Vacature Conrector in Maarssen

Onderwijs

Over Niftarlake College

Naam school
Niftarlake College
Contactpersoon
Mevr. Lisette Smallenburg
Plaats
Maarssen
Denominatie
Protestants-Christelijk
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
vmbo, havo, vwo, technasium
Beschrijving

Wil je werken bij het Niftarlake College? Dan kom je terecht op een school die in beweging is. Onze school met ruim 1600 leerlingen biedt klassikaal onderwijs maar we hebben daarnaast verschillende vormen van vernieuwend onderwijs. De ‘creative hub’ is een prachtige, creatieve werkplaats voor het vak Onderzoek en Ontwerpen (in het kader van ons Technasium, het vak Communicatie en Cultuur en andere meer projectmatige onderwijsvormen. In de mavo zijn we dit jaar gestart met een vakoverstijgend project ‘Toekomst is Nu’ (TiN) en in ons nieuwe brugklasgebouw is een prachtig lab te vinden. Alle leerlingen in de onderbouw hebben inmiddels een iPad, straks ook in de bovenbouw.

Het Niftarlake College is een school met een hecht team medewerkers en een collegiale werksfeer. We investeren in scholing van medewerkers gericht op algemene en persoonlijke doelen. Voor medewerkers die starten op het Niftarlake College staat er een team opleiders in school klaar en is er vakgerichte begeleiding vanuit de sectie. Er is nauw contact met je teamleden en leidinggevende. Er zijn naast reguliere vaklessen veel andere taken en verantwoordelijkheden voor docenten.

Ben je een Niftarlaker, dan ben je iemand met een open en ontwikkelingsgerichte houding. Je bent iemand die graag meedenkt over de gezamenlijke pedagogische aanpak van leerlingen en bereid is te reflecteren en te professionaliseren.

Bijzonderheden
Op het Niftarlake College werkt iedereen op donderdag. We geven les tot circa 13.00 uur en daarna is er ruimte voor overleg en ontwikkeling. Alle personeelsleden zijn op donderdag tot 17 uur op school aan het werk. 

Vacature

Functietitel
Conrector 
Plaatsingsdatum
4-10-2018
Met ingang van
01-01-2019
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,8 - 1,0 fte
Omschrijving

CONRECTOR 0,8 – 1,0 FTE 

 

Wij zijn op zoek naar een conrector die de doelen en onderwijsvisie van het Niftarlake College deelt en kan vertalen naar de eigen portefeuilles. De conrector heeft in ieder geval de portefeuilles HRM en Passend Onderwijs. De conrector draagt zorg voor de formatie in nauwe samenwerking met de rector.  

Het Niftarlake is een lerende organisatie in ontwikkeling. In ons schoolplan 2016-2020 hebben we ons ten doel gesteld om in 2020 een professionele en lerende organisatie willen zijn. Een professionele onderwijsorganisatie is een organisatie die vanuit de visie ruimte geeft aan zijn medewerkers om vorm te geven aan de gestelde doelen van de organisatie.  

Professionals dragen verantwoordelijkheid en hebben invloed én zeggenschap over de inhoudelijke uitwerking van visie en doelen. De cultuuromslag die hierbij hoort is in volle gang. De conrector stuurt vanuit een visie op onderwijs op integraal personeelsbeleid en geeft samen met de rector het leiderschap vanuit de schoolleiding hierop vorm.  

De conrector wordt in de portefeuille HRM ondersteunt door een P&O functionaris op schoolniveau en een P&O adviseur vanuit de Willibrord stichting. 

De conrector stuurt de zorgcoördinator operationeel aan en is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van passend onderwijs. De afdelingsleiders dragen daarbij integrale verantwoordelijk voor onderwijsresultaten en begeleiding in hun afdeling. Het Niftarlake College wil voor alle leerlingen de passende begeleiding en differentiatie bieden. Daarmee is Passend Onderwijs een portefeuille die nauw aansluit op de onderwijs en de HRM-portefeuille. Het schoolondersteuningsplan is te vinden op de website van het Niftarlake College.  

De schoolleiding bestaat uit twee directieleden (rector en conrector) en 4 afdelingsleiders. Deze schoolleiding functioneert als lerend team en werkt aan het ontwikkelen van leiderschap dat past bij een lerende organisatie. Leren van elkaar en samen vormgeven aan het beleid is hier een groot onderdeel van. 

De conrector is leidinggevende van een aantal OOP-ers in de organisatie.  

Voor het algemene profiel van onze medewerkers en de doelen en visie van de school verwijzen wij naar de algemene inleiding op deze site over werken bij het Niftarlake College.  

Waardering van deze functie is in schaal 13 volgens de CAO-VO.  

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
Overige
Functie-eisen
 

We zoeken een conrector met het volgende profiel:  

 

 • Motiveert, inspireert en geeft professionele ruimte aan collega’s; 

 • Is creatief en innovatief; 

 • Empathisch; 

 • Is in staat om draagvlak te creëren;  

 • Kan bruggen bouwen en tactvol optreden; 

 • Bevordert de samenwerking en is kwaliteitsbewust;  

 • Is een stevige persoonlijkheid; 

 • Is besluitvaardig, daadkrachtig en koersvast; 

 • Heeft gevoel voor humor en beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen; 

 • Is integer, straalt vertrouwen uit en heeft uitstekende communicatieve vaardigheden;  

 

 • Heeft een academisch denk- en werkniveau; 

 • Heeft strategisch denkvermogen en visie op onderwijs;  

 • Heeft ervaring als conrector/ afdelingsleider; 

 • Is in staat om integraal naar de organisatie te kijken en verschillende portefeuilles aan elkaar te verbinden; 

 • Heeft kennis en ervaring met het aansturen van veranderingsprojecten; 

 • Heeft kennis van bedrijfsvoering (bijv. Financiën, HRM).  

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie

De sluitingstermijn voor de vacature is maandag 15 oktober.    

De eerste ronde gesprekken staan gepland op maandag 29 oktober. De tweede ronde gesprekken staan gepland op woensdag 31 oktober.    

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet, interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

  

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.