Vacature Onderwijsassistent 0.6 FTE OLS de Recon VSO in Rotterdam

Onderwijs

Over Openluchtschool de Recon 

Naam school
Openluchtschool de Recon 
Contactpersoon
Afdeling Werving
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Onderwijsassistent 0.6 FTE OLS de Recon VSO  
Plaatsingsdatum
9-10-2018
FTE
0.6 FTE
Omschrijving
Op de VSO afdeling van OLS de Recon, een regionale school voor langdurig zieke leerlingen, is er per direct een vacature voor de functie van
Onderwijsassistent Â0.6 FTE
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een inspirerende collega met een relevante bevoegdheid.
Je bent een collega met ervaring in het voortgezet speciaal onderwijs, die affiniteit heeft met onze gecombineerde doelgroep (langdurig ziek en sociaal emotionele problematiek) en op zoek wil gaan naar het hoogst haalbare voor onze leerlingen.
Als onze nieuwe collega heb je een ondersteunende rol bij de mentoren in de klas (didactisch gericht) en bij de verpleegkundigen (zorg ondersteunend gericht)
Je bent gedreven maar kan ook relativeren, je hebt een open, flexibele instelling en bent in staat om in teamverband samen te werken.
Wij bieden nieuwe collegaâs een warme stimulerende omgeving met ervaren en professionele
collegaÂs, begeleiding door een interne coach en ondersteuning door een naaste collega.
Voor informatie over de vacature kun je contact op nemen met T. Sibbing, locatie-directeur
Telefoon 010-4849233 of mail naar Ât.sibbing@olsderecon.nl

Nadere informatie en solliciteren:
T. Sibbing, locatie-directeur
010-4849233 / 0650644135
t.sibbing@olsderecon.nl

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
schaal 5
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.