Vacature TOA in Raamsdonkveer

Onderwijs

Over Dongemond college

Naam school
Dongemond college
Contactpersoon
Mevr. L. Reuser
Plaats
Raamsdonkveer
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
vmbo, havo, vwo, technasium
Beschrijving
Het Dongemond college is een Katholieke scholengemeenschap voor vmbo, havo, vwo en technasium aan de zuidkant van de Biesbosch met ruim 2300 leerlingen en 270 medewerkers.

Het Dongemond college is een ondernemende school met gezonde ambities voor 2018. We bieden onze leerlingen en medewerkers een uitdagende en inspirerende leeromgeving waarin iedereen zich veilig, gezien, gerespecteerd en nuttig moet voelen. We hebben een transparante organisatie die sterk verbonden is met de directe omgeving.
 

Vacature

Functietitel
TOA 
Plaatsingsdatum
9-10-2018
Met ingang van
Z.s.m.
Soort vacature
Parttime
FTE
0,4000
Omschrijving
Voor de unit Made zijn wij zo spoedig mogelijk op zoek naar een:
 
TOA
16 uur
(0,4000 fte)
 
Werktijden:
maandag     8:30 – 14:30 uur
dinsdag       8:30 – 14:15 uur
donderdag   8:30 – 14:15 uur
 
Ondersteunt de docent en de vakgroep bij de lesgevende taak en bij de begeleiding van de leerlingen door: 
*       het uitvoeren van demonstratieproeven en/of het assisteren van de docent daarbij; 
*       het instrueren van de leerlingen bij de uitvoering van practica, zelfstandig onderzoek en
        profielwerkstukken en bij het gebruik van apparaten, materialen, machines en dergelijke; 
*       het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en opdrachten; 
*       het controleren van de door de leerling gedane waarnemingen, oefeningen, proeven en
        onderzoeksresultaten en het geven van feedback aan de leerling inzake deze resultaten; 
*       het aanleveren van informatie aan de docent ten behoeve van de beoordeling van het
        onderwijsleerproces en het eindresultaat.
 
Verricht assisterende taken (zonder directe aanwezigheid van de docent) door:
*       het, in overleg met de vakgroep/docent, ontwikkelen van proeven en oefeningen en het
         samenstellen van practicum- en zelfstandige onderzoeksopdrachten; 
*       het voorbereiden van practica en demonstratieproeven; 
*       het mede evalueren van de opzet van practica-opdrachten, demonstratieproeven en
        zelfstandige  onderzoeksopdrachten en het doen van voorstellen tot verbetering aan de
        vakgroepen/docenten; 
*       het houden van toezicht op de leerlingen voor, tussen en na de lessen in de practicumlokalen.
 
Heeft taken met betrekking tot onderhoud, beheer en veiligheid door: 
*       de vakgroepen en de locatiebeheerder te adviseren met betrekking tot de veiligheid in de
        practicumlokalen en aangrenzende ruimten; 
*       de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan instrumenten, gereedschappen,
        werktuigen en andere hulpmiddelen die de binask-vakken ten dienste staan van het onderwijs
        (bijv. lasersnijder, 3-D-printer; 
*       het beoordelen van de resultaten van inspecties en tests en het doen van verbeteringsvoorstellen
         voor het beheer, het onderhoud en de vervanging van installaties (bijv. zuurkasten, ventilatiesysteem); 
*       de voorraden en inventaris te beheren (w.o. magazijn Technasium) en daarvan de nodige administratie
         bij te houden ten behoeve van  tijdige vervanging en noodzakelijke afschrijvingen; 
*        het adviseren van de vakgroepen bij de aanschaf van hulpmiddelen, instrumenten, werktuigen en
         apparaten, alsmede bij de inrichting van de practicumlokalen; 
*        het doen van voorstellen tot modificaties van installaties (bijv. meetapparatuur, computerprogrammatuur)
         en het ontwerp van hulpconstructies; 
*        het overleggen met de binask-vakgroep over onderhoud, beheer en veiligheid.
 
Draagt zorg voor de installatie, het beheer en het technisch onderhoud van de audiovisuele apparatuur en
materialen door: 
*        het zorgdragen voor de installatie en aansluiting van audiovisuele apparatuur; 
*        het beheren van audiovisuele materialen en -apparatuur; 
*        het verrichten van preventief onderhoud aan aanwezige audiovisuele materialen en -apparatuur; 
*        het verrichten van reparaties aan audiovisuele apparatuur; 
*        het uitbesteden van grote reparaties aan derden en het controleren van de uitvoering hiervan; 
*        het adviseren over de aanschaf c.q. vervanging van audiovisuele apparatuur.
 
Verleent technische assistentie bij audiovisuele activiteiten ten behoeve van het onderwijs in het algemeen door: 
*        het opnemen van radio- en televisieprogramma's ten behoeve van het onderwijs; 
*        het plaatsen/installeren van audiovisuele apparatuur met oog voor het gebruikersdoel, soort en omvang
         van de ruimte; 
*        het geven van instructie aan gebruikers en het fungeren als vraagbaak.
 
 
De technisch onderwijs assistent legt functioneel verantwoording af aan de docent over de juistheid van de gevolgde aanpak en op de naleving van regels en afspraken, en hiërarchisch aan de daartoe aangewezen leidinggevende. 
 
De technisch onderwijs assistent verricht werkzaamheden binnen vastgestelde kaders, leerplannen, werkafspraken en lesinstructies waarbij technische- en veiligheidsvoorschriften en handboeken van belang zijn voor een doelmatig en veilig gebruik en beheer van installaties, machines, apparaten, materialen en  gereedschappen.
 
De technisch onderwijs assistent neemt beslissingen bij het uitvoeren van de door de docent gegeven opdrachten, bij het signaleren van fouten van leerlingen, het ontwikkelen, samenstellen en voorbereiden van proeven en opdrachten, het vaststellen van storingsoorzaken, over het vervangen dan wel repareren  van (componenten van) installaties en machines, over de inhoud van de adviezen met betrekking tot aanschaf/vervanging van hulpmiddelen, instrumenten, werktuigen en (audiovisuele) apparaten en de  inrichting van practicumlokalen en over de inhoud van verbeteringsvoorstellen voor de installaties.
 
We zoeken een enthousiaste collega die:
 
*        kennis heeft van de praktijk en de praktijktheorie van de uit te voeren proeven en opdrachten; 
*        vakkennis heeft op het gebied van gebruiks- en verbruiksmaterialen; 
*        kennis heeft van veiligheidsvoorschriften en ARBO- en milieuvoorschriften; 
*        vaardigheid heeft in het begeleiden van leerlingen bij de uitvoering van proeven en opdrachten; 
*        vaardigheden heeft op het terrein van onderhoud en beheer van installaties, machines, apparaten en instrumenten; 
*        bereid is certificaten t.b.v. Technasium te behalen;
*        vaardigheid heeft in het assisteren van leraren bij het ontwikkelen van proeven, samenstellen van opdrachten en het
         instrueren van leerlingen.
 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
Overige

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
6
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.