Vacature leerkracht groep 5 in Rotterdam

Onderwijs

Over obs Charlois

Naam school
obs Charlois
Contactpersoon
Afdeling Werving
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
Positieve sfeer en kwaliteit!

Uw kind, onze gezamenlijke zorg.


 
Visie
Onderwijs op OBS Charlois wordt gegeven in een positieve sfeer, waarbij de leerlingen zijn ingedeeld middels het leerstofjaarklassensysteem. De  speerpunten van onze school zijn gericht op  de domeinen taal, lezen en rekenen. Binnen alle  domeinen hanteren de leerkrachtenhet directe instructiemodel.De groepen 1 en 2 werken volgens de principes van Kaleidoscoop en waar mogelijk worden in de groepen 3 t/m 8 de uitgangspunten van Kaleidoscoop meegenomen.

Iedereen op OBS Charlois kent en benut zijn kwaliteiten, voelt zich veilig en betrokken en neemt zijn verantwoordelijkheid! 

Wij hebben op school ons onderwijs zo georganiseerd dat wij met 14 groepen werken. Omdat dit een grote organisatie is hebben wij gekozen voor een stafmodel. In de staf worden alle zaken besproken die de school aangaan.
De staf bestaat uit de volgende personen: de directeur, de adjunct-directeur, de bouwcoördinatoren  en een intern begeleider. Elke bouwcoördinator vertegenwoordigt zijn/haar bouw in de staf. Deze leden van de staf hebben binnen de staf stemrecht. De interne begeleiding heeft een adviserende rol. De school is verdeeld in drie bouwen:
  • De onderbouw bestaat uit de groepen 1/2.
  • De middenbouw bestaat uit de groepen 3 tot en met 5.
  • De bovenbouw bestaat uit de groepen 6 tot en met 8.

Vacature

Functietitel
leerkracht groep 5 
Plaatsingsdatum
30-10-2018
FTE
0,6
Omschrijving
OBS Charlois is op zoek naar een enthousiaste

Leerkracht groep 5

tijdelijke aanstelling 7 dec 2018 t/m 19 april 2019
Obs Charlois is een goed presterende school met een stevige populatie van rond de 280 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. De school staat in de mooie wijk Oud-Charlois en maakt deel uit van de Childrenâs Zone Oud-Charlois.
Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een klassikaal aanbod met differentiatie naar onderwijsbehoefte. In de onderbouw werken we met een didactisch doelgericht aanbod vanuit de methode Onderbouwd en dit vanuit een Kaleidoscopische visie. Ook krijgen deze groepen les van de Lekker Fit docent en de vakkracht muziek.
De groepen 1,2 gaan tussen 12 en 13 uur naar huis (wel gelegenheid tot overblijven) en hebben op woensdag les tot 12 uur.

Naast het reguliere lesprogramma krijgen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 uur leertijduitbreiding (LTU), die wordt ingevuld met extra bewegingsonderwijs (Lekker Fit), muziek (IKEI), Programmeren, Engels en Techniek. Op obs Charlois hanteren we een continurooster voor de groepen 3 t/m 8 van 8.20 uur tot 15 uur en de woensdag tot 13 uur. Tijdens de LTU-uren heeft de leerkracht dagelijks tijd voor niet-lesgebonden taken en een lunchpauze.
De leerkrachten die op obs Charlois werken, zijn deskundig en zeer gemotiveerd. Er heerst dan ook een positieve sfeer bij ons op school. Dit uit zich in de goede resultaten die de leerlingen behalen bij de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem, maar blijkt ook uit de tevredenheid van leerlingen, ouders en de onderwijsinspectie.
Begeleiding van een nieuwe leerkracht is bij ons dan ook vanzelfsprekend.
En kom je met de auto, dan is parkeren bij ons gratis!
De nieuwe collega die wij zoeken:

  • Heeft ervaring in of affiniteit met de middenbouw
  • Heeft ervaring in of affiniteit met kinderen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersenÂ
  • Heeft ervaring in of affiniteit met het werken binnen een culturele diversiteit
  • Is gedreven, flexibel en breed inzetbaar
  • Is positief kritisch en denkt mee in oplossingen
  • Is meer dan voldoende competent en werkt planmatig aan zijn/haar ontwikkeling
Wil je nog meer weten over onze school? Bel gerust met de directie van de school.
Of kijk op onze website www.obscharlois.nl
Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken? Stuur dan z.s.m. een motivatiebrief met c.v naar:
Lydia van den Hoonaard, directeur obs Charlois via directie@obscharlois.nlNadere informatie en solliciteren:
Lydia van den Hoonaard
T: 010-4297320
E: directie@obscharlois.nlÂ

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
L10
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.