Vacature Directeur PO in Waalwijk

Onderwijs

Over Juliana van Stolbergschool

Naam school
Juliana van Stolbergschool
Contactpersoon
Dhr. Jan Maarten de Bruin
Plaats
Waalwijk
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
Organisatie  
Willem van Oranje Scholengroep faciliteert en ondersteunt zeven scholen om deze kernbelofte waar te kunnen maken. Autonome scholen voor primair en voortgezet onderwijs, ieder met hun eigen kenmerken, werkgebied en invulling van de missie. Met als gemene deler onze protestants-christelijke signatuur.
Een identiteit waar we trots op zijn. Omdat het ons verbindt en omdat het een ankerplaats biedt in een continu veranderende wereld. Een stevige basis van waaruit we innovaties omarmen en met open blik nieuwe samenwerkingen tegemoet treden.
Juliana van Stolbergschool: Wie ont-moet bereikt meer, samen voor jou!

Vacature

Functietitel
Directeur PO 
Plaatsingsdatum
11-10-2018
Met ingang van
1 januari 2019
Soort vacature
Fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
1,0000
Omschrijving
Willem van Oranje Scholengroep zoekt:
 
 
een directeur (1,0 fte)
voor de Juliana van Stolbergschool
in Waalwijk
 
Kernbelofte scholengroep 
                

‘Leerlingen willen gezien worden’. Goed onderwijs. Wat is dat eigenlijk? Volstaat dat met het begeleiden van leerlingen op hun weg naar kennis, kunde en vaardigheden of is het meer?
Als Willem van Oranje Scholengroep zien we onze missie breder.
Los van het verwerven van waardevolle kennis, willen we iedere leerling voorbereiden op hun toekomst met een goed ontwikkeld besef van waarden. Zelfstandig, en met voldoende zelfvertrouwen. Overtuigd van hun eigen unieke kracht en talent.
Dat slaagt alleen als leerlingen echt gezien worden. Een gids hebben. Met de school als scharnier tussen de leerlingen, hun ouders, de maatschappij en hun toekomst.

Organisatie  
Willem van Oranje Scholengroep faciliteert en ondersteunt zeven scholen om deze kernbelofte waar te kunnen maken. Autonome scholen voor primair en voortgezet onderwijs, ieder met hun eigen kenmerken, werkgebied en invulling van de missie. Met als gemene deler onze protestants-christelijke signatuur.
Een identiteit waar we trots op zijn. Omdat het ons verbindt en omdat het een ankerplaats biedt in een continu veranderende wereld. Een stevige basis van waaruit we innovaties omarmen en met open blik nieuwe samenwerkingen tegemoet treden.
Juliana van Stolbergschool: Wie ont-moet bereikt meer, samen voor jou!


Ontmoeten kan uitgelegd worden in de zin van “samen”. Samen gaan we voor de ontwikkeling van de kinderen. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Samen lossen we problemen op. Samenwerken en van elkaar leren vinden we belangrijk. Ont-moeten kan ook uitgelegd worden als het maken van eigen keuzes. Hiermee geven we aan dat we door het werken aan projecten aansluiten bij de ontwikkeling en leefwereld van de leerlingen. Naast het werken met methoden creëren we momenten om het inzicht van de kinderen op een speelse en meer of ervaringsgerichte manier te versterken. Projecten op dit gebied zijn: Bijbelprojecten, passend reken- en wiskunde-onderwijs (PARWO), Engels (Early Bird), Brabants verkeersveiligheidslabel (BVL) en de natuurleertuin.
 
Het ontmoeten is ook zichtbaar in de burgerschapsvorming en sociale integratie waaraan we op onze school aandacht besteden. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om waar gewenst een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgevingen in de samenleving.
 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Functie-eisen
Functie-eisen
 • Je bent in staat om richting en inhoud aan het onderwijs te geven vanuit een daadwerkelijke betrokkenheid bij het protestants-christelijk leven in de regio.
 • Je kan de strategische koers verder ontwikkelen om de ambities voor de Juliana van Stolbergschool te realiseren.
 • Je gaat randvoorwaarden en een (fysieke) omgeving scheppen waarin het team en de leerlingen optimaal kunnen functioneren, waarbij het primaire proces centraal staat.
 • Je bent vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen.
 • Je bent transparant en met een open mind zichtbaar binnen en buiten de school.
 • Je weet het team te inspireren en te stimuleren op onderwijskundig gebied en ontwikkelt draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten.
 • Je hebt een open houding ten opzichte van onderwijsvernieuwingen en kan processen aansturen op resultaat en kwaliteit waarbij je de verantwoordelijkheden zoveel als mogelijk bij medewerkers in de organisatie legt.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op specifiek onderwijs- en welzijnsgebied.
 • Je hebt ervaring als leidinggevende in het onderwijs.
 
Persoonlijkheidsschets
 • Stevig, koersvast en in staat om mensen aan te spreken.
 • Relativeringsvermogen met een goed gevoel voor humor.
 • Inspirator, in staat om mensen mee te nemen; binnen en buiten het team.
 • Oog voor behoeften en belangen van de leerlingen, het team, ouders en de omgeving.
 • In staat om controle los te laten, vertrouwen te geven en anderen de juiste dingen te laten doen.
 • Met gevoel voor marketing de school positioneren in de regio, onderscheidend ten opzichte van de andere scholen.
 • Toegankelijk voor ouders; bevordert de betrokkenheid van ouders.
Competenties                                                                   
 • Besluitvaardigheid Op het juiste moment beslissingen nemen en standpunten innemen en zich hieraan committeren door ze uit te spreken en/of ernaar te handelen.
 • Coachen Medewerkers begeleiden en motiveren teneinde hen effectiever te laten functioneren door hun zelfinzicht en probleemoplossend vermogen te vergroten.
 • Inspirerend leiderschap Op een resultaatgerichte en inspirerende manier richting geven aan medewerkers. Doelen formuleren en faciliteren van middelen. Voortgang bewaken en corrigeren van medewerkers.
 • Onafhankelijkheid Acties ondernemen en uitspraken doen die getuigen van een eigen visie of mening; anderen niet naar de mond praten.
 • Organisatiesensitiviteit Zich bewust tonen van de effecten van beslissingen en/of activiteiten op de hele organisatie.
 • Teamgericht leiderschap Richting en sturing geven aan een groep; samenwerkingsverbanden tussen groepsleden stimuleren om doelstellingen te bereiken.
 • Verbinder Ontwikkelen en verstevigen van relaties binnen en buiten de eigen organisatie en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
Wat bieden wij
 
 • Een mooie werkomgeving in een prachtig onderwijsgebouw in Waalwijk, het hart van Brabant.
 • Betrokken collega’s en inspirerende kinderen in een Brabantse omgeving.
 • Een overkoepelende scholengroep die algemene zaken regelt en continuïteit borgt.
 • Het werken in units.
 • Veranderteam dat draagkracht van nieuwe ontwikkelingen vergroot.

Arbeidsvoorwaarden
 • Het betreft een fulltime (1,0 fte) aanstelling als directeur PO binnen Willem van Oranje Scholengroep.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-PO met goede secundaire arbeidsvoorwaarden van de Scholengroep. Het betreft een DB-functie.        
 • De benoeming gaat bij voorkeur in met ingang van 1 januari 2019.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Procedure
 •  Herken jij jezelf in het profiel? Dan nodigen wij jou graag uit om vóór dinsdag6 november 2018 te solliciteren.
 • Je kunt je motivatie en CV opsturen naar scholengroep@wvoranje.nl ter attentie van Jan Maarten de Bruin – voorzitter College van Bestuur.
 • Voor nadere informatie over de vacature of de procedure, kun je contact opnemen met Jan Maarten de Bruin – via telefoonnummer: 0416-333069
 • Op de website van de scholengroep (www.willemvanoranjescholengroep) en de website van de school (www.julianavanstolbergschool.nl) vind je informatie over onze missie en visie en het onderwijs waarvoor wij staan.
 • Op woensdagavond 14 november 2018 vinden de eerste selectiegesprekken met de sollicitatiecommissie plaats.
 • Mocht jij pas na deze data kennis nemen van de vacatures, dan vernemen wij alsnog graag je reactie.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.