Vacature (05) Begeleider passend onderwijs in Roosendaal

Onderwijs

Over OMO Scholengroep Tongerlo

Naam school
OMO Scholengroep Tongerlo
Contactpersoon
Zie omschrijving
Plaats
Roosendaal
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Beschrijving
Ons Middelbaar Onderwijs OMO SG Tongerlo
OMO sg Tongerlo te Roosendaal bestaat uit drie deelscholen: het Gertrudiscollege, het Norbertuscollege en het Da Vinci college. We verzorgen praktijkonderwijs, vmbo met en zonder leerwegondersteuning, mavo, havo, atheneum en gymnasium. We leiden aankomende docenten op binnen onze academische opleidingsschool. Ook de ontwikkeling van medewerkers staat bij ons hoog in het vaandel. We organiseren een breed scala aan cursussen binnen onze interne academie en stimuleren docentonderzoek.

* Profiel deelschool Norbertus College *
Het Norbertuscollege te Roosendaal is een havo-vwo-school. De vwo-opleiding heeft een vwo-plus variant en leerlingen kunnen atheneum of gymnasium kiezen. De school bestaat meer dan 95 jaar, heeft een enthousiast en bevlogen docententeam dat ernaar streeft het beste uit de leerlingen te halen, heeft een breed onderwijsaanbod en rijke traditie ook op het gebied van cultuur en wereldburgerschap , gaat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en wordt door ruim 1200 leerlingen gewaardeerd om de goede sfeer. Een goede begeleiding van alle leerlingen en voortduren werken aan verbetering en onderwijskwaliteit zijn eveneens kenmerkend voor het Norbertuscollege.

* Profiel deelschool Gertrudiscollege *
Het Gertrudiscollege biedt mavo (gemengd en theoretisch), havo, atheneum en gymnasium. Onze school heeft twee locaties: Bovendonk en Vincentiusstraat. Ons onderwijs, onze sfeer en onze begeleiding staan hoog aangeschreven. We bieden maatwerk en onze leerlingen hebben veel keuzemogelijkheden, onder andere op het gebied van sport, cultuur, taal en bèta. We zijn de enige begaafdheidsprofielschool in de omgeving. Werk je op het Gertrudiscollege, dan verwachten we dat je je blijft ontwikkelen.

* Profiel deelschool Da Vinci College *
Het Da Vinci College kiest voor onderwijs dat is gericht op veerkracht en zelfredzaamheid. We plaatsen leerlingen in de omgeving waar het leven geleerd kan worden: ‘Ontmoeten is leren’. Leren ontstaat als mensen werkelijk belangstelling hebben voor wie de ander is en wat hem beweegt. De leerling leert zijn weg te vinden in zijn persoonlijke, maatschappelijke en beroepsmatige leef- en werkomgeving. Heel belangrijk daarbij vinden wij het vertrouwen in de eigen talenten. Uiteindelijk zal ieder op eigen kracht zijn levensopdracht hebben te vervullen: een zinvol en gelukkig bestaan op te bouwen.
Bijzonderheden
OMO SG Tongerlo maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Vacature

Functietitel
(05) Begeleider passend onderwijs 
Plaatsingsdatum
29-10-2018
FTE
0,6
Omschrijving
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o. (ROOSVO) heeft een vacature Begeleider Passend Onderwijs (BPO) met ingang van 1 januari 2019.

Het SWV is verantwoordelijk voor het hebben van een dekkend aanbod aan onderwijs in de regio zodat alle leerlingen in de VO-leeftijd een zo passend mogelijke onderwijsplek hebben. Zo veel als mogelijk willen we leerlingen laten deelnemen aan het reguliere onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning. Als het nodig is, beschikken we over een dekkend aanbod aan VSO in de regio.

SWV ROOS VO werkt vanuit de visie dat passend onderwijs vooral plaats vindt op de scholen, in en rond de klas, de leerling en de docenten. We steken in op het versterken van de basisondersteuning op de scholen en we ontwikkelen met elkaar arrangementen voor leerlingen die onderwijs en jeugdhulp gecombineerd nodig hebben. Het SWV faciliteert scholen op drie manieren: De scholen ontvangen (mits beschikbaar) middelen voor extra ondersteuning aan leerlingen, de BPO-ers worden gekoppeld aan de VO scholen en daar ingezet en tot slot faciliteert het SWV met het ontwikkelen van arrangementen.

De BPO-er functioneert als verbinder tussen de scholen en het SWV. De kernactiviteiten van de BPO-er zijn onder te verdelen in preventie en versterken van de basis en anderzijds mede vorm geven aan de uitvoering van ondersteuning:
- Het versterken van de basisondersteuning op de scholen door middel van het planmatig mede uitvoering geven aan het SOP (school ondersteunings profiel);
- Het versterken van de handelingsbekwaamheid van de onderwijsteams middels coaching van docenten, het geven van voorlichting, trainingen, lesobservaties en feedbackgesprekken en het ontwikkelen van tools voor docenten;
- Het adviseren van scholen (MT/directie) over de begeleiding van leerlingen op het gebied van gedrag en ondersteuning;
- Het opstellen van OPP’s, het mede uitvoering geven aan de begeleiding van leerlingen op basis van de principes van handelingsgericht werken, het voeren van casusoverleg met in- en externe partijen (waaronder ouders en jeugdhulpverlening);
- Het in overleg met de collega BPO ontwikkelen van tools en methodieken die ingezet kunnen worden t.b.v. de begeleiding op de scholen en het leveren van bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de doelstellingen van het SWV middels analyses, signaleringen etc.

Het team van BPO-ers bestaat uit orthopedagogen en HBO-ers met expertise van en ervaring binnen het VSO.

Wie zoeken we?
- Specifiek voor deze vacature zoeken we een collega met een HBO achtergrond en werkervaring binnen het VSO, bij voorkeur cluster 4. Je hebt een docentenopleiding afgerond, aangevuld met scholing op het gebied van executieve functies en gedrag of je hebt een HBO pedagogiek afgerond met aanvullende scholing en werkervaring binnen het VSO;
- Binnen het V(S)O heb je ervaring opgedaan met lesobservaties, het opstellen van praktische handelingsadviezen, coaching/ scholing van docenten en het begeleiden van leerlingen op het gebied van gedrag;
- Een collega die gezaghebbend en tactvol en vanuit praktische ervaring kan opereren binnen de ondersteuningsstructuur van (vmbo) scholen en in de contacten met ketenpartners en het SWV. Je bent een hands-on type die graag uitvoerend aan de slag gaat, maar die op gezette tijden ook vanuit de reflectie op het grotere geheel kan adviseren;
- Een collega die specifieke kennis heeft van orthopedagogiek, gedragsproblemen in de klas en bijpassende methodieken die kunnen worden ingezet door docenten en begeleiders;
- Een collega die ervaring heeft met het opstellen van OPP’s en het voeren van casusgericht overleg met in-en externe partners.

Verder verwachten we dat je communicatief en advies-vaardig bent en kunt schakelen op alle niveaus en dat je beschikt over organisatiesensitiviteit, vasthoudendheid en onafhankelijkheid. Je bent integer naar alle partijen en stelt het belang van de leerling centraal in je handelen. Je werkt planmatig en resultaatgericht met behoud van de relatie.

Aanstelling
Het SWV heeft geen eigen personeel in dienst. De BPO-er ontvangt een aanstelling bij een van de aangesloten schoolbesturen, OMO. De formele functie bij de aanstelling is die van ‘zorgconsulent’ zoals deze voor komt in het functieboek van OMO, functieschaal OMO S9. Kom je vanuit een docentenfunctie dan bekijken we welk maatwerk we kunnen leveren t.a.v. de inschaling.

Inzet en begeleiding
Je gaat twee dagen per week ingezet worden op een vmbo school en 1 dag per week op een scholengemeenschap, waar ook nog een collega BPO ingezet wordt. De BPO-ers wisselen na een aantal jaren van locaties om de rol van critical friend goed te kunnen blijven vervullen. Het team van BPO en ambulant begeleiders vanuit de cluster 3 scholen hebben regelmatig met elkaar overleg over ontwikkelingen, inzet van instrumenten, voortgang etc. Daarnaast is er intervisie waarbij het persoonlijk functioneren meer centraal staat. Van alle BPO-ers wordt op basis van opleiding en ervaring inzet verwacht bij specifieke taken (ontwikkeling materiaal, inzet t.b.v. een onderzoek etc.). Bij voorkeur werk je op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Meer weten en reageren?
Bel dan op maandag, dinsdag of donderdag met mevrouw Schoffelen, orthopedagoog van het SWV op 06-30373245. Voor meer informatie over het SWV, zie de website: http://www.swvroosvo.nl/
Reageren kan uitsluitend digitaal voor 15 novermber a.s. via het OMO-portaal: https://vacatures.omo.nl/vacaturebeschrijvingen/vacatures-ondersteunende-functies.

Procedure
- Na de briefselectie volgen gesprekken bij het SWV met een praktijkopdracht. Na deze ronde kan een gesprek met vertegenwoordigers van de scholen volgen om te onderzoeken of er een match met het veld is. Referenties winnen we graag in.

De vacature wordt gelijktijdig intern (bij de aangesloten schoolbesturen) en extern uitgezet.

Wat bieden we je/ aanstelling
- Een leuk team professionals, veel aandacht voor scholing en intervisie, arbeidsvoorwaarden conform CAO OMO;
- Een unieke baan waarin je voor leerlingen, ouders, docenten, school en swv het verschil kunt maken;
- De BPO-er ontvangt een aanstelling bij een van de aangesloten schoolbesturen, Ons Middelbaar Onderwijs.
- De formele functie bij de aanstelling is die van ‘zorgconsulent’ zoals deze voor komt in het functieboek van OMO, functieschaal OMO S9. Kom je vanuit een docentenfunctie LB dan bekijken we welk maatwerk we kunnen leveren t.a.v. de inschaling.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.