Vacature Groepsleerkracht SBO groep 6 in Haarlem

Onderwijs

Over IKC Zuid-Kennemerland locatie Schalkwijk

Naam school
IKC Zuid-Kennemerland locatie Schalkwijk
Contactpersoon
Mevr. K. Flantua
Plaats
Haarlem
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Speciaal
Sector
Speciaal (Basis) Onderwijs
Beschrijving
Spaarnesant is het bevoegd gezag van alle 26 openbare scholen voor primair, speciaal primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. Bij Spaarnesant werken ongeveer 850 personeelsleden aan goed onderwijs voor ongeveer 6800 leerlingen. Spaarnesant is een open onderwijsinstelling die staat voor maximale ontplooiing van al haar leerlingen. De scholen van Spaarnesant bieden de leerlingen een passend onderwijsaanbod en vinden het belangrijk dat zij gelukkig zijn op school. Leerlingen van Spaarnesant maken goed voorbereid en met zelfkennis en zelfvertrouwen hun volgende stap in het onderwijs en in de maatschappij. De scholen van Spaarnesant hebben onder verantwoordelijkheid van de directeur een grote ruimte om zelf invulling te geven aan goed onderwijs en een eigen onderwijsprofiel in relatie tot de omgeving.
Bijzonderheden
KC Zuid Kennemerland is een samenwerking van professionals op het gebied van speciaal (basis) onderwijs, jeugdhulp en zorg. Wij bieden onderwijs en begeleiding op maat aan kinderen van 2 tot 13 jaar met een specifieke ondersteuningsvraag, leer- en/of gedragsproblemen. Door het bundelen van ieders expertise in een integraal arrangement op maat, leggen we een stevige basis onder hun zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfredzaamheid en weerbaarheid. Voor de doelgroep 0 tot 2 jaar werken we samen met partners in de wijk.
 

Vacature

Functietitel
Groepsleerkracht SBO groep 6 
Plaatsingsdatum
11-10-2018
Met ingang van
1-12-2018
Soort vacature
Parttime
FTE
0.6
Omschrijving
M.i.v. 1 december 2018 hebben wij op IKC Zuid-Kennemerland locatie Schalkwijk een vacature voor
 
groepsleerkracht L11 (0.6000 fte)
voor onze SBO groep 6

 Ons SBO maakt deel uit van Integraal Kindcentrum Zuid-Kennemerland (zie ook www.ikczuidkennemerland.nl).

Wegens vertrek van de leerkracht zoeken wij per 1 december of zo spoedig mogelijk daarna een leerkracht voor onze huidige groep 6 van de sbo-stroom op vestiging Dumont, Niels Finsenstraat 35 te Haarlem.
Het gaat om drie werkdagen bij voorkeur maandag t/m woensdag. Overigens is een grotere aanstelling bespreekbaar.

 
 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
Pabo
Functie-eisen
Van de groepsleerkracht verwachten we naast lesgeven, dat hij/zij
 • Aantoonbare kennis (liefst een master SEN) van en liefst enige ervaring heeft met de aanpak voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte
 • de leerlingbesprekingen van de groep voorbereidt en bijwoont in samenwerking met de duocollega;
 • groeps- en individuele handelingsplannen schrijft en uitvoert;
 • goed contact onderhoudt met de ouders/verzorgers van de leerlingen;
 • de teamvergadering bijwoont;
 • aanwezig is op teamstudiedagen;
 • bereid is zich verder te verdiepen in de problematiek van onze leerlingen, bijv. door het volgen van cursussen.
 
 

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
We bieden je een interessante baan en betrokken collega’s, waarbij je samenwerkt met/ondersteund wordt door je naaste collega in de bouw, de intern begeleider, schoolpsycholoog. Je mag rekenen op ondersteuning van een ervaren collega tijdens je inwerkperiode.
 
Ben jij iemand die
 • de master (S)EN opleiding heeft afgerond of bereid is deze te gaan volgen
 • ervaring heeft in het (speciaal) basisonderwijs
 • hart heeft voor kinderen waarbij de ontwikkeling iets anders verloopt dan gemiddeld
 • een duidelijke structuur kan bieden aan de leerlingen
 • consequent kan blijven in de aanpak
 • gericht is op samenwerking
 • goed contact kan onderhouden met de ouders/verzorgers van de leerlingen
 • een enthousiaste, positieve instelling heeft
 • energiek is
 • zich goed kan houden aan afspraken
 • openstaat voor coaching
 • feedback kan geven en ontvangen
 • over goede computervaardigheden beschikt
 
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Voor meer informatie kun je bellen met de locatiedirecteur van de sbo-afdeling van IKC Schalkwijk Karen Flantua 023-5332017. Heb je belangstelling voor deze functie dan kun je dit kenbaar maken door je motivatie en CV te mailen naar karen.flantua@spaarnesant.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.