Vacature Medewerker Mediatheek in Amstelveen

Onderwijs

Over Hermann Wesselink College

Naam school
Hermann Wesselink College
Contactpersoon
Dhr. R. Heus
Plaats
Amstelveen
Denominatie
Christelijk
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
vmbo, havo, vwo, gymnasium
Beschrijving
School en organisatieprofiel
Het Hermann Wesselink College

Het Hermann Wesselink College is een christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t; alle opleidingen worden zowel Nederlandstalig als tweetalig aangeboden. De school is al 55 jaar een begrip in Amstelveen. De school telt rond de 1730 leerlingen, voor twee derde deel afkomstig uit Amstelveen en voor een derde deel uit omliggende gemeenten als Aalsmeer, Ouderkerk, Uithoorn en Badhoevedorp. De vwo-afdeling is het grootst, de vmbo-t-afdeling het kleinst.

De school is opgedeeld in 5 teams van elk zo’n 340 leerlingen en 25 docenten. Dat maakt het voor leerlingen en docenten overzichtelijk en persoonlijk. We stellen hoge eisen aan leerlingen, maar ze kunnen ook rekenen op een intensieve en veelzijdige begeleiding. We vinden niet alleen een diploma belangrijk, maar hechten ook waarde aan de vorming van jonge mensen. Daarom organiseren we, zowel binnen als buiten de lessen, veel activiteiten voor en door leerlingen.
De school bereidt zich voor op totale en vervangende nieuwbouw op het huidige perceel. Dit betekent o.a. dat de school in de komende jaren letterlijk en figuurlijk in beweging is.
In het onderwijs op het HWC staat het leren van de leerling centraal, met veel extra keuzemogelijkheden. In ons leerplan nemen kunstzinnige en klassieke vorming, internationale oriëntatie, het β-onderwijs en sport een vooraanstaande plaats in. De school staat bekend om zijn goede examenresultaten. Onze visie is, dat leerlingen zich beter ontwikkelen als zij in toenemende mate zelf de regie over hun leerproces hebben; in zogenaamde ‘driehoeksgesprekken’ bespreekt de leerling zijn/haar eigen ontwikkeling met de mentor en de ouders. We gaan daarbij uit van de ‘groeimindset’: ieder kind kan leren en talenten ontwikkelen. We vragen veel van leerlingen, maar leerlingen kunnen ook rekenen op ondersteuning vanuit een professionele en gevarieerde leerlingbegeleiding.
Op www.hermannwesselinkcollege.nl vindt u onder het kopje ‘onderwijs’ veel extra informatie over het onderwijs op onze school. informatie over de leerlingbegeleiding en Passend Onderwijs is te vinden onder het kopje ‘Begeleiding’. 
 
Bijzonderheden
Missie en kernwaarden van de school
Het HWC wil een school zijn
 • waar leerlingen kennis, vaardigheden en inzicht verwerven, waar zij met hun eigen mogelijkheden leren omgaan en zij zich zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal leren gedragen;
 • waar ieder, die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, in een veilige omgeving tot zijn recht kan komen en anderen tot hun recht wil laten komen en waar het onderwijs, de begeleiding en overige activiteiten passen bij de verscheidenheid aan talenten van leerlingen en medewerkers;
 • die zijn inspiratie, waarden en normen in de eerste plaats ontleent aan de christelijke traditie.
In het schoolplan hebben we onze pedagogische koers als volgt geformuleerd:
 • Het motto van de school ‘een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde’ is leidraad voor het pedagogisch handelen.
 • Elke medewerker in school vervult een pedagogische rol t.a.v. de leerlingen, is zich bewust van zijn voorbeeldrol en handelt dienovereenkomstig.
 • Het pedagogisch handelen van de medewerkers is professioneel en gericht op een optimale ontwikkeling van iedere leerling: we benaderen hen  positief, we laten zien dat we vertrouwen in hen hebben, fouten maken mag, we dagen hen uit het beste uit zichzelf te halen.
 • Het  pedagogisch handelen van de medewerker berust op de drie pijlers die de basisbehoeften vormen bij de ontwikkeling van jonge mensen: relatie, autonomie en competentie:
  • We hebben aandacht voor leerlingen (oog en oor) en leerlingen ervaren dat ook; we investeren in een goede, professionele relatie met leerlingen.
  • We geven leerlingen ruimte binnen aangegeven grenzen; we behandelen hen als individu en respecteren hun eigenheid.
  • We stimuleren leerlingen die kennis en vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om hun weg te vinden in de samenleving.
 • Elke  medewerker werkt aan een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door de noties vertrouwen, toezicht en verantwoordelijkheid.
Kwaliteit en verantwoording
Het Hermann Wesselink College is een school met een hoge kwaliteit van werken. Dat blijkt uit goede resultaten en uit het feit dat we zowel horizontaal als verticaal het gesprek voeren over de kwaliteit van onze school. Ouderparticipatie staat bij ons hoog in het vaandel. Ouders nemen deel aan de medezeggenschapsraad. Er is een actieve en enthousiaste oudercommissie. Per onderwijskundig team zijn er oudercontactgroepen. Zo wordt er op verschillende manieren invulling gegeven aan het thema ouderbetrokkenheid. Bij het thema kwaliteit in de school is er oog voor de harde en de zachte kant van de resultaten: er is aandacht voor brede vorming en de resultaten in cijfers en getallen. De resultaten van het Hermann Wesselink College hebben het vertrouwen van de inspectie en hebben basistoezicht.
 

Vacature

Functietitel
Medewerker Mediatheek 
Plaatsingsdatum
5-11-2018
Met ingang van
in overleg
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,3
Aantal uren
12
Omschrijving

 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
Overige
Functie-eisen

Je hebt bij voorkeur een mediatheekopleiding gevolgd (bijvoorbeeld GO, Bibliotheek Academie, Media Informatie en Communicatie), aangevuld met enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie.
Je beschikt over pedagogisch-didactische vaardigheden, bent communicatief vaardig en hebt affiniteit met de doelgroep, lezen, informatievaardigheden en nieuwe media.
Je hebt  een flexibele werkhouding. Kennis van en ervaring met geautomatiseerde bibliotheeksystemen (Aura) zijn een pré.
 
Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor leerlingen; je helpt leerlingen bij het zoeken en vinden van boeken en informatie via de catalogus of in diverse externe bronnen. Je geeft klassikale instructie in de mediatheek over het gebruik en de mogelijkheden van de mediatheek en over leesbevorderingsprojecten. Je houdt de ontwikkelingen bij op het gebied van informatietechnologie, mediawijsheid en sociale media. Je bent (mede) verantwoordelijk voor de rust en de orde in de mediatheek.
 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
Schaal 5 cao VO
Arbeidsvoorwaarden
Wij zoeken een medewerker mediatheek voor 0,3 fte, schaal  5 cao VO. Het gewenste opleidingsniveau is MBO + denk en werkniveau.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst met uitzicht op een vast dienstverband. De medewerker mediatheek is lid van het team Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP).
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met teamleider OOP – bedrijfsvoering van de school, de heer R. Heus, 020-6459751, aan wie je ook je sollicitatie kunt richten, heu@hethwc.nl onder vermelding van ‘vacature medewerker mediatheek’.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.