Vacature Senior Controller / Internal auditor in Rotterdam

Onderwijs

Over Stichting BOOR

Naam school
Stichting BOOR
Contactpersoon
Afdeling Werving
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier, Montessori, Dalton, Jenaplan, Speciaal, Praktijkonderwijs
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
pro, lwoo, vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium, technasium
Beschrijving
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Senior Controller / Internal auditor 
Plaatsingsdatum
11-10-2018
FTE
0,8 - 1,0 fte
Omschrijving
Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omgeving. In totaal zijn er 78 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 kinderen wordt lesgegeven met ruim 3.500 medewerkers. BOOR Services is het bestuur bureau van stichting BOOR.Â

Wij zijn op zoek naar een :

Internal Auditor / Senior Controller

In een klein team dat onafhankelijk opereert richten jullie je op het 'in control' zijn en blijven van BOOR. Samen met de Concern Controller en 2 collega's vormen jullie de 2e lijn. Stichting BOOR heeft ervoor gekozen de 1e lijn bewaking in de organisatie te plaatsen. Op alle scholen zit een controller waar je veel mee schakelt en die in eerste instantie de processen bewaakt. Jullie zijn als team verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits, risico management, het beoordelen van besluiten en het toetsen van de kernprocessen.

Door de vele ontwikkelingen in het onderwijs, is het âin controlâ zijn als onderwijsbestuur belangrijker dan ooit geworden. Control voert regie op de planning- en control cyclus en stuurt op een effectieve opzet en werking van de AO/IB. Vanuit een signalerende, adviserende en monitorende rol zorgt zij ervoor dat bestuur, management en toezichthouders permanent inzicht hebben in de beheersing van de bedrijfsvoering, ofwel in-control is. Het vroegtijdig signaleren van mogelijke knelpunten voorkomt problemen in de toekomst. Conform de leidende principes binnen de besturingsfilosofie van BOOR zijn controletaken zoveel mogelijk in de lijnorganisatie belegd. Daarbij werken ze volgens de principes van het âThree Lines of Defense modelâ. Uitgangspunt is dat stakeholders niet verrast worden in de bedrijfsvoering en zich maximaal kunnen richten op het primaire proces: het verzorgen van eigentijds en uitdagend openbaar onderwijs in regio Rotterdam.

Je bent verantwoordelijk voor:
â Onderhouden van een doelmatige, doelgerichte en rechtmatige bedrijfsvoering;
â Bijdragen aan optimalisatie van de bedrijfsprocessen van BOOR en toetst door middel van audits periodiek of processen volgens vastgestelde procedures verlopen;
â Ondersteunt en adviseert bij de implementatie van nieuwe processen en draagt bij aan procesoptimalisatietrajecten;
â Vervullen van een spilfunctie binnen het risicomanagement;
â Ondersteunen van de organisatie met de ontwikkeling, invoering en verbetering van beheersmaatregelen;
â Naast het uitvoeren van audits stel je ook vast dat de opgeleverde stukken vanuit het team FinanciÃn accountantsproef zijn (o.a. subsidieverantwoording, bekostigingscontrole, begroting en jaarrekening).

Meer informatie en Solliciteren:
Agium Finance & Control verzorgd voor Stichting BOOR de werving en selectie, reageren kan direct via http://bit.ly/2C4h2Yp
Meer weten over deze positie? Neem contact op met Malou Jacobson via m.jacobson@agium.nl of via 06-23307989.

Nadere informatie en solliciteren:
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.