Vacature Docent lb economie in Vlaardingen

Onderwijs

Over Lentiz Geuzencollege

Naam school
Lentiz Geuzencollege
Contactpersoon
Mevr. M. Metselaar
Plaats
Vlaardingen
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Beschrijving
Lentiz | Geuzencollege Het Lentiz | Geuzencollege is een dynamische school met een interconfessionele grondslag, die de leerlingen uitdaagt om binnen hun mogelijkheden maximale resultaten te bereiken. Alle leerlingen met een vmbo-advies kunnen hier instromen. De leerwegen die worden aangeboden zijn: de theoretische leerweg, de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Ook is er een specifiek gebouw, met bijbehorende expertise, voor leerlingen met een LWOO 1- en LWOO 2-indicatie. Het Lentiz | Geuzencollege heeft in totaal drie locaties: Geuzencollege, locatie Westwijk bovenbouw, Geuzencollege, locatie Westwijk onderbouw en Geuzencollege, locatie Holy. De boven- en onderbouw van locatie Westwijk zijn makkelijk te bereiken en liggen naast het NS-station Vlaardingen-West. Zij vormen samen met locatie Holy aan de Willem de Zwijgerlaan een organisatorische en onderwijskundige eenheid. Op locatie Holy is instroom mogelijk van leerlingen met een basisberoepsgericht of kaderberoepsgericht leerweg-advies en leerlingen met een LWOO 1-indicatie. In deze sfeervolle nevenlocatie worden alleen de eerste twee leerjaren aangeboden. De opleiding kan daarna worden vervolgd en afgerond op de locatie Westwijk. De Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderwijs wordt aangeboden zowel in voltijd- als in deeltijdopleidingen en ook in de vorm van contractactiviteiten. Het ontwikkelen van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel. De Lentiz onderwijsgroep streeft er niet alleen naar dat iedere leerling aansluitend bij zijn mogelijkheden een diploma haalt, maar ook een goede kans van slagen heeft in het vervolgonderwijs. De Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs op interconfessionele grondslag met algemene toegankelijkheid en onderwijs op algemeen bijzondere grondslag waarbij ruimte wordt geboden voor het karakter van het openbaar onderwijs. De Lentiz onderwijsgroep bestaat uit totaal 11 scholen. Het onderwijs binnen de Lentiz onderwijsgroep is divers van aard, waarbij ieder onderwijssoort zijn specifieke kenmerken binnen de eigen omgeving heeft: - Vmbo en mbo in onder andere de groene sector worden verzorgd in het Westland en Schiedam; - Vmbo (Zorg & Welzijn, Techniek en Economie), havo en vwo worden verzorgd in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Lentiz | cursus & consult is een nieuw en dynamisch onderdeel van de Lentiz onderwijsgroep en verantwoordelijk voor alles wat met niet gesubsidieerd onderwijs te maken heeft, zoals bedrijfstrainingen, vakdemonstraties e.d. Daarnaast worden allerlei leuke en leerzame cursussen aangeboden. De beroepssectoren waar Lentiz | cursus & consult zich op richt zijn de voedingsindustrie, bloemsierkunst, hoveniers- en loonbedrijven, metaal- en voertuigtechniek en de dierensector. De missie en de visie van de Lentiz onderwijsgroep vormen het uitgangspunt voor de werkwijze.

Vacature

Functietitel
Docent lb economie 
Plaatsingsdatum
11-10-2018
Met ingang van
per direct
Soort vacature
Parttime
FTE
0.4 -0.5 fte
Aantal uren
12 lessen
Omschrijving
Vacaturenummer: GEU-2018- okt-11
Publicatiedatum: 11 oktober 2018

De Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderwijs wordt aangeboden zowel in voltijd- als in deeltijdopleidingen en ook in de vorm van contractactiviteiten. Het ontwikkelen van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel. De Lentiz onderwijsgroep bestaat in totaal uit 11 scholen. Het onderwijs binnen de Lentiz onderwijsgroep is divers van aard, waarbij ieder onderwijssoort zijn specifieke kenmerken binnen de eigen omgeving heeft.
 
Voor het Lentiz | Geuzencollege locatie Geuzenplein in Vlaardingen zoeken wij een:
 
Docent LB economie (m/v)
 
Tijdelijk dienstverband ter vervanging van verlof
 
Ingangsdatum: per direct/ in overleg nader te bepalen
Werktijdfactor: 0,4 – 0,5  fte  ( +/- 12 lessen in de bovenbouw van het vmbo)
 
Lentiz | Geuzencollege is een echte Vlaardingse school die met haar activiteiten midden in de Vlaardingse samenleving staat. Dat doen we door ongeveer 900 leerlingen een goede en veilige leeromgeving te bieden met veel kansen en uitdagingen waarbij we sociaal en maatschappelijk verantwoord handelen zoveel als mogelijk stimuleren en uitvoeren. We luisteren goed naar onze leerlingen om te bepalen welke lessen we aanbieden. De school biedt alle leerwegen van het vmbo aan met de mogelijkheid van Leerwegondersteuning (LWO). Met een breed vmbo-aanbod aan opleidingen maken we de lessen tot een uitdaging. Zo helpen we onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen en bereiden we hen voor op de vervolgopleiding en op een plaats in de maatschappij.
We zijn een christelijke en veilige school en zijn trots op onze duurzame leefomgeving!
 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
2e graads of Leraar in opleiding
Functie-eisen
Functiebeschrijving:
Wij zoeken een docent die op onze locatie een nadrukkelijke rol binnen de sectie kan vervullen en het onderwijs bij en met onze vmbo-leerlingen verder vorm kan gaan geven.
 
Taakomschrijving:
 • Stuurt het leerproces aan en geeft een aanzet tot het leren leren;
 • Speelt in op de leefwereld van leerlingen in het vmbo en begeleidt leerlingen met enkelvoudige ontwikkelingsproblemen;
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van studieplanners en de afstemming van lessen;
 • Kan vanuit een eigen visie op het vak een inbreng geven aan het overleg binnen de vaksectie;
 • Is op ervaren niveau actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden. 
  Functie-eisen:
 • Is in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het vak economie of in een afrondende fase van de opleiding;
 • Duidelijke affiniteit met het vmbo en met de BBL en KBL-leerweg;
 • Kennis van didactische methoden en technieken;
 • Vaardig in het motiveren van leerlingen en het opzetten van leerplannen;
 • Vaardig in het inspelen op veranderende onderwijsvragen. 
   
  Benodigde competenties:
 • Betrokken;
 • Flexibel;
 • Onderwijskundig wendbaar;
 • Pedagogisch wendbaar;
 • Proactief;
 • Samenwerken (teamspeler);
 • Communicatief vaardig;
 • Tactisch en sensitief gedrag.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
CAO - VO
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden:
CAO-VO is van toepassing

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
 
Heeft u belangstelling voor deze functie? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer René Gillemans, teamleider van bovenbouw locatie Lentiz | Geuzencollege, 010-434 85 55
 
Voor informatie over arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met mevr. Angelique Benne, sr. adviseur HRM, 06 300 73 286.
 
Reageren
U kunt solliciteren via onderstaand formulier - stuur uw CV mee als bijlage of per email naar rgillemans@lentiz.nl
Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk 26 oktober 2018
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.