Contactpersoon: Henny van Nimwegen

 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.