Vacature Afdelingsleider in Zoetermeer

Onderwijs

Over Stedelijk College

Naam school
Stedelijk College
Contactpersoon
Dhr. Van Alewijk
Plaats
Zoetermeer
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
vmbo
Beschrijving
Het Stedelijk College maakt deel uit van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ). De SSVOZ bestaat uit het Picasso Lyceum, het Stedelijk College en het Atrium. Op onze innovatieve scholen staat de ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen centraal. Deze ontwikkeling kan alleen maar plaatsvinden met hulp van gedreven docenten vanuit een creatieve en open benadering, waarbij aanleren van vaardigheden gelijk op moet gaan met het verwerven van kennis. De identiteit van het openbaar onderwijs komt tot uitdrukking in het respect voor eenieder, ongeacht afkomst, ras, geloof of persoonlijke overtuiging. 

Talentontwikkeling van leerlingen kan niet zonder talentontwikkeling van docenten. Dit betekent dat onze collega's zijn geschoold in resultaatgerichte coaching en samen met hun direct leidinggevende in een ontwikkeltraject de kans krijgen om de eigen talenten te ontwikkelen. Van de sollicitanten verwachten wij een coachende houding, de bereidheid tot vakoverstijgend samenwerken en een leerlinggerichte betrokkenheid.

De wereld van MORGEN, leer je VANDAAG op het Stedelijk
Het Stedelijk College telt op 1 augustus 2018 ongeveer 500 leerlingen en een team van circa 70 medewerkers. Het Stedelijk College verzorgt onderwijs voor vmbo basisberoepsgericht onderwijs, kaderberoepsgericht onderwijs en theoretische leerweg (eventueel met lwoo).
 
Op het Stedelijk College bouwen we op een moderne manier aan kwalitatief goed onderwijs, dat zo goed mogelijk bij onze leerlingen past. Ons doel hierbij is om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op het mbo en hen te helpen een waardevol persoon te worden in onze maatschappij.
 
Hoe doen we dit?
Het beste persoonlijk onderwijs
Het Stedelijk College heeft oog voor de individuele leerling. Iedere leerling is uniek en ontvangt van ons ondersteuning op individueel niveau. We begeleiden de leerlingen bij het inzicht krijgen in hun persoonlijkheid, capaciteiten, competenties, interessegebieden en drijfveren. Of de leerling nu een doener, dromer, denker of beslisser is, binnen het Stedelijk College krijgt iedere leerling te maken met een gevarieerde didactische benadering zodat recht gedaan wordt aan ieders leerstijl. Het werken aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid staan hierbij voorop.
 
 De grootste digitale kennis
Door het aanbieden van een breed pakket aan mogelijkheden, leiden we de leerling naar beroepenvelden waar ondernemerschap en vakmanschap op de voorgrond treedt. Daarnaast zetten wij sterk in op het gebruik van ICT-voorzieningen als didactisch middel. Het onderwijs wordt gegeven door docenten die functioneren in teams, gegroepeerd rondom de leerlingen, op een vaste plaats in de school en volgens een duidelijk en uitdagend curriculum.
 
 De ruimste blik op de wereld
De school houdt rekening met de eisen die later aan de leerlingen gesteld gaan worden. Omdat een leerling later in de maatschappij op eigen benen moet kunnen staan, vinden wij het heel belangrijk dat de leerling bij ons op school al wordt voorbereid op die eigen verantwoordelijkheid. De leerling moet zelfstandig leren werken én samenwerken. Een team van mentor, vakdocent en decaan helpen de leerling om de lesstof eigen te maken.
 
De school creëert een gevoel van geborgenheid binnen een overzichtelijke en vertrouwde omgeving. Onze kleinschaligheid maakt het mogelijk een optimale leerlingbegeleiding toe te passen, zodat de leerling zich thuis voelt op school.
 
Daarnaast vindt het Stedelijk College het van belang meer te bieden dan de voor het diploma noodzakelijke leerstof. De keuze voor een 60-minutenrooster stelt ons in staat binnen de les de leerstof op een gevarieerde manier aan te bieden. Zo is er binnen de reguliere lesuren meer aandacht voor de verschillen tussen de leerlingen en hun manier van leren.
 

Vacature

Functietitel
Afdelingsleider 
Plaatsingsdatum
5-10-2018
Met ingang van
Start 1 maart 2019 o
Soort vacature
Fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,8-1,0
Aantal uren
nvt
Omschrijving
Het Stedelijk College zoekt in verband met de uitbreiding van het directieteam
 
een inspirerend lid van de directie m/v 0,8 - 1,0 fte
 
  • Start 1 maart 2019 of zo snel als mogelijk
  • Minimaal HBO werk- en denkniveau
  • Uitdagende functie voor een verbindende, ondernemende en ervaren leidinggevende aan onderwijsteams en/of docenten, bij voorkeur met ervaring in het beroepsonderwijs
  • Samen met het team verder bouwen aan uitstekend vmbo onderwijs in verbinding met de buitenwereld zoals het vervolgonderwijs en bedrijven
  • 0,8 - 1,0 fte
Het Stedelijk College is een kleinschalige school waarbinnen vmbo breed (alle leerwegen inclusief LWOO) onderwijs wordt aangeboden.
Het Stedelijk is volop in beweging om leerlingen het beste vmbo onderwijs te kunnen bieden. Zo is er sinds dit schooljaar voor de brugklassers iedere dag een dagstart waarbij de mentor de lesdag opent met de klas. Daarnaast worden er stappen gemaakt richting meer gepersonaliseerd onderwijs. Het rooster is voorspelbaar en duidelijk waarbij leerlingen het ene dagdeel zich met name richten op de AVO vakken en het andere dagdeel op de praktijkvakken.

De functie:
Het volledige functieprofiel inclusief de functie-eisen, gevraagde competenties en de opdracht vind je op de website van onze P&O afdeling: functieprofiel.
Voor de functie van directie lid, geldt functieschaal 13 CAO-VO. Voor deze functie wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Geschikte interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten. Je kunt je sollicitatie tot uiterlijk 19 oktober a.s. richten aan de Scholen Combinatie Zoetermeer t.a.v. Bouchra Laghzaoui, Adviseur P&O, blaghzaoui@scz.nl.
Meer informatie over de functie kan ingewonnen worden bij Peter Reenalda, directeur Stedelijk College, telefoonnummer 06 26154703.  
 
Belangrijke data:
 
31 oktober                         eerste gespreksronde
7,12 of 14 november     assessment
26 november                  tweede gespreksronde
28 november                    arbeidsvoorwaardengesprek
                                                              
 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
conform CAO-VO, functieschaal 13
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.