Vacature Een ervaren montessori-directeur in Amsterdam

Onderwijs

Over 5e Montessorischool Watergraafsmeer

Naam school
5e Montessorischool Watergraafsmeer
Contactpersoon
Dhr. Piet Wagemaker
Plaats
Amsterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier, Montessori
Sector
Basisonderwijs
Website
Beschrijving
De 5e Montessorischool Watergraafsmeer is een grote, moderne Montessorischool (circa 600 leerlingen) gevestigd in een monumentaal gebouw met zeer ruime lokalen. Het gehele team bestaat uit zo'n vijftig enthousiaste medewerkers. Onze school wordt geroemd om zijn positieve pedagogisch klimaat. Een leuke plek om te werken! 

 

Vacature

Functietitel
Een ervaren montessori-directeur 
Plaatsingsdatum
4-10-2018
Met ingang van
zo snel mogelijk
Soort vacature
Fulltime
FTE
0,8-1,0
Omschrijving
Stichting Samen Tussen Amstel en IJ zoekt voor de 5e Montessorischool een ervaren
                                                       Directeur (wtf 0,8-1,0)
die op een empathische maar duidelijke wijze sturing geeft aan het team, verbindende kwaliteiten heeft, richtinggevend en visionair is en het team ruimte geeft in haar eigenheid; "vrijheid in verbondenheid". Naast deze competenties is het van belang dat de nieuwe directeur over vaardigheden beschikt op het beheersmatige, organisatorische en communicatieve vlak.

De 5e Montessorischool Watergraafsmeer (5mw) is een dynamische, grote school in het hart van de mooie Amsterdamse Watergraafsmeer.

Op de 5mw staat het kind centraal. Ieder kind heeft talenten. Wij willen een omgeving creëren waarbij we deze talenten herkennen en volop laten ontwikkelen. Als Montessorischool willen we de kinderen voorbereiden op het leven na school. Met behulp van de grondgedachte uit het Montessorionderwijs: ‘Help mij het zelf te doen.’ Het is de ambitie van de school om in de komende jaren actueel en versterkt Montessorionderwijs aan te bieden.

De locatie
5mw staat in het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer in twee gebouwen aan de Herschelstraat en de Copernicusstraat. Het prachtige schoolgebouw aan de Herschelstraat is begin jaren dertig gebouwd volgens de principes van de Amsterdamse School. Het pand is in 2010 gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd, met behoud van de faciliteiten voor Montessorionderwijs zoals zeer ruime lokalen.

Sfeer op school
De school heeft een groot gedreven en enthousiast team. Zij ambiëren een sfeer waarin ieder kind ervaart ‘Wat ik doe, doet er ertoe’. Kinderen worden gestimuleerd eigen keuzes te maken en hun eigen leren te organiseren. Kinderen worden hierin acht jaar op school begeleid, waardoor ze steeds beter in staat zijn zelfstandig te leren. Het onderwijs wordt in samenhang gezien vanuit een groter geheel (kosmisch onderwijs).

Openbaar
5mw is een openbare basisschool voor Montessorionderwijs in de Amsterdamse Watergraafsmeer. De school maakt onderdeel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ). De school telt ruim 600 leerlingen en bestaat uit 25 groepen die in vier heterogene groepen (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8) zijn onderverdeeld. De school is op twee locaties gevestigd die dicht bij elkaar liggen.

Directievoering
Op dit moment is er naast de interim-directeur een adjunct-directeur op de 5e Montessorischool werkzaam. Samen vormen zij de directie. De vier verschillende bouwen hebben ieder een eigen bouwcoördinator. De directie en de bouwcoördinatoren vormen samen het kernteam van de school. Op onderwerp worden de intern begeleiders betrokken bij het kernteam. Eén van de uitdagingen voor de nieuwe directeur wordt om verdere inhoud, visie en vorm te geven aan de managementstructuur van de school. Voorop moet staan dat er gewerkt wordt vanuit de kracht en deskundigheid van het team.

In het algemeen kan worden gesteld dat verder gewerkt zal moeten worden aan een professionalisering van de cultuur binnen de organisatie waarbij oog moet zijn voor en gebruik moet worden gemaakt van de reeds aanwezige kennis en expertise bij het team. Het aanspreken op verantwoordelijkheid dient steeds te gebeuren met oog voor het borgen van het gevoelen van veiligheid en met behoud van de menselijke maat.  

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Functie-eisen
Functie-eisen en competenties Een directeur van een basisschool moet over veel competenties beschikken. Gelet op het stadium van ontwikkeling zijn voor 5mw op dit moment de volgende functie-eisen wenselijk:
 • een heldere visie op en voorstander van openbaar basisonderwijs
 •  Montessori achtergrond of in ieder geval grote affiniteit met Montessorionderwijs
 •  visie op Montessorionderwijs anno 2018 en verder
 •  communicatieve vaardigheid , zowel mondeling als schriftelijk
 •  het kunnen activeren van aanwezige expertise van personeelsleden in een lerende organisatie
 •  kennis hebben van de CAO PO en uitvoering geven hieraan

Daarnaast zijn de volgende competenties van belang:
 •  empathisch vermogen
 •  strategisch handelen
 • besluitvaardig, daadkrachtig en integer
 •  denken vanuit de kracht van personeel en ouders
 • werken vanuit het Rijnlands model
 •  zichtbaar en aanspreekbaar
 •  een teamplayer die de verbinding centraal stelt, zowel binnen de school als de stichting
 •  initiatiefrijk en met ondernemingszin de wijk tegemoet tredend

Het gezamenlijk opstellen van een nieuw schoolplan dat ingaat per 1-8-2019 behoort tot één van de uitdagingen voor de nieuwe directeur. Het huidige (interactieve) schoolplan is te lezen via de volgende link: https://www.schoolplan5mw.nl

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
U kunt tot uiterlijk 20 oktober 2018 uw motivatiebrief en cv digitaal sturen naar Piet Wagemaker. Hij is voorzitter van de Benoeming Advies Commissie (BAC): pwagemaker@staij.nl
 • Telefonisch kan informatie ingewonnen bij Piet Wagemaker via nummer 06-13454474.
 • Zie voor verdere informatie over de school: www.5mw.nl
 • Zie voor verdere informatie over de stichting: www.samentussenamstelenij.nl
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.