Vacature Rector-Bestuurder in Leiden

Onderwijs

Over Het Vlietland College

Naam school
Het Vlietland College
Contactpersoon
Dhr. Koos van den IJssel
Plaats
Leiden
Denominatie
Interconfessioneel
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
mavo, havo, vwo
Beschrijving
Het Vlietland College is een interconfessionele school voor mavo, havo en vwo in Leiden. De school heeft een positief imago en daardoor een grote aantrekkingskracht voor leerlingen uit Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude. Het Vlietland College staat niet alleen bekend als een school met goede onderwijsresultaten, maar ook als een school die de leerlingen de ruimte geeft om zich te ontwikkelen. 
 
Het Vlietland College telt +/- 1000 leerlingen. Het is de enige zelfstandige school voor voortgezet onderwijs in Leiden. In totaal werken er ca. 100 enthousiaste medewerkers die met recht trots zijn op hun school. In het gebouw heerst een aangename en open sfeer. Het contact met de schoolleiding is laagdrempelig en personeelsleden krijgen veel ruimte voor nieuwe initiatieven. Mede hierdoor is er een dynamische school ontstaan met een uitstekende reputatie en een grote betrokkenheid van leerlingen en ouders.

In 1990 is De Stichting voor VO op Interconfessionele Grondslag opgericht en is het Vlietland College ontstaan door een fusie van het Lucas College te Voorschoten en de Vlietschans in Leiden.
 

Vacature

Functietitel
Rector-Bestuurder 
Plaatsingsdatum
5-11-2018
Met ingang van
01-08-2019
Soort vacature
Fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
1,0 fte
Omschrijving
Voor het Vlietland College zijn wij op zoek naar een:

RECTOR-BESTUURDER M/V
(CAO voor bestuurders, beloningstabel B2)
 
Het betreft een functiecontract van max 5 jaar met een specifieke opdracht. Hiervan maken in ieder geval deel uit: het realiseren van een compleet nieuw gebouw in lijn met een aantrekkelijke onderwijsvisie, het op orde houden van de financiën en het opstellen van een strategische koers voor de school.  
 
Een prachtige functie voor een ervaren rector of iemand met leidinggevende ervaring in het voortgezet onderwijs die zich ook op bestuurlijk niveau bewezen heeft. Iemand met natuurlijk gezag die in staat is om op elk niveau in de organisatie het beste uit de mensen te halen.


Plaats in de organisatie
De rector-bestuurder bestuurt in de volle breedte het Vlietland College en vervult daarmee de rol van bevoegd gezag van de school en werkgever voor het personeel. Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op het dagelijks bestuur (rector-bestuurder) en vervult de werkgeverstaken voor hem/haar. De schoolleiding wordt gevormd door de rector-bestuurder en de vier afdelingsleiders. De rector-bestuurder heeft de eindverantwoordelijke leiding van de school en geeft direct leiding aan de afdelingsleiders, PZ-medewerker, het hoofd gebouwenbeheer, de controller en de financiële medewerker.
Bij het opstellen van het schoolbeleid onderhoudt de rector-bestuurder nauw contact met de medezeggenschapsraad.
 
Taken en verantwoordelijkheden
 • het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijskundig/strategisch beleid;
 • het zorgdragen voor een financieel gezonde en efficiënte bedrijfsvoering;
 • het optreden in schooloverstijgende zaken en het profileren van de school in de omgeving;
 • het onderhouden van goede relaties met alle geledingen;
 • het afleggen van verticale en horizontale verantwoording.
Naast de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en de dagelijkse leiding zal van de rector-bestuurder gevraagd worden om actief te zijn op de volgende gebieden:
 • verder vorm en inhoud geven aan de professionalisering van de schoolleiding;
 • verder vorm geven aan een schoolorganisatie waarin personeelsleden ruimte en vertrouwen ervaren om zich in hun professie te ontwikkelen en bij te dragen aan de ontwikkeling van het onderwijs;
 • stimuleren van de organisatie op de thema’s leerlingenwerving, kwaliteitszorg, examen-resultaten, samenwerking en het personeelsbeleid;
 • verder professionaliseren van de ondersteunende diensten;
 • verder vorm en inhoud geven aan de uitwerking van het schoolplan 2018-2023;
 • leiding geven aan de visievorming en aan de realisatie van nieuwbouw of grootschalige renovatie.

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Functie-eisen
Opleiding
 • academisch denk- en werkniveau, bij voorkeur een afgeronde academische opleiding;
 • in het bezit van een onderwijsbevoegdheid.
Kennis en ervaring
 • ruime ervaring in een eindverantwoordelijke leidinggevende functie. Bij voorkeur binnen een onderwijsorganisatie;
 • aantoonbare kennis en vaardigheden op het gebied van het aansturen van professionals;
 • brede kennis van en inzicht in de onderwijscultuur;
 • visie op maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;
 • algemeen theoretische kennis en ervaring op de beleidsgebieden onderwijs, personeel, financiën, bedrijfsvoering en kwaliteitszorg;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • affiniteit met (onderwijs)financiering, is in staat ‘achter de cijfers te kijken’;
 • aantoonbaar succesvol in veranderingsprocessen en het daarbij creëren van draagvlak.

Gedragscriteria en vaardigheden
 • denkt en analyseert op strategisch niveau;
 • communiceert open en gemakkelijk met alle geledingen in de organisatie;
 • zichtbaar en toegankelijk op school voor leerlingen, ouders, personeel en commissies;
 • heeft gevoel voor de doelgroepen en de cultuur in de organisatie;
 • weet wat er leeft onder alle geledingen in de organisatie;
 • werkt mens- en resultaatgericht en toont inspirerend voorbeeldgedrag;
 • vervult een voortrekkersrol bij het aanpakken van de complexe vraagstukken in het onderwijs;
 • kan het team en de commissies verbinden;
 • waardeert de autonomie van personeelsleden en leerlingen en kan hiermee omgaan;
 • toont coachend leiderschap en is gemakkelijk benaderbaar voor iedereen in de organisatie, maar kan waar nodig mensen direct aanspreken;
 • kan goed luisteren, neemt beslissingen in overleg en hakt knopen door als de situatie daarom vraagt;
 • is goed in staat te reflecteren op eigen handelen en waar nodig verbeteringen aan te brengen.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
conform CAO bestuurders VO
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime functie, die is gewaardeerd in schaal B2 conform de CAO voor bestuurders.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Aanvullende informatie
Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Koos van den IJssel (06-51162192), rector-bestuurder a.i. en voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Renée Zijlmans (071-5769243), medewerker personeelszaken.

Uw sollicitatie met curriculum vitae ontvangen wij graag via r.zijlmans@vlietlandcollege.nl.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar www.vlietlandcollege.nl.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.